BIZ belasting in Huizen een feit

Gisteravond werd in ’t Visnet in Huizen door de notaris bekend gemaakt wat de uitslag van de stemming was voor de BIZ belasting. Van de 99 geldig uitgebrachte stemmen was een ruime meerderheid (70) van de Huizer winkeliers vóór de invoering van deze belasting.

Het gebeurt niet vaak dat ik in een toespraak vertel dat ik wethouder belastingen ben. Daarmee maak ik me in de regel namelijk niet echt populair. Ik hou het dus meestal op de bredere term ‘wethouder financiën’. Maar in dit gezelschap was ik als wethouder belastingen nu eindelijk eens een graag geziene gast. Immers, de winkeliers willen deze belasting, enerzijds omdat ze zelf mogen bepalen hoe die gelden worden besteed ten gunste van een schoon, heel en veilig centrum, waar mensen graag komen winkelen en anderzijds omdat iedere winkelier die daarvan profiteert nu ook evenredig daaraan bijdraagt. Het is een eerlijk- en solidair systeem. Terechte vreugde dus bij de bestuurders van het Hart van Huizen, die zich ondanks pieken en dalen blijvend hebben ingezet om dit mogelijk te maken. Complimenten waren er ook voor de medewerkers van onze belastingafdeling en van onze afdeling economische zaken voor alle ondersteuning die geboden is.

Met alleen een geldbedrag verandert er natuurlijk nog niets in het centrum van Huizen. Er zijn ook plannen gemaakt, varierend van kerstverlichting tot evenementen, van extra schoonmaakacties tot gezamenlijke promotionele acties. Het zijn de winkeliers zelf die bepalen wat goed is voor hun publiek en de blijvende betrokkenheid van de winkeliers is dus ook een must. Gelukkig staat er -naast de bestuursleden van het Hart van Huizen die hier vele jaren hun vrije tijd en hun energie in hebben gestoken- nu ook weer een nieuwe generatie ondernemers op, die het stokje wil overnemen. En zo moet dat ook, om het centrum van Huizen blijvend aantrekkelijk te houden. Ik heb er veel vertrouwen in dat ons mooie dorpshart met al dit enthousiasme een enorme aantrekkingskracht op de omgeving zal blijven uitoefenen.

Besluit over sporthal uitgesteld

Voor mij was de raadsvergadering van afgelopen donderdag in veel opzichten belangrijk. Tijdens de behandeling van de zogenaamde ‘voorjaarsnota’ geeft de gemeenteraad het college de kaders mee voor het verder uitwerken van de begroting 2012. Eén van de onderwerpen die ter sprake kwam was de bouw van een nieuwe sporthal. Die sporthal is hard nodig in Huizen, omdat diverse zaalsporten (zoals volleybal, hockey, basketbal en korfbal) met tekort aan zaalruimte kampen. Om de sporthal voor de bouwvak in 2013 opgeleverd te krijgen, moet de aanbesteding voor 1 oktober a.s. gestart zijn, vandaar dat over dit onderwerp apart besluitvorming nodig was. Immers, bij de behandeling van de (definitieve) begroting 2012 in oktober is dat te laat.

Toch hebben we in de afgelopen week geen definitieve ‘go’ gekregen op het voorstel dat we als college hadden gedaan. Ik zal proberen uit te leggen hoe dat komt en hoe het nu verder gaat.

Voor de bouw van een sporthal, in combinatie met de Mulock Houwerschool, zijn drie locaties onderzocht. Een sporthal op het Lucentterrein zou kunnen, maar is wel erg ver van de school vandaan en ook een ‘vreemde eend’ op een bedrijventerrein. Bovendien kost deze variant de gemeente veel geld, omdat we de grond onder de sporthal dan moeten aankopen. Een tweede variant was de bouw van een sporthal op de plaats waar nu de kantine en de kleedkamers van SV Huizen staan. Deze plek is ruimtelijk gezien het beste, maar dan moeten er behalve de bouw van de sporthal dus ook nieuwe kleedkamers en een nieuwe kantine voor SV Huizen bijkomen. Die voorzieningen komen in principe voor rekening van de vereniging zelf. Hierover hebben we uitvoerig overleg gehad met SV Huizen. Het bestuur en de leden van SV Huizen hebben zich op het standpunt gesteld, dat zij het geld daar niet voor over hebben. Als de financiële middelen er al zouden zijn, dan zouden zij die liever investeren in het verbeteren van de velden. Dus zijn we als college met de derde variant verder gegaan: een sporthal op veld 2 van SV Huizen, in ruil voor een kunstgrasveld voor SV Huizen. Bijkomend voordeel van deze variant was dat er ook voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd konden worden en dat de skiclub minder last zou hebben van het zicht op de sporthal. Deze variant kon dus ook op de instemming van alle betrokkenen rekenen.

De gemeenteraad vond het -alles afwegende- echter toch erg jammer als we zouden gaan voor deze plek, terwijl een fraaiere locatie voor de sporthal (dus op de locatie waar nu de kantine en de kleedkamers zijn) nu nog tot de mogelijkheden behoort. Daarom heeft het college de opdracht gekregen om toch nog een keer indringend met SV Huizen te spreken over die mogelijkheid. Hierover moet medio september in de commissie OMD gerapporteerd worden. Kort dag dus, met ook nog eens de zomervakanties er tussendoor, maar we hebben als college de opdracht toch aanvaard en we gaan dus nog een ultieme poging ondernemen om met SV Huizen tot overeenstemming te komen over de bouw van de sporthal op deze locatie. Natuurlijk moeten we ook realistisch zijn waar het gaat om de financiële mogelijkheden van SV Huizen. Daarvoor is dus ook nodig dat we goed inzicht hebben in de complete financiële positie van SV Huizen. Gezien de goede en open relatie met het bestuur van SV Huizen  verwacht ik dat we hierover op korte termijn ook volledige duidelijkheid over zullen hebben.

Het wordt krap, maar het is geenszins de bedoeling van de gemeenteraad dat van uitstel afstel komt. Het streven is nog steeds om voor de zomer 2013 te beschikken over een nieuwe sporthal, bij voorkeur op de daarvoor best mogelijke locatie.  Een hele uitdaging dus, waar we de komende maanden, samen met alle betrokkenen, intensief mee aan de slag zullen gaan.