Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Afgelopen donderdag bestond de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 35 jaar en voor die gelegenheid was ik uitgenodigd voor een plechtige bijeenkomst in de prachtige Nieuwe Kerk in den Haag. Plechtig was het vooral ook omdat onze koningin en onze minister president Balkenende daarbij aanwezig waren. En er waren vooraanstaande sprekers uit de academische wereld, die hun visie op de relatie tussen de overheid en de wetenschap verwoordden.

Tsja, zoiets maak je als eenvoudige wethouder uit het dorp Huizen niet dagelijks mee. Ik vond het een bijzondere ervaring. Maar het was ook een gebeurtenis die me weer even stil deed staan bij onze eigen werkelijkheid in het openbaar bestuur. We worden zo vaak door de waan van de dag geregeerd. De berichten in de media, verontwaardigde actiegroepen, teleurgestelde burgers … je hebt er als bestuurder allemaal mee te maken. Maar gelukkig kennen we ook organen als een WRR, wijze mensen, die ogenschijnlijk in alle rust kunnen nadenken over lange termijn ontwikkelingen in ons land en in de wereld om ons heen en die bestuurders daarover onafhankelijk van advies dienen.

Het is de kunst voor bestuurders (zowel in Huizen als in den Haag) om een open oog en een open oor te houden voor wat er dagelijks de revu passeert, maar daarbij ook met visie de lange lijnen vast te houden. Dat betekent dat we ook onze verantwoordelijkheid moeten durven nemen als dat tegen korte termijn belangen in gaat. Want beslissingen die we nu nemen, zullen in belangrijke mate ook de toekomst van ons en onze kinderen bepalen.   

Onderling sterk

De afgelopen week was weer vol variatie. Dat maakt een baan als wethouder ook zo leuk. Terugkijkend in mijn agenda van de afgelopen week vind ik het lastig om een keuze te maken waarover ik zal schrijven. Het gesprek met de hengelsportvereniging over dierenwelzijn? De bijeenkomst over de provinciale detailhandelsvisie? Het succesvolle maatschappelijke diner? De boeiende discussie in de WMO Raad? De viering van 40 jaar gewest Gooi en Vechtstreek? De Raadsvergadering over de ARHI procedure? De workshop over een grieppandemie? Toeristische ontwikkelingen van onze regio in relatie tot Amsterdam? Allemaal interessante thema’s, waar veel over te vertellen zou zijn.

Toch ben ik vanochtend (zaterdag 17 november) het meest geraakt. Ik was te gast bij een provinciale bijeenkomst van “Onderling Sterk” in het buurtcentrum Cascade in Amsterdam. “Onderling Sterk” is een vereniging van belangenbehartigers voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Er waren diverse sprekers en een jonge man die zelf ook een verstandelijke beperking heeft vertelde aan de hand van een powerpoint presentatie over zijn leven. Hij woont zelfstandig, kan zelf huishoudelijke taken doen en koken, gaat op zondag naar de kerk, heeft diverse hobby’s, gaat op groepsvakantie met mensen zonder beperking en werkt als archivaris. Vanaf 2008 gaat hij voor dit werk ook echt loon ontvangen en dat laatste leverde bewonderende geluiden op uit de zaal. Op een heel eenvoudige manier riep hij mensen in de zaal op om vooral iets van hun leven te maken, ongeacht hun beperking. Alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. 

Ik realiseer mij hoe lastig het voor mensen met een verstandelijke beperking is om een stijl van leven te kunnen hebben zoals deze jonge man die heeft verworven. Daar moeten zij ongelofelijk hard voor knokken en heel veel vooroordelen voor overwinnen.      

Overgewicht bij kinderen

Ten opzichte van 20 jaar geleden is het aantal kinderen met overgewicht verdubbeld; maar liefst één op de acht Nederlandse school-kinderen is te zwaar en nog meer kinderen dreigen dat te worden. De verwachting is dat de groep te dikke kinderen de komende jaren nog meer zal toenemen. Overgewicht wordt niet alleen veroorzaakt doordat kinderen teveel eten, maar vooral door te weinig beweging.

Dat is de reden voor een regionaal programma “Gooi in beweging” dat vandaag in het winkelcentrum Oostermeent in Huizen formeel van start ging. Het programma wordt aangestuurd vanuit onze GGD. Deelnemende gemeenten zijn Hilverum, Huizen, Bussum, Naarden, Weesp, Wijdemeren, Blaricum, Laren en Muiden. Doelgroepen zijn kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. Jazeker, ook 0 jaar al. Want overgewicht komen we al bij heel jonge kinderen tegen.

Ik ben gevraagd om bestuurlijk trekker (of: “ambassadeur”) van dit programma te zijn en ik heb deze klus van harte aangenomen. In mijn eigen omgeving zie ik bij kinderen de gevolgen van overgewicht. Niet alleen kan overgewicht in hun verdere leven ingrijpende gevolgen hebben voor hun gezondheid (diverse hartkwalen, maar ook diabetes en nierziekten worden bijvoorbeeld door overgewicht veroorzaakt) maar ook in hun sociaal emotionele ontwikkeling hebben kinderen last van overgewicht. Ze worden gepest op school, zijn minder geconcentreerd en hun leerprestaties worden erdoor beinvloed. Kortom: redenen genoeg om de strijd aan te gaan tegen overgewicht bij kinderen.

Natuurlijk is er in de eerste plaats een verantwoordelijkheid bij de ouders. Maar laat ik eerlijk zijn. Ik ben zelf ook ouder van een tienjarig kind en ook al vind ik soms dat er teveel gesnoept wordt, ik wil hem toch niet in een uitzonderingspositie brengen bij zijn vriendjes. Dus als al die vriendjes snoep meekrijgen naar de avondvierdaagse, dan kan ik toch niet met worteltjes en komkommer aankomen? En als iedereen chips trakteert op school, dan kan ik hem toch geen stukjes kaas meegeven? Natuurlijk weet ik dat bewegen belangrijk is. Maar als al zijn vriendjes met elkaar computerspelletjes spelen, dan kan ik hem toch niet iedere dag naar buiten sturen om te gaan spelen?

Ik denk dat heel veel ouders met deze dilemma’s worstelen en dat het daarom ook goed is om gezamenlijk afspraken te maken over wat wel- en wat niet wenselijk is. Ouders hebben daar de medewerking van scholen bij nodig en ook die van naschoolse opvang, sportverenigingen en sportinstituten. En dat is dan ook precies wat we met ons regionale programma willen gaan doen: het onderwerp op de agenda zetten bij o.a. scholen, naschoolse opvang, sportverenigingen en sportinstituten, om ouders en kinderen te ondersteunen bij gezond eten en voldoende bewegen.  

Ik vind dat het de kracht van gemeenten is om met dit maatschappelijke probleem aan de slag te gaan. In den Haag maakt minister Klink zich ook zorgen over het toenemend probleem van overgewicht bij kinderen en worden dikke “preventienota’s” geschreven. Maar daarmee gaat den Haag het niet oplossen. Als we er echt iets aan willen doen, dan moet dat dicht bij huis gebeuren. Hier in de regio Gooi en Vechtsteek bijvoorbeeld. En natuurlijk ook in Huizen! U gaat hier dus de komende jaren zeker nog meer van horen!

Make a difference day

Vandaag was het weer zover: de dag van het vrijwilligerswerk, oftewel: MADD!

Voor onze fractievoorzitter Bert Rebel, raadslid Kees de Kok en mijzelf begon deze dag met een bijeenkomst van het CDA Noord Holland rond het thema “Europa” in Akersloot. Hoewel er vanwege MADD veel afmeldingen waren (veel CDA-ers waren al vroeg met vrijwilligersactiviteiten begonnen) was er toch een goede opkomst en een levendige discussie met CDA-ers uit het Europees Parlement, de Tweede Kamer en de Provincie.

Om 13.30 uur waren we weer terug in Huizen, net op tijd, want om 14 uur hadden we als Huizer CDA-ers in het kader van MADD afgesproken bij Visio. Bij Visio zijn dagelijks begeleiders, maar ook vrijwilligers actief om de bewoners te ondersteunen. Vandaag wilden wij die begeleiders en vrijwilligers eens ontlasten en zo gingen we dan ook even later in optocht op stap, ieder arm in arm met een bewoner van Visio.  

Ik heb echt enorm genoten van de gesprekken met mijn wandelmaatje. Het plakje kaas dat hij mocht proeven op de markt kwam daarin voortdurend terug, alsof dat toch wel een enorm avontuur was geweest. Wat is het knap om zo te kunnen genieten van kleine dingen. Daar kunnen wij veel van leren. Echt waar: voor een betrekkelijk kleine moeite krijg je onverwacht zoveel terug. Vrijwilligerswerk is niet alleen maar zwaar. Het loont ook echt!

Na de wandeling ben ik toch nog even gaan helpen bij de boekenmarkt in De Engel. Ook daar waren veel vrijwilligers belangeloos in de weer. Ook in het Visnet was vandaag een boekenmarkt/rommelmarkt, waar heel veel vrijwilligers aan hebben meegeholpen.

Kortom: Huizen was vandaag weer bruisend van het vrijwilligerswerk. Daar is onze gemeente traditioneel al sterk in, maar ook de jongere generatie gaat hiermee door. Vrijwilligers maken het verschil, ook vandaag, in “Make A Difference Day”. Het was fantastisch om in een gevoel van saamhorigheid weer even onderdeel van al dat vrijwilligerswerk te mogen zijn.