Gemiste kans!

Het amendement orgaandonatie, dat Huizen samen met Purmerend op het CDA congres van afgelopen vrijdag en zaterdag heeft ingediend, heeft het helaas niet gehaald. Tot onze verbijstering blijft het bestuur van het CDA bij het starre standpunt over orgaandonatie dat het CDA al jarenlang inneemt. De argumenten ervoor zijn ook al jarenlang bekend, zonder dat de situatie voor mensen op de wachtlijst voor orgaandonatie overigens verbetert. Juist omdat nu ook de woordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer (Henk Jan Ormel) en onze eigen regionale vertegenwoordiger in de Tweede Kamer (Maarten Haverkamp) achter de tekst van het amendement konden staan en uit recent onderzoek blijkt dat meer dan 55% van onze achterban vindt dat het huidige beslissysteem in de wet op de orgaandonatie moet worden aangepast, hadden we gehoopt op een lichte verschuiving op dit punt bij het CDA. Maar helaas is het daarvoor kennelijk toch nog te vroeg. De ervaring leert, dat als het bestuur negatief adviseert over een amendement of een resolutie, de ledenvergadering dit advies ook meestal overneemt. Dat is dus ook nu gebeurd. Er valt de komende jaren dan ook zeker nog wel enig lobbywerk te doen. Maar de belangen van de mensen die het betreft zijn groot genoeg, om het niet op te geven.

 

 

Money makes the world go round…

In de afgelopen weken is door veel ambtenaren weer hard gewerkt aan de jaarrekening van 2009 en de (concept) begroting voor 2011. De jaarrekening laat een gunstig resultaat zien. We hadden een kleine 1 miljoen euro in de plus begroot, maar dat is 3,3 miljoen euro in de plus geworden. Daarvan is een bedrag van 1,5 miljoen euro geoormerkt voor het hoofdwinkelcentrum. Al met al is dit natuurlijk een heel mooi resultaat.

Toch is er geen sprake van optimisme. We weten allemaal dat er vanaf 2012 zwaar weer op komst is. We weten alleen nog niet hoe hard de rijksmaatregelen onze gemeente zullen treffen, maar de schattingen lopen uiteen tussen de 2 en 6 miljoen euro per jaar. Dat is op een begroting van zo’n 80 miljoen euro een fors bedrag, dat niet zomaar even ergens wegbezuinigd kan worden.

Intussen lopen de verzoeken voor allerlei nieuwe zaken ook gewoon binnen. Vrijdag was ik bijvoorbeeld te gast bij het dierenasiel Crailo, waar plannen liggen voor de noodzakelijke nieuwbouw. Maar liefst 5 miljoen euro moet dat gaan kosten en waar het geld vandaan moet komen, dat is nog zeer onduidelijk. Er wordt natuurlijk gekeken in de richting van de 16 gemeenten die gebruik maken van het dierenasiel Crailo voor de wettelijk verplichte opvang van zwerfdieren voor een periode van 2 weken.

Daarnaast zijn er nog tal van wensen vanuit het collegeprogramma, die gerealiseerd moeten worden. En dan zijn er nog de wensen vanuit de samenleving voor “nieuw beleid”, zoals o.a. een extra kunstgrasveld voor HSV de Zuidvogels of een extra subsidie voor diverse culturele organisaties. Het is beslist geen sinecure, maar daar staat tegenover dat besturen onder deze omstandigheden wel een enorme uitdaging is. Morgen bespreken we de eerste conceptbegroting voor 2011 in het college van B&W.

Orgaandonatie

In ons land staan 1300 mensen op de wachtlijst voor orgaandonatie en voor velen van hen komt een donororgaan te laat. Het tekort aan donoren wordt mede veroorzaakt doordat mensen tijdens hun leven niet kenbaar maken of ze na hun dood orgaandonor willen zijn of niet. En als nabestaanden dit niet weten, dan wordt er meestal “nee” gezegd tegen de vraag of organen van de overledene gebruikt mogen worden om andere mensenlevens te redden. Allerlei maatregelen op het gebied van voorlichting zijn een druppel op de gloeiende plaat gebleken. Daarom lijkt het voor de hand liggend, dat de wetgeving op dit punt wordt aangepast. Dit kan gerealiseerd worden door een zogenaamd “Geen Bezwaar systeem”. Dat wil zeggen: als niet bij leven bekend is gemaakt of iemand al dan niet donor had willen zijn, dan is iemand in principe donor. Zo’n systeem is in andere landen heel effectief gebleken, dus wie kan daar nu op tegen zijn? Het gaat immers om mensenlevens?

De politiek in den Haag worstelt al jaren met dit vraagstuk en tot mijn grote ergernis neemt het CDA hier tot nu toe een zeer terughoudend standpunt over in. Onbegrijpelijk, juist ook als we het onmenselijk lijden van al die wachtenden vanuit de christelijke wortels van onze partij bezien. Dan mogen we niet slechts een theoretische of ethische discussie voeren over de integriteit van het menselijke (dode) lichaam, maar dan moeten we juist als overheid het leven willen beschermen. Niet voor niets is solidariteit een kernbegrip bij het CDA toch?

Reden dus voor de afdeling Huizen om een amendement op het programma van het CDA in te dienen, waarin we voorstellen dat bij het CDA in de komende periode toch op zijn minst de bereidheid zou moeten ontstaan om actieve donorregistratiesystemen (zoals onder andere het geen bezwaar systeem) te (her)overwegen. Wij hebben het amendement bewust zo genuanceerd mogelijk vormgegeven, in de hoop dat het CDA toch een klein beetje wil gaan bewegen in deze kwestie. Ook de afdeling Purmerend steunt op voorhand -bij monde van wethouder Mona Keijzer- het Huizer amendement en de eerste reacties vanuit de Tweede Kamerfractie zijn hoopgevend. Op het partijcongres van 23 en 24 april gaat over ons amendement gestemd worden. Samen met al die mensen op de wachtlijst wachten we dit met grote spanning af.

Te laat!

Vanavond zou ik om 20.00 uur bij de vereniging Vogelvreugd zijn. Iedereen was in afwachting, maar er kwam geen wethouder! Intussen zat ik in de stress, want door het huwelijk van mijn nichtje (dochter van mijn oudste broer) was bij mij de hele planning in het honderd gelopen. Toen ik om 20.30 eindelijk aankwam, waren de plechtigheden al voorbij. Maar gelukkig kon ik nog wel even getuige zijn van alle blije gezichten en de goede sfeer in de prachtige nieuwe kantine van deze bruisende vereniging. Eindelijk is deze echte Huizer vereniging weer terug in Huizen. Dat het maar voor twee jaar op dit mooie plekje kan, daar wilden we vanavond even niet aan denken.

Feest in het stadspark

Op tweede paasdag was ik op bezoek in het stadspark. Er waren veel activiteiten en gelukkig was het ook droog weer.

Op de kinderboerderij hadden de vrijwilligers zich echt uitgesloofd. Er was een heuse rondwandelende paashaas, je kon het gewicht van een “haas” raden (het was eigenlijk een konijn, maar wel met de soortnaam “Belgische haas”), je kon met kuikentjes knuffelen en er konden paaseieren worden gezocht, waarbij natuurlijk vooral het gouden ei van belang was. Kinderen maakten een ritje op de rug van de paardjes en trotse ouders stonden dat te filmen. De “wachtende” kinderen vermaakten zich op de speeltoestellen of bij de dieren van de kinderboerderij. Dat is nou echt leven in de brouwerij. Fantastisch dat we deze voorziening in Huizen hebben en dat er voor kinderen en hun (groot)ouders zoveel te beleven is.

De tennisbanen waren ook volop in gebruik, toen ik er langs liep in de richting van AH ’78. En bij AH ’78 was een spannende voetbalwedstrijd aan de gang, waar veel mensen langs de lijn van stonden te genieten. 

Ik had een piepklein plekje gevonden op het parkeerterrein, maar toen ik mijn auto daarin parkeerde begreep ik waarom anderen dit plekje vrij hadden gelaten. Ik zakte diep weg in de modder en mijn auto zag er dus  bij thuiskomst uit als een terreinwagen. Gelukkig lukte het me aan het eind van de wedstrijd wel om er zonder de spontaan aangeboden hulp van enkele duwende mannen uit te komen.

Tsja. En dan lees je de volgende dag dat enkele omwonenden hun beklag hebben gedaan over de vele in de berm (en in het park zelf) geparkeerde auto’s.  En natuurlijk kwamen daarover afgelopen dinsdag ook vragen in de commissie Onderwijs en Maatschappelijke Dienstverlening. Het geeft wel aan, dat we vaart moeten maken met de visie op het stadspark. Dat zal er uiteindelijk toe leiden dat we keuzes moeten maken, ofwel voor minder activiteiten in het park, ofwel voor het continueren van activiteiten, maar dan dus ook het oplossen van het parkeerprobleem. Geen eenvoudige opgave, maar besturen is ook niet altijd eenvoudig. In ieder geval zullen we voor de korte termijn toch maatregelen moeten nemen om het parkeren op dit soort hoogtijdagen in goede banen te leiden. Dit is door de burgemeester dan ook direct opgepakt.