Commercie en zorg?

Vandaag was ik getuige van een prachtig staaltje van maatschappelijk verantwoord ondernemen in ons dorp. Cees Teeuwissen (bekend als eigenaar/directeur van Teeuwissen rioolreiniging BV) gaat woningen met zorg realiseren op de locatie “hoek Tuinstraat Lindenlaan”. Want, zo werd vandaag duidelijk tijdens de toespraken van ontwikkelaar Slokker en toekomstig zorgleverancier Zorgpalet Gooi en Vecht, Cees Teeuwissen wilde met zijn eigendom op deze locatie niet alleen een economisch rendement behalen, hij wilde ook iets bijdragen aan de samenleving.

De keuze voor twaalf ouderenwoningen sluit aan bij een grote behoefte bij ouderen aan voor hen aangepaste woningen in ons dorp. En het is natuurlijk prachtig dat ouderen straks op deze prachtige locatie, midden in het oude dorp en dus op loopafstand van winkels en diverse voorzieningen, kunnen wonen. Een mooi project, dat helemaal past in de visie van de gemeente Huizen, dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen (aangepaste) woning moeten kunnen blijven wonen en dus ook zorg aan huis moeten kunnen krijgen als dat nodig is.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daar horen we de laatste jaren steeds meer van. Wat is het eigenlijk? Volgens de SER (Sociaal Economische Raad) is er de definitie van maatschappelijk verantwoord ondernemen: “het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op lange termijn waardecreatie in drie dimensies: markt (het economisch rendement), mens (de gevolgen voor de mens, binnen en buiten de onderneming) en milieu (de effecten op het natuurlijk leefmilieu).
Ik zie tijdens mijn werkzaamheden als wethouder op verschillende plaatsen een verschuiving in de voor ons vertrouwde structuren ontstaan. Maatschappelijke organisaties (zoals ook sportverenigingen, goede doelenorganisaties etc.) gaan zich in toenemende mate met commerciele activiteiten bezig houden. Marktpartijen (zoals ondernemers) gaan zich maatschappelijk verantwoord gedragen. Spannende ontwikkelingen, die naar de toekomst toe ook gevolgen hebben voor de sociale infrastructuur in ons dorp. Ik kom hier zeker nog op terug.

Concert 250 jaar Mozart

Namens het College was ik vrijdagavond in de Zenderkerk te gast bij de Christelijke Oratoriumvereniging Excelsior (www.covexcelsior.nl). Ik hou persoonlijk erg veel van oratorium muziek en ik heb daar dan ook van genoten in Naarden, Amsterdam, Haarlem en Utrecht. Maar ik moet erkennen dat ik er geen idee van had dat we dergelijke muziek op dit niveau ook in Huizen kunnen horen. Mijn verrassing was vrijdagavond dan ook groot. Wat een belevenis! Een avondvullend programma, met muziek van Mozart, met een fantastisch orkest, een prachtige sopraanstem en dan dat werkelijk schitterend zingende koor, dat hiervoor een heel jaar wekelijks heeft gerepeteerd. Dit overstijgt echt het amateurniveau. En dat in Huizen! De Zenderkerk was bijna vol met liefhebbers van deze muziek en iedereen was na afloop diep onder de indruk. Volgend jaar in oktober ben ik er als het even kan beslist weer bij.  

CDA blijft de grootste partij

45077_stemmenaantallen-alle-distr.jpgGisteravond werd de uitslag van de verkiezingen voorgelezen in de Raadszaal van het gemeentehuis. Het CDA is in ons land de grootste partij gebleven. Ook in Huizen hebben heel veel mensen op het CDA gestemd (als dit gemeenteraadsverkiezingen geweest waren hadden we in Huizen maar liefst acht zetels gehad!). Fijn dat er zoveel steun is voor de koers van het CDA en voor onze politiek leider, Jan Peter Balkenende. Iedereen in Huizen die het CDA gesteund heeft heel hartelijk bedankt!

Stemadvies

Naast mijn dagelijkse werk ben ik als CDA wethouder natuurlijk ook actief in de campagne van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen. De CDA vrouwen en het CDA bestuur organiseerden in Huizen en in de regio verkiezingsbijeenkomsten. We stonden op de markt in het hoofdwinkelcentrum en in het winkelcentrum Oostermeent. We lieten een vliegtuig met een reclameslogan voor het CDA door onze regio vliegen, we plaatsten advertenties, we plakten posters en we deelden huis aan huis kaarten van het CDA uit. Dat alles natuurlijk met als doel dat het CDA morgen de grootste partij blijft! 

Net toen ik dacht dat we nu toch echt wel klaar waren met de campagne kreeg ik een brief van Jan Peter Balkenende, met het verzoek om die door te sturen aan mensen die nog twijfelen op wie ze morgen zullen gaan stemmen. Aan dit verzoek wil ik graag voldoen, ook via mijn weblog. Daar komt ie dus:

Geachte mevrouw Bakker,

Deze verkiezingen zijn de meest enerverende die ik ooit heb meegemaakt. De resultaten van het kabinetsbeleid worden nu echt zichtbaar, en de kiezers zijn mede daardoor het CDA en mij met andere ogen gaan zien. Wat vele mensen buiten onze partij voor onmogelijk hielden, lijkt nu toch mogelijk: het CDA kan de verkiezingen winnen.

Zelf heb ik nooit getwijfeld aan de richting die het CDA in dit kabinet heeft gekozen. En gelukkig was ik daar niet de enige in. Met mij hebben velen in het CDA vastgehouden aan deze koers. Gewoon doen wat je belooft, en je niet gek laten maken door de waan van de dag. De kiezers lijken ons daar nu voor te gaan belonen. Toch is de race nog niet gelopen. De marges blijven klein. Een zeer groot deel van de kiezers zal pas in de laatste 24 uur zijn of haar keuze bepalen. Ik doe daarom een persoonlijk beroep op u: overtuig de mensen in uw omgeving om te gaan stemmen.

U zou hen dit stemadvies mee kunnen geven:

  • Gezinnen met kinderen kunnen het beste voor het CDA kiezen. In de CDA-plannen worden voor mensen met een laag inkomen alle kosten vergoed door meer kinderbijslag en een hogere kinderkorting. Dat is gericht armoedebeleid!
  • Ook mensen met een eigen huis horen thuis bij het CDA. De hypotheekrenteaftrek blijft bij ons in stand, want we willen niet dat 650.000 huishoudens (dat is 20% van de huizenbezitters) worden getroffen door plannen zoals bijvoorbeeld van de PvdA en ChristenUnie.
  • Ouderen zijn met het CDA goed af. De armoede onder ouderen is de afgelopen jaren drastisch gedaald. En met het CDA blijft de AOW in de toekomst intact en zijn de pensioenen veilig.
  • Ook mensen die op dit moment voor hun pensioen sparen, zijn bij het CDA aan het juiste adres. De pensioenen worden in de CDA-plannen niet extra belast. Ook wordt sparen voor je pensioen niet ontmoedigd. Wij bieden zekerheid!
  • Als ik jong was, zou ik op het CDA stemmen, omdat in de CDA-plannen de rekening van de vergrijzing en de staatsschuld niet naar latere generaties wordt doorgeschoven. De PvdA doet helemaal niets aan de kosten van de vergrijzing en de aflossing van de staatsschuld, zodat jongeren bij deze partij jarenlang de rentelasten met zich mee moeten blijven dragen.
  • Nog een groep: het CDA is ook de beste partij voor ondernemers. Het CDA zet zwaar in op lastenverlichting en het verminderen van onnodige regels.

Er zijn nog veel meer redenen om CDA te stemmen, bijvoorbeeld vanwege veiligheid, zorg, integratie, waarden en normen en milieu. Ik kijk de verkiezingen van morgen dan ook vol vertrouwen tegemoet, maar we zijn er nog niet. Het CDA heeft iedere stem heel hard nodig. En, u weet: een stem voor het CDA is een stem voor een Nederland met welvaart, zekerheid en respect.
Met vriendelijke groet,

Jan Peter Balkenende

Jan Peter Balkenende

Voedselbank

In de afgelopen week was ik op bezoek bij de Voedselbank in Huizen. Het is indrukwekkend wat  het bestuur en de vrijwilligers van de Voedselbank in een paar maanden tijd tot stand hebben gebracht. En het was ook goed om de Voedselbank eens in bedrijf te zien.

Met het bestuur hebben we gesproken over de noodzaak van de Voedselbank. Mensen krijgen nu een voedselpakket als ze, na aftrek van alle vaste lasten, minder dan 150 euro per maand te besteden hebben. Dat bedrag geldt voor een alleenstaande. Voor mensen met partner of met kinderen gelden iets hogere bedragen.

In principe hebben mensen met een minimum inkomen (of bijstandsuitkering, AOW of andere uitkering) meer te besteden dan dit bedrag. Waarom dan toch nog naar een Voedselbank?

De reden dat het inkomen of de uitkering niet meer toereikend is heeft vaak te maken met schuldenproblematiek. We gaan er als gemeente Huizen de komende tijd dan ook veel energie in steken om deze problematiek aan te pakken. Op dit moment wordt extra geinvesteerd in het verkorten van wachttijden bij de Stadsbank. Maar ook in preventie en ondersteuning kan meer worden gedaan. Daarover zullen we in januari met diverse betrokken maatschappelijke organisaties (waaronder ook de voedselbank) in gesprek gaan.

Een andere reden is ook, dat mensen de weg naar de gemeentelijke voorzieningen niet weten te vinden, of zich ervoor schamen om zich bij de gemeente te melden. In die situaties kan een Voedselbank laagdrempeliger zijn.

Dat er een Voedselbank is, die levensmiddelen inzamelt die anders weggegooid zouden worden, is natuurlijk prachtig. Het is hartverwarmend als mensen zich op deze manier inzetten voor anderen, die het minder breed hebben en voor wie dit een welkome aanvulling is. Maar dat er mensen zijn die voor hun dagelijkse levensonderhoud van een Voedselbank afhankelijk zouden zijn, is wat mij betreft in Huizen onbestaanbaar. Ik ben dan ook blij met de afspraak dat mensen die zich bij de Voedselbank melden via Maatschappelijk Werk, Vluchtelingenwerk of Stichting Lokaal Welzijn bij de gemeente (of andere overheidsinstanties) worden aangemeld voor structurele hulp. Want hoe belangrijk maatschappelijke ondersteuning vanuit de samenleving ook is, armoedebestrijding is en blijft een taak van de overheid!

Hoe was je dag vandaag?

Ouders van jonge kinderen zullen het misschien herkennen. Ze komen thuis van school. Je vraagt belangstellend: “Hoe was je dag vandaag?” En dan volgt een nietszeggend antwoord, zoals : “Ik weet het niet meer” (met andere woorden: laat me nou maar lekker gaan spelen, ik heb nu even geen zin om over mijn belevenissen te vertellen). Dat overkomt mij als moeder van een negenjarige zoon dan ook regelmatig. Deze week hadden we weer zo’n “interessant” gesprek. “Jammer hoor” zei ik “dat je niet even gezellig vertelt over hoe je dag was vandaag”. En toen kwam de verrassende reactie: “Hoe was jouw dag dan vandaag?”

“Nou”, was mijn reactie, “Ik heb vandaag een vergadering gehad over hoe mensen in hun eigen huis kunnen blijven wonen als ze ouder worden. Daarna heb ik lekker taart gegeten bij mensen die 50 jaar getrouwd waren. En ik heb een stuk grond verkocht van de gemeente. De mensen die het kochten waren er heel blij mee, want die kunnen daar zelf een huis gaan bouwen”.

Het is even stil. Dan zegt hij: “Je hebt eigenlijk best een leuke baan he mam?”

Jammer dat het niet de koningin is

voor-anker.jpgVandaag heb ik vrijwilligerswerk gedaan in het woon-zorgcentrum Voor Anker. Maaltijden uitgeserveerd. Een klusje dat om half 12 begon met tafels dekken en om half 2 klaar was na het afruimen. Ja, ja, u leest het goed. Vrijwilligerswerk. Want vandaag en morgen (vrijdag en zaterdag 3 en 4 november) staan in het teken van Make a difference day (MADD), een dag om het vrijwilligerwerk onder de aandacht te brengen.

Er komt vandaag een belangrijke mevrouw” had men de bewoners van Voor Anker laten weten. En dat leverde natuurlijk wel enige nieuwsgierigheid op. Toen de bewoners begrepen dat het om een wethouder ging werd toch enigszins teleurgesteld gereageerd. “Jammer dat het niet de koningin is“.

Het was toch erg gezellig in het Voor Anker en ik heb met veel boeiende mensen kennis gemaakt. Het was echt heel inspirerend om hier een paar uurtjes van mijn tijd in te steken.

Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) krijgt de gemeente de taak om vrijwilligerswerk te ondersteunen. In Huizen hebben we gelukkig al een goed functionerende vrijwilligerscentrale. Maar we kunnen natuurlijk nog veel meer doen om vrijwilligerswerk (en ook de problematiek van het werven- en het behouden van vrijwilligers) op de agenda te zetten. Volgend jaar gaan we daar in Huizen actief mee aan de slag.

Een beetje promotie mag het vrijwilligerswerk best krijgen. Vandaag was daar ook voor bedoeld en ik doe daar van harte aan mee. Ik vind dat het gemeentebestuur best het goede voorbeeld mag geven. Vrijwilligerswerk is niet alleen nodig om onze samenleving leefbaar en betrokken te houden, maar het is ook heel leuk om te doen, het geeft voldoening en het helpt mensen ook om capaciteiten die ze hebben en die ze niet in hun werk kunnen inzetten, toch verder te ontwikkelen. Kortom: redenen genoeg om vrijwilligerswerk te promoten, wat mij betreft voor iedereen in de leeftijd van 6 tot 100 jaar.

Vergroeid met het water

Huizen is vergroeid met het water. Niet alleen vanuit historisch oogpunt (getuige o.a. onze prachtige botters), maar ook vanwege de vele mogelijkheden van de waterrecreatie. En als wethouder ben ik ook al een beetje met het water aan het vergroeien.

Vandaag ben ik (lekker warm gekleed vanwege het gure herfstweer) samen met onze havenmeester, vertegenwoordigers van de Stichting Jachthaven en een terzake deskundige ambtenaar een stukje de haven uitgevaren. Doel van de tocht was om het effect van de nieuwe ligplaatsen met eigen ogen te kunnen zien. De Stichting vindt dat, vanwege de ligplaats die op de hoek is gesitueerd, de doorvaart naar de jachthaven van de Stichting wordt belemmerd. Volgens de tekening is er echter voldoende ruimte.

Het was goed om met elkaar gewoon eens te gaan kijken en elkaars zienswijzen te bespreken, vanuit de wil om er samen uit te komen. Want ook al is er wat de gemeente betreft objectief gezien voldoende ruimte voor een veilige doorvaart, dan nog is er best begrip voor het “optische” effect van de nieuwe ligplaatsen op de entree van de Stichtingshaven. We gaan nu samen met de Stichting verder in gesprek over mogelijke aanpassingen die een verbetering kunnen betekenen voor de entree van de Stichtingshaven en zullen daarbij ook bespreken in hoeverre we gezamenlijk een oplossing kunnen vinden voor de kosten die hiermee gemoeid zijn.

Weer terug op het gemeentehuis wachtte mij een leuke verrassing. Van dhr. Honing (van het makelaarskantoor Voorma en Walch) kreeg ik per e-mail onderstaande foto van de botterrace, die afgelopen zomer door hem gemaakt is. Daarop staan we -als vrouwelijk deel van ons college- onder iets betere weersomstandigheden dan die van vandaag te genieten op het water.

botterrace-016.jpg

Ja, ik ben echt al een beetje aan het vergroeien met het water….