Sportcomplex Wolfskamer in gebruik genomen

Vandaag was het eindelijk zover: de officiële opening van het Sportcomplex Wolfskamer: een prachtige moderne sporthal en een al net zo mooie verenigingsaccommodatie voor de voetbalclub SV Huizen. Ooit begon dit met een onderzoek vanuit het sportplatform naar de beschikbaarheid van accommodatie voor zaalsporters in Huizen. De resultaten van dit onderzoek waren schrikbarend: eigenlijk had vrijwel iedere vereniging te kampen met een tekort aan zaalruimte voor trainingen en wedstrijden. Vooral de volleybalvereniging en de Hockeyclub hadden een groot probleem. Zij moesten uitwijken naar sportaccommodaties  buiten Huizen. Er werd besloten tot de bouw van een nieuwe sporthal. Dat had -politiek gezien- de nodige voeten in de aarde, maar uiteindelijk is het er dan toch van gekomen. Vandaag mochten we even allemaal genieten van het resultaat: alle politieke partijen, het vorige én het huidige college van B&W, de sportverenigingen met hun besturen en alle betrokken vrijwilligers, het sportplatform, het bouwbedrijf Vaassen én het hele gemeentelijke projectteam.

De hoofdgebruikers van de sporthal zijn de basketbalvereniging Quick Runners en de Huizer hockeyclub. Door het vertrek van de Quick Runners uit de Huizermaat is lucht ontstaan voor de Huizer volleybalvereniging, die nu deze ruimte volledig voor de eigen vereniging kan gebruiken. Daarnaast wordt op woensdag nog gevolleybald in de Meent, maar ook daar is ruimte ontstaan, waar de Korfbalvereniging weer van profiteert. Inmiddels heeft de skiclub en de volleybalvereniging ook al ruimte gehuurd in de nieuwe sporthal ‘de Wolfskamer’ en zal ook de atletiekvereniging hiervan in het weekend gebruik maken. Het is heel mooi hoe dit allemaal op elkaar afgepast is en uiteindelijk hebben we daarmee ons doel ook bereikt: Alle Huizer sportverenigingen moeten gewoon in Huizen kunnen trainen en spelen.  

Met mijn collega Marianne Verhage, nu de nieuwe sportwethouder in Huizen, had ik afgesproken dat ik zou terugblikken op het hele project tot nu toe en dat zij vooral vooruit zou kijken. Dat lukte ons samen wel goed en daarmee heb ik de officiële opening ook voor mijzelf als een mooi moment ervaren om de sportportefeuille publiekelijk aan Marianne over te dragen. Met een beetje pijn, dat wel, want ik ben inmiddels zeer gehecht geraakt aan alle ‘spelers’ binnen de Huizer sportverenigingen. Maar ook met een gerust gevoel, want Marianne heeft een warm hart voor de sport en dat werd vandaag ook weer heel duidelijk.  

sporthal 2

UWV en gemeenten

Vandaag had ik een kennismakingsgesprek met de nieuwe Regiomanager van Het UWV Gooi en Vechtstreek, de heer Evert van Scherpenzeel. In een eerder Blog heb ik n.a.v. mijn bevindingen bij onze sociale dienst mijn verbazing uitgesproken over het feit dat het voor mensen tijdens een WW periode niet erg aantrekkelijk is om te solliciteren op banen die een lager netto bedrag per maand opleveren, omdat het verschil niet, zoals bij de bijstand, aangevuld wordt tot het maximum bedrag aan WW waar men recht op heeft. Uit het gesprek van vandaag werd mij duidelijk dat dit niet (meer) zo is. Dankzij de zogenaamde ‘IKAR’ regeling wordt het eventuele lagere salaris dat mensen met een WW uitkering kunnen verdienen, gewoon aangevuld tot het maximumbedrag aan WW waarop zij recht hebben.

Mensen met een WW uitkering zoeken meestal weer naar een nieuwe baan, op minstens hun oude niveau en met hun laatstverdiende salaris. Dat is heel begrijpelijk. Maar als dit bijvoorbeeld na 6 maanden WW nog niet gelukt is, dan is het niet verstandig om hieraan vast te houden, omdat juist naarmate de werkloosheidsduur vordert de kansen op betaald werk afnemen. Het is dan beter om genoegen te nemen met een wat minder betaalde baan, eventueel ook op een lager niveau en vandaaruit zo mogelijk weer te zoeken naar passender werk. Eenmaal in de bijstand is elk werk passend en het is verstandig om, ruim voordat het zover is dat men bijstandsafhankelijk wordt, ander werk te accepteren.

De samenwerking tussen gemeenten en UWV is geregeld in de wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI). De komende jaren verandert er veel op het gebied van werk en inkomen en daar hebben zowel de gemeenten als het UVW mee te maken. Zowel gemeenten als UWV hebben te maken met krimpende budgetten. We zullen dan ook slimme constructies moeten bedenken om -met minder budget- toch goede en efficiënte hulp aan werkzoekende inwoners te bieden, samen met alle organisaties in onze regio die op dit gebied specifieke expertise hebben. Ik verwacht niet dat die samenwerking vanzelf zal gaan. Daarvoor zijn de diverse organisaties te verschillend. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we als gemeenten op het regionale niveau m.b.t. het thema werk en inkomen (o.a. de uitvoering van de particiaptiewet) écht in betere samenwerking zullen moeten investeren.

Knapenvereniging in Huizen

De schoolvakantie zit er weer op. Maandag gaan de kinderen / jongeren weer in het gewone ritme. Circa 100 jongens uit Huizen in de leeftijd tussen de 12 en 18 jaar hebben hun laatste vakantieweek doorgebracht in het ‘KV kamp’. Ik vind het de moeite waard om hier in mijn Blog eens aandacht aan te besteden, want deze vereniging is toch wel uniek voor Huizen.

De Knapenvereniging (ook wel kortweg KV) is volgens de eigen website (http://www.knapenvereniging.nl) een vriendenclub van zo’n 180 enthousiaste jongens (tussen de 12 en de 18 jaar) verdeeld over 12 afdelingen, onder leiding van 38 leiders. De KV is een moderne, maar ook een hele oude vereniging (ruim 100 jaar oud), die uitgaat van de Hervormde gemeente Huizen, maar ik weet dat ook jongens die geen lid zijn van deze kerk gewoon welkom zijn. Van diverse mannen die in Huizen opgroeiden en die ooit lid waren van de KV, hoor ik nog steeds terug dat zij daar vrienden voor het leven hebben gemaakt. 

Als je zondag om iets voor 12 uur door het dorp fietst, kom je ongetwijfeld hele groepen jongens tegen, die dan op weg zijn naar de KV. Iedere zondag van 12.00 tot 13.00 uur komen de jongens namelijk bij elkaar. Ze hebben samen een half uur bijbelstudie, waarna er iets ontspannends wordt gedaan, dat eigenlijk altijd verrassend goed aansluit bij de belangstelling van de jongens. Daarom gaan ze er ook graag heen. Naast de zondagse vergaderingen organisereert de KV een voetbaltoernooi, een gezellige dag uit en een gezamenlijke Jaarvergadering in november. Daarnaast organiseren de afdelingen zelf ook nog allerlei aktiviteiten (o.a. zwemmen, bowlen, uiteten etc.). En dan is er dus ook het jaarlijkse kamp, waar de jongens enorm naar uitzien. 

Dit jaar gingen de jongens naar de kampeerboerderij de Roerdomp in Westelbeers. Via Facebook konden we een beetje volgen wat ze de hele week aan het doen waren. Dat varieerde van behoorlijk lange fietstochten, tot klimmen en abseilen, badkuipvaren, een dagje Efteling, fiets-em-erin en nog veel meer. Daarnaast werd ook iedere dag de tijd genomen om met de jongens in gesprek te gaan over hun geloof. Ik vind dat in deze tijd heel bijzonder.  

Afgelopen zaterdag kwamen de jongens volledig uitgeteld, maar vol met enthousiaste verhalen, weer terug in Huizen. Ik heb grote bewondering voor de mensen die het kamp hebben geleid en alle vrijwilligers die daarbij betrokken zijn geweest. Ga er maar aanstaan, koken voor zo’n 100 jongens en ze ook nog een beetje in het gareel houden. Het is vrijwilligerswerk dat -buiten de kerken- niet zo bekend is in Huizen en daar wil ik met dit blog verandering in brengen. Niet alle jongens zullen zich bij de KV thuis voelen, maar dat hoeft ook niet. Er zijn voor andere groepen jongeren weer andere ontmoetingsplekken. Maar Huizen heeft met de KV goud in handen en dat mag best eens gezegd worden!