Burkaverbod

Met verbazing heb ik de discussies aangehoord over het standpunt van het CDA m.b.t. het burkaverbod. Ik kan het niet laten om daar toch ook iets over te schrijven op mijn weblog, omdat het CDA hier altijd volstrekt helder over is geweest en er wat mij betreft geen enkele reden is om daar nu opeens onhelder over te communiceren.

Laat ik beginnen met een paar citaten uit het rapport “Kiezen en Verbinden” van het Strategisch Beraad van het CDA.

Het CDA steeft een samenleving na waarin mensen van elkaar mogen verschillen. Een respectvolle samenleving, waarin mensen niet meteen oordelen over dat wat anders is, maar proberen te begrijpen waar die verschillen vandaan komen. (…) Een samenleving die het CDA voor ogen staat geeft alle ruimte aan de beleving en uiting van levensbeschouwing en religie (…).

Het CDA is altijd duidelijk geweest over de burka. Die hoort niet thuis in publieke functies. Mensen achter een loket, buschauffeurs, verpleegkundigen, etc. horen geen gezichtsbedekkende kleding te dragen. Het dragen van dit soort kleding bemoeilijkt de communicatie.

Het meewerken aan een burkaverbod was voor het CDA dus ook geen heikele kwestie, want we stonden daar zelf ook achter. Echter, tijdens de periode Wilders is er een nare geur rond dit onderwerp ontstaan. Het burkaverbod zoals het CDA dat voorstond, werd in de beeldvorming één van de maatregelen om een bevolkingsgroep in ons land (de moslimgemeenschap) in een kwaad daglicht te stellen. Het CDA werd in die beeldvorming meegesleept, terwijl dit juist zo lijnrecht indruist tegen onze principes (zie ook de citaten van het Strategisch Beraad). Om die reden werd dan ook door veel CDA-ers meer dan opgelucht gereageerd toen Wilders de stekker uit dit kabinet trok. Met het vertrek van Wilders zijn we als CDA (maar hopelijk straks ook als Nederland) verlost van verdergaande polarisatie tussen bevolkingsgroepen. Daarom dus ook maar even geen prioriteit aan het burkaverbod. Er zijn belangrijker dingen in ons land te doen.

Misschien werd dit in de afgelopen week niet altijd in even handige bewoordingen geuit, maar ik vind het wel begrijpelijk. Het CDA past niet bij de PVV en we willen als CDA-ers dit soort polarisatie en onverdraagzaamheid in ons land niet. Wat mij betreft was het avontuur met de PVV eens, maar nooit meer!

 

Nieuwe klus voor CDA

In het afgelopen weekend zijn we als Strategisch Beraad van het CDA nog een laatste keer in Lunteren bij elkaar geweest om de inbreng van de CDA afdelingen op ons rapport “Kiezen en Verbinden” te bespreken. Het was een inspirerend weekend, waarin we natuurlijk ook veel over de actuele politieke situatie hebben gesproken.

Strategisch beraad (niet helemaal compleet)

De inkt van het rapport ‘Kiezen en Verbinden is nog niet droog, of er moet al weer een volgende klus geklaard worden. Door de val van het kabinet moet er een nieuw CDA verkiezingsprogramma komen. De basis voor het nieuwe verkiezingsprogramma wordt gevormd door het rapport “Kiezen en Verbinden” van het Strategisch Beraad. Dit rapport is in de afgelopen maanden bij ruim honderd bijeenkomsten in het land besproken en kan rekenen op een breed draagvlak onder de leden van het CDA.

In het afgelopen weekend hebben we in het Strategisch Beraad de vele reacties vanuit CDA afdelingen uit het hele land besproken. Voor een deel hadden die reacties te maken met een verdere verdieping van de strategische koers. Voor een belangrijk deel echter waren het ook wensen en suggesties voor concreet beleid. De commissie die zich gaat bezig houden met het verkiezingsprogramma van het CDA zal nu ook die wensen en suggesties bij haar werk betrekken.  

Om de uitwerking van het rapport van het Strategisch Beraad in concrete punten voor het verkiezingsprogramma vorm te geven zijn een aantal leden van het beraad opnieuw gevraagd voor de programmacommissie. Ook aan mij is die vraag gesteld en ik heb daar direct positief op gereageerd. Voor mij is dit een mooie kans om de strategische lijnen die we als Strategisch Beraad hebben uitgezet nu ook écht concreet invulling te geven. Daarna is het natuurlijk belangrijk dat we aansprekende kandidaten voor de lijst én een aansprekende lijsttrekker krijgen, die het CDA geluid ook op authentieke wijze kunnen uitdragen.

Persoonlijk zie ik mijn rol in de programmacommissie vooral ook als een kans om het landelijke beleid van het CDA met betrekking tot gezondheidszorg, ouderenzorg en zorg en welzijn voor mensen met beperkingen nu ook écht vanuit onze CDA visie vorm te geven. Daarbij staat wat mij betreft centraal dat mensen zoveel en zo lang als mogelijk zelf de regie houden over hun eigen leven, ook als zij te maken krijgen met beperkingen door ziekte of ouderdom.

Voordeel van deze nieuwe klus is dat er een enorme tijdsdruk op zit. Qua tijd is het dus goed te overzien, maar er zal wel even heel hard gewerkt moeten worden. Met het oog op de verkiezingsdatum van 12 september 2012 heeft de programmacommissie tot opdracht in een zeer kort tijdsbestek het nieuwe verkiezingsprogramma van het CDA op te stellen. Het concept-programma wordt al op 31 mei a.s. al door het Partijbestuur vastgesteld. Daarna wordt het voor bespreking en amendering verzonden aan de CDA-afdelingen in het land. Het definitieve programma wordt vastgesteld tijdens het verkiezingscongres van 29 en 30 juni.  

Samenstelling programmacommissie:

Paul Doop, in het dagelijks leven vicevoorzitter en waarnemend voorzitter (2011/2012) van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA), wordt voorzitter van de programmacommissie.

Hubert Bruls wordt de vice voorzitter. Hij is tot 21 mei a.s. burgemeester van Venlo. In maart van dit jaar is hij door de ministerraad benoemd tot nieuwe burgemeester van Nijmegen. Voor zijn burgemeesterschap was hij van 2002 tot 2005 lid van de Tweede Kamer.

De commissie bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Mustafa Amhaouch, senior manager ASML
Peter Arensman, financieel directeur BAS Consultancy
Janny Bakker-Klein, wethouder Huizen
Lans Bovenberg, hoogleraar economie Tilburg University
Hans de Bruijn, hoogleraar bestuurskunde TU Delft
Guusje Dolsma, teamleider algemeen economisch beleid VNO NCW/MKB
Leonard Geluk, voorzitter College van Bestuur ROC Midden-Nederland
Marianne Luyer, interim-manager en organisatie-adviseur
Marnix van Rij, senior partner Ernst & Young
Michel Rog, voorzitter CNV onderwijs
Jan Schinkelshoek, communicatie-adviseur
Petra Tielemans, projectleider duurzame zuivelketen (NZO + LTO)
Jeroen van Velzen, oud-voorzitter CDJA