Koninginnedag

Vanochtend leek alles nog zo mooi. Op TV volgde ik de wandeling van de koninklijke familie door het park in Apeldoorn. Daarna per fiets naar het gemeentehuis, waar het Wilhelmus werd gezongen. De gedecoreerden (ook veel van gisteren!) waren daarbij aanwezig en samen dronken we in goede sfeer een glaasje oranjebitter. Buiten stralende zon en een gezellige drukte op de vrijmarkt.

En dan het bericht uit Apeldoorn dat een auto dwars door een mensenmassa heen weet te komen, met gruwelijke gevolgen. Zoveel gewonden, zoveel schrik en verbijstering. Dat dit in Nederland gebeurt is ongelofelijk. De beelden zullen de hele wereld overgaan. Wat een mooi feest moest worden eindigt in totale ontzetting.

Provincie stemt in met voorstel OV taxi

In de afgelopen week heeft een constructief gesprek plaatsgevonden tussen een delegatie van de wethouders WMO van het gewest Gooi en Vechtstreek en gedeputeerde Mooij van de provincie. Het gesprek ging over de OV taxi. Gemeenten zijn niet tevreden over het functioneren van de OV taxi voor WMO doelgroepen en de provincie is niet tevreden over het voortdurend klagen van gemeenten daarover. Alle reden dus om er samen de schouders onder te zetten.

Wij hebben voorgesteld aan de provincie om het huidige contract met Connexxion voor de OV taxi in ieder geval nog een jaar te verlengen. Intussen willen we dan als gemeenten enkele proefprojecten doen, waarbij gekeken wordt hoe het WMO vervoer in het algemeen kan worden verbeterd. Onze indruk is namelijk dat teveel soorten WMO vervoer gelijk worden behandeld, terwijl er wel degelijk verschillen zijn. Rolstoelvervoer of vervoer voor mensen met psychiatrische problematiek is nu eenmaal heel anders dan vervoer van ouderen die slecht ter been zijn.

De provincie heeft gemerkt dat mensen die van de OV taxi gebruik maken zich niet altijd realiseren dat het geen openbaar vervoer is (met lijndiensten op vaste tijden) en ook geen taxi (daarvoor is het ook veel te goedkoop). De verwachtingen van mensen zijn volgens de provincie dan ook soms wat hooggespannen. De provincie beschikt bovendien over stiptheidscijfers die een veel gunstiger beeld geven dan de cijfers die we als gemeenten vanuit het Mobycon onderzoek hebben gekregen. Overigens zijn ook de vele wegopbrekingen volgens de provincie oorzaak van verminderde stiptheid. Daar kan niemand iets aan doen, maar mensen ondervinden er wel veel hinder van. Natuurlijk zou meer geld een oplossing kunnen betekenen, maar provinciale Staten is volgens de gedeputeerde in ieder geval niet van plan om meer geld in de OV taxi te steken.

De gemeenten herkennen de argumenten van de provincie, maar zijn van mening dat er toch wel meer aan de hand is dan alleen dat. Die opvattingen worden mede gevoed door de vele signalen die wij van mensen krijgen die van het WMO vervoer afhankelijk zijn. Ook de klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van belanghebbenden in onze regio, heedt een niet mis te verstaan signaal afgegeven dat het echt niet goed gaat met de OV taxi.

Gelukkig werd er geen welles-nietes discussie gevoerd, maar hebben we besloten er gewoon samen tegenaan te gaan. De provincie is akkoord met het voorstel van de gemeenten en gaat dit bespreken met Connexxion. Huizen en Wijdemeren zullen in eerste instantie proefgemeenten zijn en de provincie wordt hier nauw bij betrokken. En als er meer geld bij moet om het vervoer voor WMO doelgroepen te verbeteren, dan zeggen gemeenten in ieder geval niet op voorhand nee.

 

Nieuwe media

Afgelopen week heb ik mijn wethouderscursus afgerond. Ik mag me nu een volleerd wethouder noemen. De laatste module ging vooral over omgaan met de media. Dat journalisten ook gewoon maar mensen zijn vermoedde ik al, maar al oefenend het blijkt toch wel lastig om in hun huid te kruipen en te begrijpen dat ze eigenlijk alleen maar zo snel mogelijk nieuws willen horen, zonder al te veel inhoudelijke verhalen en achtergronden eromheen, die we nu juist als wethouders vaak zo belangrijk vinden. 

Ik heb ook kennis gemaakt met nieuwe media, waar ik wel eens van gehoord had, maar waarvan ik eigenlijk geen idee had hoe ik die zou kunnen gebruiken om wat ik dagelijks uitspook nog beter onder het voetlicht van onze Huizer samenleving te brengen. Maar inmiddels weet ik daar meer van en ben ik nu dus ook te vinden op hyves, twitter en linked-in.

 

Huizer botter tijdelijk in bezit van Amsterdam

Vrijdag 3 april heb ik aan de Javakade in Amsterdam een van onze Huizer botters (tijdelijk!!!) overgedragen aan het Amsterdamse gemeentebestuur. Na toespraken door Henk Dessens, directeur Scheepvaart Museum, Annelie Verstraeten, marketing m anager Westland Kaasspecialiteiten, e n Ruud Nederveen, raadslid stad Amsterdam, mocht ik symbolisch de sleutel van de Janus Kok overdragen aan Ruud Nederveen, die mij plechtig beloofde dat Amsterdam goed voor de botter zal zorgen.

De HZ 108 is geadopteerd door Amsterdam voor de tocht naar het Henry Hudson 400 platbodem evenement in september a.s. in New Amsterdam ( New York ).
Na het overhandigen van de sleutel heb ik samen met Ruud Nederveen het zeil gehesen, waar nu in prachtige letters “Old Amsterdam” op te lezen is. De botter is nu helemaal klaar voor het event: “Old Amsterdam meets New Amsterdam!”

Ik ben trots op ons fantastische Huizer kaasbedrijf Westland en ook op de subsponsor achter het Bestevaerfonds die dit alles financieel mogelijk maken. Maar de drijvende kracht achter dit evenement zijn toch de bestuurders van de stichting vrienden van de Huizer botters. Dankzij deze vrijwilligers zetten we straks zelfs in New York onze Huizer botters op de kaart.