Nog een keer botterveer!

Vandaag hoorde ik hoeveel mensen gebruik gemaakt hebben van het botterveer Huizen-Almere. Op Hemelvaartdag 21 mei hebben, kinderen meegeteld, ca 300 mensen heen en weer gevaren. Op 22 mei en 23 mei hebben met kinderen resp ca 120 en 180 mensen gevaren. Totaal ca. 600! Ik vind het een enorm succes, wat we zeker moeten herhalen.

Daarvoor blijft wel de inzet van de vele vrijwilligers nodig, die dit succes tot stand hebben gebracht. Toen ik zelf donderdag rond 13.00 uur weer voet zette op Huizer bodem, viel mij op dat de vrijwilligers daar bij een eenvoudig kraampje een wel heel sobere lunch (boterhammetjes, kuipje margarine, stukje Old Amsterdam kaas + kaasschaaf) aan het eten waren. Echt Huizers hoor, het mag natuurlijk niks kosten, want alles is voor de botters. Mijn bewondering voor “onze mannen” wordt er alleen maar groter door!

Botterveer

De afgelopen week was voor velen -ook voor mij- een korte werkweek. Heerlijk om daarna van zo’n lang weekend te genieten, met ook nog eens zulk prachtig weer!

Donderdag was het hemelvaartdag en ook de start van het botterveer Huizen-Almere. In Almere werd vanaf donderdag het stoomfestival voor de 22e keer georganiseerd en dankzij het botterveer konden ook veel Huizers daar een leuke dag uit van maken. Ik mocht met de eerste botter naar de overkant, waar we enthousiast werden ontvangen door mijn Almeerse collega wethouder Joanne Haanstra en de organisatoren van het stoomfestival.

Ik sprak mijn waardering uit voor de snelheid waarmee het botterveer Huizen-Almere in gezamenlijkheid tot stand is gekomen, maar kreeg naderhand door de vrienden van de Huizer botters ingefluisterd dat die snelheid toch echt aan het pragmatisme van de Huizers te danken is geweest. De wethouder uit Almere liet bij wijze van grap weten dat de snelheid van  Almere ook blijkt uit het feit dat zij de snelste botter hebben, maar ja, hoe kan het ook anders met een botter die in Huizen gebouwd is. Almeerder botters bestaan natuurlijk niet. Het blijft een Huizer botter, ook al heeft die in Almere een ligplaats.

Maar alle gekheid op een stokje. Ik vind het botterveer een fantastisch initiatief en ik hoop dat we straks ook -bij Huizer evenementen- net zoveel Almeerders naar Huizen zullen verschepen als we nu Huizers naar Almere hebben gebracht.

Huizer toneel

Ook dit jaar heeft de Huizer toneelvereniging Ontwaakt weer volle zalen getrokken en terecht!
Wat heb ik genoten van de Huizer klucht “Nijt over m’n langd”. Niet alleen is het heerlijk om het Huizer dialect weer zo onverkort over je uitgestort te krijgen, maar ook de echte Huizer humor, het relativeringsvermogen en het dwarse karakter van de Huizers werd heel goed tot uitdrukking gebracht. Het bracht me weer helemaal terug bij mijn roots.
 
Leuk om te zien dat ook heel veel niet-autochtone Huizers het Huizer dialect en de humor zo kunnen waarderen. Het geeft toch een stuk identiteit, waar alle Huizer ingezetenen zich kennelijk goed bij voelen.  
Ik hoop dat we nog heel lang kunnen blijven genieten van deze heerlijke, autenthieke, maar ook zeer professionele toneelvereniging!
 

Minister Klink luistert naar CDA Huizen

In de afgelopen week werd door onze Regionale Ambulance Voorziening (RAV) tijdens het  portefeuillehoudersoverleg gezondheidszorg verteld dat minister Klink de prijs van de ambulancezorg niet langer als criterium hanteert voor de aanbesteding van het ambulancevervoer. Onze RAV -overigens een van de ambulancediensten in Nederland met de laagste kostprijs- was hier erg blij mee, omdat zij zich nu volledig kunnen richten op een gunningsprocedure die puur gebaseerd is op eisen m.b.t. de kwaliteit en de veiligheid van de ambulancezorg. Er komt dus nog wel een gunningsprocedure, maar de RAV in deze regio scoort op alle gestelde  kwaliteitseisen al hele hoge ogen. Mocht er toch nog een andere aanbieder als beter  uit de aanbesteding komen, dan zal de huidige hoge kwaliteit en de veiligheid er in ieder geval niet op achteruit gaan.

Minister Klink nam zijn besluit n.a.v. de resolutie van de afdeling Huizen, waarvoor we de brede politieke steun hadden van de CDA afdelingen in onze regio. Deze resolutie is tijdens het partijcongres van het CDA unaniem door de leden van het CDA aanvaard. We zijn de kleinste ambulanceregio in ons land, maar we hebben als CDA afdelingen in onze regio slagvaardig samengewerkt en daarmee toch maar mooi voor elkaar gekregen dat nu overal in Nederland door ambulancediensten opgelucht ademgehaald kan worden. Een resultaat waar we als CDA regiobreed trots op mogen zijn!

 

Noord Hollandpad nu echt compleet

Vandaag is het Noord Holland pad echt compleet. Ik ben destijds bij de feestelijke opening van dit lange afstands wandelpad geweest in den Oever en natuurlijk ook bij de afsluiting van de route in Huizen, maar ik hoorde toen al het gemopper van Texel, dat dit eiland toch echt ook nog bij Noord Holland hoort. De provincie Noord Holland heeft zich dit aangetrokken en vanaf vandaag loopt het Noord Holland pad dus officieel van Texel naar Huizen.

Zelf ben ik vandaag niet naar Texel afgereisd. Zondagochtend wil ik graag in de kerk doorbrengen en bovendien was het vandaag ook nog eens moederdag. Dan is een hele dag naar Texel toch een erg grote inbreuk op het prive leven. Maar ik moet bekennen dat ik daarover wel geaarzeld heb. Ik ben er vanuit mijn verantwoordelijkheid voor de portefeuilles toerisme, recreatie en sport namelijk wel heel erg trots op dat Huizen de plaats is waar vermoeide wandelaars vanuit heel Noord Holland (inclusief Texel!) hun eindbestemming vinden.