Huizen verwelkomt botter

Het was een emotioneel moment, waarop de botter uit Spakenburg de Huizer haven in kwam varen. Spontaan barste het gezang over de klok van Arnemuiden los. In de botterwerf vond de officiële overdracht plaats. Ook de twee Huizer botters, tot dan toe nog eigendom van de gemeente Huizen, zijn overgedragen aan de stichting Huizer botters. Voorwaarde is uiteraard wel dat de botters voor Huizen behouden blijven.

De stichting heeft nu dus de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van drie botters. Een hele klus, ook om het financieel allemaal rond te krijgen. Maar met zoveel sponsoren, donateurs en vrienden én met de inzet van vele vrijwilligers heb ik daar alle vertrouwen in. De Huizers hebben hun varend erfgoed overduidelijk in hun hart gesloten.  

Hieronder een foto van de binnenkomst van de derde botter, gemaakt met mijn mobiele telefoon en ook nog in het schemerdonker, dus ik ruil die graag in voor een betere!

Zwembad Sijsjesberg

Vandaag kreeg ik van een van onze zeer betrokken ambtenaren een paar foto’s doorgestuurd van de renovatie van Sijsjesberg. Ik wil u die niet onthouden. Ongelofelijk dat we volgend voorjaar in het vernieuwde Sijsjesberg kunnen zwemmen als we dit zien he? Maar toch lijkt dit echt te gaan lukken. Er wordt in ieder geval heel hard gewerkt!

Voor cultuur mogen we best iets over hebben

Ik heb een heerlijk (cultureel) weekend achter de rug. Vrijdagavond genoot ik met mijn collega’s in theater de Boerderij van het optreden van Knijn, met de bekende en minder bekende fantastische Ierse muziek.

Gisteravond was ik samen met mijn zoon bij onze toneelvereniging ‘Ontwaakt’ te gast, in theater de Graaf Wichman. Dat was een avondje onspannen en lachen bij ‘Kus van een Rus’.

Vandaag zondag, dus dag waarin de kerk centraal stond (is ook onze cultuur!), waarbij voor mijn zoon in de tienerdienst in de Goede Herderkerk zelfs een heuse band optrad (True Colors).

Gelukkig is er in Huizen nog veel te genieten op het gebied van kunst en cultuur. En dat in een weekend, waarin Nederland volop protesteert tegen door het kabinet voorgenomen bezuinigingen op kunst en cultuur.

Ik zie dat protest eigenlijk niet zo zitten. We zullen de komende jaren in Nederland nu eenmaal miljarden moeten bezuinigen als we onze welvaart ook voor toekomstige generaties overeind willen houden. Dat betekent ook keuzes maken. Ik zie dan liever dat er minder bezuinigd wordt op zorg voor onze ouderen en gehandicapten en dat Nederland een veilig land blijft om in te wonen. Dat betekent dat we dus privé wat meer moeten gaan betalen voor kunst en cultuur. Veel liefhebbers van kunst en cultuur kunnen best wat meer betalen voor een kaartje. Voor een keer uit eten gaan is 100 euro voor 2 personen tegenwoordig niets meer. En voor een commercieel concert betalen mensen (ook jongeren!) ook al snel meer dan 100 euro voor een kaartje. Kwaliteit verdient zichzelf echt wel terug.

Ikzelf zou (met mijn inkomen) bijvoorbeeld best meer dan de huidige €12,50 over hebben voor een fantastische avond uit bij onze toneelvereniging Ontwaakt. Zelfs het dubbele van dit bedrag is nog niet eens veel te noemen als ik zie wat daarvoor geboden wordt. Het is te gek voor woorden dat voor mensen zoals ik, die best iets meer kunnen betalen, het meest gebruik maken van de gesubsidieerde tarieven.

Ik geloof dus ook niet dat kunst en cultuur door een meer kostendekkende bijdrage elitair worden. Voor de minima zijn hiervoor trouwens ook regelingen getroffen en en wat mij betreft wordt beleving van kunst en cultuur op deze manier ook in de toekomst toegankelijk gehouden voor de mensen met een lager inkomen. Maar wees eerlijk, voor wie van ons Huizers met een goed inkomen is een hogere eigen bijdrage voor een avondje uit nou echt een groot probleem?

Ik ben heel benieuwd hoe alle kabinetsplannen gaan uitpakken. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat de kunst- en cultuursector voldoende creativiteit weet te bundelen, zodat ook met minder subsidies een sprankelend cultureel aanbod in stand kan blijven.

Sport in Huizen hoog op de agenda!

Deze week was voor mij als sportwethouder een week waarin een paar heel bijzondere mijlpalen zijn gezet. In de eerste plaats was dat de officiële start van de renovatie van zwembad Sijsjesberg. Er zijn in tijden van bezuinigingen maar weinig gemeenten die een dergelijk project aandurven. In Huizen dus wel en dat getuigt toch van lef van onze voltallige gemeenteraad, die unaniem met de renovatie van Sijsjesberg heeft ingestemd. Hiermee kunnen we weer tientallen jaren vooruit met dit mooiste buitenbad van Nederland!

Ondertekening contracten renovatie Sijsjesberg
Ondertekening contracten renovatie Sijsjesberg

In de gemeenteraad werd donderdag  bovendien het principebesluit genomen voor de bouw van een sporthal in Huizen. Hier is wel tot het voorjaar van 2011 een voorbehoud gemaakt voor eventuele extra bezuinigingen die vanuit het Rijk op ons af kunnen komen, maar we kunnen nu wel aan de slag met de uitwerking van de plannen voor de nieuwe sporthal. Hiermee kunnen we voor de binnensportverenigingen in Huizen het ruimtegebrek dat er nu structureel is oplossen. Vooral voor de hockeyclub en de volleybalvereniging is dit van belang, omdat deze verenigingen nu niet of niet volledig in Huizen kunnen trainen en spelen. Maar ook andere sportverenigingen, zoals bijvoorbeeld de basketbalvereniging, zullen door meer ruimte hun groeiambities kunnen waarmaken. We moeten nog wel heel goed gaan kijken naar de precieze locatie waar de sporthal komt te staan, uiteraard in overleg met alle betrokkenen. Ook zal het huidige tekort aan trainingsruimte bij HSV de Zuidvogels integraal moeten worden meegenomen. Een mooie uitdaging!

Matchdiner weer groot succes

Voor de vierde keer heb ik deze week meegedaan aan het jaarlijkse matchdiner. Een diner, waarbij maatschappelijke organisaties en bedrijven elkaar vinden. Het aantrekkelijke van het concept is dat het om wederkerigheid gaat. Het zijn dus niet de maatschappelijke organisaties die alleen iets te vragen hebben, zij hebben ook iets te bieden. En dat geldt ook voor het bedrijfsleven.

Ik was voorzitter aan een tafel waar ongeveer evenveel bedrijven als maatschappelijke organisaties aan zaten en de ene match na de andere kwam er tot stand. Vaak stonden de vragen en diensten helemaal niet op het lijstje dat van tevoren was opgesteld. Er kwamen spontaan nieuwe ideeen op tafel. Zo zat er bijvoorbeeld een psychiater aan tafel, die van tevoren geen idee had wat hij zou kunnen doen. De vrijwilligers van het inloophuis kunnen wel wat bijscholing gebruiken op het gebied van omgaan met mensen met psychiatrische aandoeningen. En daar was dus gelijk een match. Ook onderling bleken er creatieve matches tot stand te kunnen komen. Zo heeft de stichting Winterboulevard vrijwilligers nodig om schaatsen te verhuren. Mogelijk iets voor cliënten van het inloophuis, die best graag iets voor de samenleving willen doen. En dat ook  met de media valt te matchen bewijst de afspraak, dat een journalist de naamsbekendheid van het inloophuis wil vergroten door een reportage te maken over het inloophuis. In ruil daarvoor werd natuurlijk een avondje meeëten aangeboden.  

Tussen de bedrijven door werd veel heen en weer gelopen en werden diverse contacten gelegd. Het was een levendig gebeuren, waar het élan echt vanaf spatte! Het aardige van dit vierde matchdiner is, dat er nu voor het eerst ook echt actief aan nazorg kan worden gedaan. Als gemeente hebben we daarvoor een aanvullende subsidie beschikbaar gesteld, maar ook bedrijven en maatschappelijke organisaties zetten zich hier fors voor in.

Wat geweldig toch dat we in Huizen zo’n uitgebreid en actief maatschappelijk middenveld hebben én een heleboel bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die combinatie maakt Huizen toch een bijzonder dorp! Soms kunnen we wel eens somber zijn over ontwikkelingen in de samenleving, maar hier word ik echt heel blij van!

Aan de slag!

Vandaag was het voor mijn doen rustig op het gemeentehuis. Het is de stilte na de storm denk ik. De begroting is vorige week donderdag door de gemeenteraad goedgekeurd en dat betekent dat we als college ‘weer een jaar vooruit’ kunnen. Hoewel in het voorjaar de richting voor de begroting wordt aangegeven, is die pas echt definitief na de begrotingsraad. Ik zie de begrotingsraad dan ook als één van de belangrijkste raadsvergaderingen van het jaar.
 
Een goedgekeurde begroting betekent echter niet dat het nu met de armen over elkaar zitten is. Tal van zaken moeten nu door het college opgepakt worden, om alle voornemens uit te werken en alle plannen te realiseren. Vanuit mijn portefeuille zijn dit een paar hoofdpunten. Zo zullen we vaart moeten maken met een voorstel voor marketing en promotie van Huizen, dat al in december in de gemeenteraad voor moet liggen. Voor het voorjaar moeten we met een gedetailleerde uitwerking komen van de sporthal, waarbij ook de problematiek van het tekort aan trainingsruimte van voetbalvereniging de Zuidvogels integraal moet worden meegenomen. De voorgenomen bezuiniging op het maatschappelijk werk moet nader worden uitgewerkt. Vooral zal duidelijk moeten worden dat in Huizen op voldoende plaatsen bij de huisartsen praktijkondersteuners van Symfora worden ingezet om deze bezuiniging te kunnen rechtvaardigen. En dan zijn er nog diverse zaken die gewoon aangepakt moeten worden, zoals de renovatie van het skatepark en de uitwerking van de motie m.b.t. bestuurders van maatschappelijke organisaties die in onze regio meer dan de Balkenende norm verdienen.
 
Kortom, vandaag even uitrusten, maar daarna de mouwen weer opstropen en aan de slag!