Al die rotzooi!

Afgelopen zaterdag hebben maar liefst 185 gemeenten in Nederland meegedaan aan de landelijke opschoondag. Zo ook Huizen. Want helaas is het zwerfafval ook in Huizen een bron van ergernis. Mijn collega Petra van Hartskamp, die met veel enthousiasme bezig is om iets aan dit probleem te doen, vertelde dat er de meeste irritatie over zwerfafval in Huizen is in het winkelcentrum Oostermeent. Reden dus om als voltallig College van B&W, met (gelukkig heel veel!) leden van de gemeenteraad, zwerfafval te gaan opruimen in dit winkelcentrum. Bepaald geen fris karweitje, maar soms moet je iets over hebben voor een voorbeeldfunctie. En het was nog gezellig ook!

Ik had wel wat papiertjes verwacht, maar niet de enorme hoeveelheden afval die we in slechts een uur bij elkaar raapten. Iedereen had gemiddeld wel een halve vuilniszak vol. Ik had zelf vooral vele tientallen sigarettenpeukjes en (brrr…) vastgeplakte stukken kauwgom in de grijper. Rond een vuilnisbak, waar men een chipszakje op had gelegd waardoor die op het eerste gezicht vol leek, was het afval gewoon op de grond gegooid. En voor de ingang van een portiek leek het wel of er gewoon een vuilniszak was omgekeerd.

Normaal let ik er eigenlijk niet zo op wat er allemaal op de grond ligt. Maar nu ik echt voor dit doel naar de grond aan het turen was, viel ik van de ene verbazing in de andere. Al die rotzooi geeft een gevoel van verloedering, van onveiligheid. Dat moet toch anders kunnen? Als we met ons allen niets op de grond gooien, dan hoeven we ook niets op te ruimen!

Visie op breedtesport

In het collegeprogramma staat, dat we -aanvullend op de sportnota- een visie op breedtesport zullen ontwikkelen. Deze week hebben we het eerste concept van de visie, die we als College hebben op de breedtesport in Huizen, besproken.

Het is een duidelijke tekst geworden, waarin niet alleen het belang van sporten voor onze inwoners wordt aangegeven, maar waarin ook strategische keuzes worden gemaakt voor de toekomst. Wat willen we als gemeente de komende jaren op het gebied van sport gaan stimuleren en ook: wat willen we als gemeente zelf niet (meer) doen. Binnenkort zullen we deze visie gaan bespreken met het sportplatform, waar veel sportverenigingen inmiddels aan deelnemen. Ook sportinstituten, de GGD, de stichting Locaal Welzijn en Sportservice Noord Holland zullen hun mening over dit stuk geven. Met alle adviezen komt het (eventuele aangepaste stuk) vervolgens ter sprake in de raadscommissie.  

Ik ga hier niet precies vertellen wat er in onze visie op breedtesport staat (hoewel ik natuurlijk de belangstellenden wel van harte uitnodig om die te lezen en om daarop (eventueel ook via het sportplatform) te reageren . Maar het zal niemand verrassen dat een van de onderwerpen gaat over het ondersteunen van het vrijwilligersbeleid van de sportverenigingen. Immers, sport draait op vrijwilligers en het wordt steeds moeilijker om voor bepaalde taken vrijwilligers te vinden.

Toch zijn er uitzonderingen op elke regel. Zo ook in Huizen, waar ik gisteren, na het bijwonen van een spannende volleybalwedstrijd, waarin ons Huizer volleybalteam met 3-1 heeft gewonnen, in de sportkantine van de Huizermaatschool de eerste  “Lucas Kruijmertroffee” heb uitgereikt. Deze troffee is bedoeld voor vrijwilligers, met een bijzondere staat van dienst. Niet verrassend dus, dat deze in dit eerste jaar werd uitgereikt aan Lucas Kruijmer zelf, die al ruim 50 jaar (!) als vrijwilliger actief is voor de volleybalvereniging Huizen. 

Zonder vrijwilligers kan onze breedtesport niet overeind blijven. Laten we onze vrijwilligers dan ook koesteren. Dat mensen dit werk 50 jaar vol houden is beslist niet vanzelfsprekend, ook in de toekomst niet. We zullen als gemeente dan ook, samen met sportverenigingen, moeten blijven investeren in bij onze huidige tijd passende vormen van vrijwillige inzet!

 

Voor Anker krijgt HKZ keurmerk

Het is al weer jaren geleden, dat ik – toen nog als programmamanager van het programma “kwaliteit van zorg” van de Nederlandse Patienten Consumenten Federatie (NPCF) – samen met wijlen Dick Kessener (Zorgverzekeraars Nederland) en diverse personen vanuit landelijke koepelorganisaties van zorgaanbieders, actief betrokken was bij de oprichting van de Stichting HKZ. Na oprichting werd ik namens de NPCF lid van het Algemeen en Dagelijks Bestuur en van het Centraal College van Deskundigen voor de Zorgsector van deze stichting HKZ.

HKZ staat voor ‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector”. Het doel van de stichting HKZ was om kwaliteitskeurmerken af te geven, waarmee aan zowel patienten als aan zorgverzekeraars en zorgaanbieders garanties zouden kunnen worden gegeven over de kwaliteit van de geleverde zorg. Uniek was -destijds- dat de normen die de stichting HKZ daarvoor hanteerde niet alleen gebaseerd waren op de professionele opvattingen van zorgverleners en zorginstellingen, maar ook op de kwaliteitseisen die gebruikers (patienten / clienten / bewoners) en financiers van zorg aan de zorg stellen. Kortom, we wilden geen wirwar meer aan keurmerken, waarvan niemand de betekenis kent, maar een voor iedereen herkenbaar keurmerk, gebaseerd op een breed gedragen definitie van kwaliteit.

Vandaag was ik aanwezig bij de uitreiking van een HKZ keurmerk aan Zorgpalet, locatie Voor Anker. En juist omdat ik destijds zo nauw betrokken was bij de idealen van toen, weet ik hoe hoog de eisen zijn die aan het behalen van dit HKZ keurmerk worden gesteld. Dat een zorginstelling in onze gemeente nu dit cerficaat krijgt, vervult me met trots.

Bewoners, medewerkers, vrijwilligers, maar ook financiers van “Voor Anker”: Proficiat!

Kiezen voor een CDA vrouw in de provincie!

Terug van een weekje vakantie vind ik bij mijn e-mail een persbericht van ons Huizer CDA vrouwenberaad (CDAV). Het stemt mij trots. Want waar vind je dit nog tegenwoordig, dat vrouwen zich inzetten voor een sterkere positie van vrouwen in de politiek op alle niveau’s? Nou, het CDAV in Huizen is in ieder geval op dit punt springlevend en actief.

rinske_kruisinga.jpgVooruitlopend op de verkiezingen van de provinciale staten van a.s. woensdag zijn onze CDAV vrouwen erop uit gegaan voor een interview met de enige vrouwelijke gedeputeerde in Noord Holland, CDA-er Rinske Kruisinga.

Rinske Kruisinga werd in 2003 gekozen als lid van Gedeputeerde Staten met onder andere in haar portefeuille: Zorg, Welzijn, Cultuur en Europa. Voor de komende Statenverkiezingen staat zij opnieuw op de lijst (op de tweede plaats, direct na lijsttrekker Jaap Bond).

Kruisinga vertelde de CDA vrouwen over de investeringen in cultuur in de regio, zoals onder meer een bedrag van 700.000 euro in het Singermuseum en 250.000 euro in het geologisch museum in Laren: “Goed voor cultuur, maar ook goed voor de economie”. Van het museum in Huizen heeft ze niets meer gehoord. “Ik wacht nog op een plan uit Huizen” aldus Kruisinga “maar de bodem van de schatkist is wel in zicht”.

Kruisinga investeerde ook in de zorgsector, met projecten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Ook stelde zij geld beschikbaar voor preventief jeugdbeleid in de Gooi en Vechtstreek en voor het meldpunt huiselijk geweld.

Kruisinga heeft de ambitie om als gedeputeerde nog vier jaar verder te gaan. De gewone dingen goed willen doen, daar gaat het bij haar om. Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn nog niet opgelost. Daar wil ze verdere stappen in zetten. Meer geld is volgens Kruisinga niet altijd de oplossing. Zij wil vooral rust brengen in de jeugdzorg en de instanties die zich met jeugdzorg bezig houden laten investeren in kwaliteit.
Voor Kruisinga is het feit dat zij de enige vrouw is in het College van Gedeputeerde Staten geen issue. Het gaat volgens haar uiteindelijk toch om kwaliteiten van mensen. Ze heeft een hekel aan “haantjesgedrag”, aan door elkaar praten of te veel praten. Kruisinga: “Maar dat betekent niet dat je de kaas van je brood moet laten eten”.
Voor a.s. woensdag (dit is per slot van rekening toch een CDA website!) wil ik me achter onze CDA vrouwen scharen in mijn stemadvies. Stem a.s. woensdag in ieder geval op het CDA, maar bij voorkeur ook op een CDA vrouw! En dan is -ook vanuit mijn eigen ervaringen in de samenwerking- Rinske Kruisinga, ook nog eens afkomstig uit onze eigen regio Gooi en Vechtstreek, een uitstekende keuze!