Monument voor Huizer vissers?

In de afgelopen week vond het jaarlijkse congres van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) plaats in Flevoland. Onderdeel van het programma was een bezoek aan Urk, waar ik samen met mijn collega Petra van Hartskamp deelnam aan een zogenaamde “stegentocht”. Tijdens de rondwandeling door Urk kwamen we ook langs een indrukwekkend monument voor de vele verdronken Urker vissers.

“Waarom hebben we dit niet voor onze Huizer vissers, die in de woelige jaren waarin zij met hun botters de Zuiderzee op gingen verdronken zijn?” vroegen we ons af. En sindsdien laat die gedachte me niet meer los.

In een gesprek met Jady Snel hierover begreep ik dat de namen van de Huizer vissers die verdronken zijn allemaal wel bekend zijn. Maar zit iemand hier nog wel op te wachten? Of is het allemaal al te lang geleden?

Vandaag hoorde ik van mijn eigen moeder dat zij een familielid heeft gehad die verdronken is in de buurt van Hoorn. Hij was met zijn eigen botter op zee en kwam om in een storm. Zijn zoon moest hem daar gaan identificeren. Hij had twee knikkers in zijn zak en hij had eerder al tegen zijn zoon gezegd: “als ik ooit verdrink en gevonden word, dan kan je me hieraan herkennen”. Hij werd begraven in Hoorn, want het geld om hem naar Huizen te laten overbrengen was er niet.  

Uit dit persoonlijke verhaal is mij duidelijk geworden dat er nog steeds wel mensen zijn die herinneringen koesteren aan onze Huizer vissers, die vaak door de bittere armoede gedreven werden om met gevaar voor eigen leven toch steeds weer de zee op te gaan om te vissen. Het risico om dit met de dood te moeten bekopen calculeerden zij in, omdat er nu eenmaal brood op de plank moest komen voor hun gezin. Het is bijna heldenmoed en daar mag wat mij betreft -postuum- toch wel met respect op worden teruggezien. 

De komende week ga ik dit idee voor een monument voor verdronken Huizer vissers toch eens bespreken met de betrokken ambtenaren.

 

 

Nog een keer botterveer!

Vandaag hoorde ik hoeveel mensen gebruik gemaakt hebben van het botterveer Huizen-Almere. Op Hemelvaartdag 21 mei hebben, kinderen meegeteld, ca 300 mensen heen en weer gevaren. Op 22 mei en 23 mei hebben met kinderen resp ca 120 en 180 mensen gevaren. Totaal ca. 600! Ik vind het een enorm succes, wat we zeker moeten herhalen.

Daarvoor blijft wel de inzet van de vele vrijwilligers nodig, die dit succes tot stand hebben gebracht. Toen ik zelf donderdag rond 13.00 uur weer voet zette op Huizer bodem, viel mij op dat de vrijwilligers daar bij een eenvoudig kraampje een wel heel sobere lunch (boterhammetjes, kuipje margarine, stukje Old Amsterdam kaas + kaasschaaf) aan het eten waren. Echt Huizers hoor, het mag natuurlijk niks kosten, want alles is voor de botters. Mijn bewondering voor “onze mannen” wordt er alleen maar groter door!

Botterveer

De afgelopen week was voor velen -ook voor mij- een korte werkweek. Heerlijk om daarna van zo’n lang weekend te genieten, met ook nog eens zulk prachtig weer!

Donderdag was het hemelvaartdag en ook de start van het botterveer Huizen-Almere. In Almere werd vanaf donderdag het stoomfestival voor de 22e keer georganiseerd en dankzij het botterveer konden ook veel Huizers daar een leuke dag uit van maken. Ik mocht met de eerste botter naar de overkant, waar we enthousiast werden ontvangen door mijn Almeerse collega wethouder Joanne Haanstra en de organisatoren van het stoomfestival.

Ik sprak mijn waardering uit voor de snelheid waarmee het botterveer Huizen-Almere in gezamenlijkheid tot stand is gekomen, maar kreeg naderhand door de vrienden van de Huizer botters ingefluisterd dat die snelheid toch echt aan het pragmatisme van de Huizers te danken is geweest. De wethouder uit Almere liet bij wijze van grap weten dat de snelheid van  Almere ook blijkt uit het feit dat zij de snelste botter hebben, maar ja, hoe kan het ook anders met een botter die in Huizen gebouwd is. Almeerder botters bestaan natuurlijk niet. Het blijft een Huizer botter, ook al heeft die in Almere een ligplaats.

Maar alle gekheid op een stokje. Ik vind het botterveer een fantastisch initiatief en ik hoop dat we straks ook -bij Huizer evenementen- net zoveel Almeerders naar Huizen zullen verschepen als we nu Huizers naar Almere hebben gebracht.

Noord Hollandpad nu echt compleet

Vandaag is het Noord Holland pad echt compleet. Ik ben destijds bij de feestelijke opening van dit lange afstands wandelpad geweest in den Oever en natuurlijk ook bij de afsluiting van de route in Huizen, maar ik hoorde toen al het gemopper van Texel, dat dit eiland toch echt ook nog bij Noord Holland hoort. De provincie Noord Holland heeft zich dit aangetrokken en vanaf vandaag loopt het Noord Holland pad dus officieel van Texel naar Huizen.

Zelf ben ik vandaag niet naar Texel afgereisd. Zondagochtend wil ik graag in de kerk doorbrengen en bovendien was het vandaag ook nog eens moederdag. Dan is een hele dag naar Texel toch een erg grote inbreuk op het prive leven. Maar ik moet bekennen dat ik daarover wel geaarzeld heb. Ik ben er vanuit mijn verantwoordelijkheid voor de portefeuilles toerisme, recreatie en sport namelijk wel heel erg trots op dat Huizen de plaats is waar vermoeide wandelaars vanuit heel Noord Holland (inclusief Texel!) hun eindbestemming vinden.

 

Huizer botter tijdelijk in bezit van Amsterdam

Vrijdag 3 april heb ik aan de Javakade in Amsterdam een van onze Huizer botters (tijdelijk!!!) overgedragen aan het Amsterdamse gemeentebestuur. Na toespraken door Henk Dessens, directeur Scheepvaart Museum, Annelie Verstraeten, marketing m anager Westland Kaasspecialiteiten, e n Ruud Nederveen, raadslid stad Amsterdam, mocht ik symbolisch de sleutel van de Janus Kok overdragen aan Ruud Nederveen, die mij plechtig beloofde dat Amsterdam goed voor de botter zal zorgen.

De HZ 108 is geadopteerd door Amsterdam voor de tocht naar het Henry Hudson 400 platbodem evenement in september a.s. in New Amsterdam ( New York ).
Na het overhandigen van de sleutel heb ik samen met Ruud Nederveen het zeil gehesen, waar nu in prachtige letters “Old Amsterdam” op te lezen is. De botter is nu helemaal klaar voor het event: “Old Amsterdam meets New Amsterdam!”

Ik ben trots op ons fantastische Huizer kaasbedrijf Westland en ook op de subsponsor achter het Bestevaerfonds die dit alles financieel mogelijk maken. Maar de drijvende kracht achter dit evenement zijn toch de bestuurders van de stichting vrienden van de Huizer botters. Dankzij deze vrijwilligers zetten we straks zelfs in New York onze Huizer botters op de kaart.

Toeristisch logo houdt gemoederen van Huizers bezig

De presentatie van het toeristisch logo van Huizen houdt de gemoederen in Huizen bezig. In de afgelopen week werd een ingezonden stukje in de Huizer courant geplaatst, waarin door een bekende Huizer bakker in het Huizer dialect werd ingegaan op de betekenis van het Huizer melkmeisje. In de Raad van afgelopen donderdag werd zelfs een grote taart bezorgd, waar het Huizer melkmeisje op was afgebeeld. De taart smaakte prima, maar de gedachte erachter, dat het Huizer melkmeisje verloren zou gaan, berust toch op een misverstand. Het melkmeisje verdwijnt niet uit het wapen van Huizen. Het toeristisch logo is dus niet in de plaats van het melkmeisje gekomen, maar is een nieuw beeld, dat vooral bedoeld is om Huizen als “Haven van het Gooi” te positioneren en om bezoekers van Huizen nieuwsgierig te maken naar alles wat Huizen juist ook op toeristisch- en recreatief gebied te bieden heeft.

Afgelopen zaterdag was ik aanwezig bij een kerstzangdienst in de Oude Kerk van Huizen. Er was een mannenkoor uit Amersfoort, dat uit wel meer dan 100 mannen bestond. Het was geweldig om de bekende en minder bekende kerstliederen te zingen in deze prachtige kerk, in aanwezigheid van dit indrukwekkende koor. Met name het slot, waarin gezamenlijk het “Ere zij God” werd gezongen, terwijl de mannen meerstemmig daar tussendoor kwamen, was indrukwekkend mooi.

Na afloop van de dienst werd ik aangesproken door een van de andere aanwezigen in de zangdienst en daarmee werd ik direct weer met de beide benen in het hier en nu geplaatst. Het ging namelijk niet over de mooie dienst, maar over mijn uitspraak tijdens de toeristische netwerkbijeenkomst, dat we af willen van het imago van Huizen als “achter kranten weggeplakt streng christelijk dorp”, zoals geciteerd in de Gooi en Eemlander.  Deze uitspraak had hem pijn gedaan.

Ook hier dus maar even een verduidelijking, want natuurlijk is dit niet zoals ik persoonlijk naar Huizen kijk. Ik heb slechts geconstateerd dat Huizen -met name in de eigen regio- nog vaak dit imago heeft. Als ik daarop wel eens doorvraag, dan merk ik dat dit imago veelal gebaseerd is op verhalen over Huizen uit een ver verleden, die meestal nog niet eens blijken te kloppen ook.

Om bezoekers van buiten Huizen te verleiden om eens naar Huizen te komen, is het van belang om goed na te denken over het imago dat we willen uitdragen, m.a.w.: hoe willen wij dat mensen die Huizen niet zo goed kennen met anderen over Huizen praten? En welke beelden horen daarbij? Het toeristisch logo is bedoeld om het gewenste beeld van Huizen te versterken.

In het toeristisch logo is een verbinding gezocht met de geschiedenis van Huizen, door de keuze van de “bottervleugel” (ofwel het vlaggetje op de botter). We mogen ook best trots zijn op onze rijke geschiedenis en zeker ook op onze (kerkelijke) tradities. Want laat ik daarover ook duidelijk zijn: ik sta persoonlijk, gevormd door mijn eigen opvoeding, vanuit diezelfde tradities in de samenleving en ik heb heel veel waardering voor de zorgzaamheid voor- en de betrokkenheid bij- medemensen, die zo vanzelfsprekend in Huizen uit deze tradities voortvloeit.

Maar we zijn niet alleen het Huizen van toen. We zijn ook Huizen van nu, een levendig dorp met ca. 42.000 inwoners, met veel ondernemersgeest, werklust, kunstzinnigheid en creativiteit. Die inwoners hebben Huizen gemaakt tot de dynamische gemeente die Huizen is en daar hebben niet in de laatste plaats ook de autochtone Huizers aan meegeholpen. Ook die dynamiek wordt verbeeld in het toeristisch logo.

Niks dichtgeplakt dus. Dat is Huizen ook nooit geweest. We zijn een dorp met een rijke geschiedenis en met waardevolle tradities, maar we zijn ook een dynamisch en levendig dorp, waar iedereen, ook bezoekers van buitenaf, zich welkom mogen voelen. Dat is wat mij betreft het imago dat echt bij Huizen past en dat wij allemaal, als inwoners van Huizen, met trots mogen uitdragen!  

Evenementen in Huizen

Afgelopen week vond een toeristische netwerkbijeenkomst plaats in het gemeentehuis van Huizen. Tijdens die bijeenkomst werden ook de plannen van de per 1 januari a.s. op te richten stichting Marketing Huizen uiteengezet en werd het ontwerp van het toeristisch logo gepresenteerd. Dit logo kan worden gebruikt voor tal van toeristische evenementen, maar organisaties kunnen ook bij een eventuele update van hun eigen logo gebruik maken van de mogelijkheid om het logo in te passen in dezelfde “familie”. Daarmee kunnen we gezamenlijk het “merk” Huizen als “Haven van het Gooi” steeds sterker op de kaart zetten. 

In Huizen zijn tal van bedrijven en particulieren actief bij het organiseren van leuke evenementen, zowel voor onze eigen inwoners als voor bezoekers van buitenaf. Ik geloof erin dat de bundeling van krachten voor al die evenementen tot meerwaarde kan leiden. Een eenduidige uitstraling, een professionele gezamenlijke promotie en een efficiente aanpak van de fondswerving, zijn hier voorbeelden van. 

Vandaag kreeg ik via mijn prive e-mail de vraag waarom geen aandacht wordt besteed een groots evenement als de triathlon. En dat is nu precies waar ik op reken: dat tal van (evenementen)organisaties zelf ook contact gaan opnemen, om te bezien of een gezamenlijke aanpak vruchtbaar zou kunnen zijn.     

Botters in de Huizer haven

Een oplettende havenbezoeker heeft wellicht al gezien dat er geen twee, maar drie botters in de haven liggen. De stichting Vrienden van de Huizer botter, die erg haar best doet om bottereigenaren voor een ligplaats in Huizen te interesseren, informeerde mij vandaag over dit heugelijke feit. Roy Dixon heeft voortvarend besloten voor 2009 een ligplaats in Huizen te kiezen met de GT ( Grafhorst ) 13. Deze botter is in Kampen gebouwd als Oostwal botter en heeft tot 1960 gevist vanuit Grafhorst. De botter is in particulier eigendom van Roy Dixon, de balladezanger onder de schippers.

De verwachting is dat er de komende maanden nog twee botters bij zullen komen. Het wordt steeds mooier in onze Huizer haven!

Werkbezoek uit Aalsmeer

Afgelopen vrijdag waren de wethouders van de gemeente Aalsmeer, samen met een groot aantal leden van de Aalsmeerse ondernemersvereniging, te gast in Huizen. Aanleiding voor het werkbezoek was een advies van de Kamer van Koophandel. De Aalsmeerders waren met name geinteresseerd in de goede wijze waarop in Huizen de samenwerking tussen gemeente en ondernemers m.b.t. de versterking van het toerisme in Huizen is vormgegeven. 

Vanuit ons College hield burgemeester van Frans Willem van Gils over het economisch beleid van onze gemeente, dat in nauwe samenwerking met (organisaties van) Huizer ondernemers is ontwikkeld. Wethouder Petra van Hartskamp kon vertellen hoe in samenwerking met ondernemers een voor Huizen zo belangrijk project als de ontwikkeling van het nautisch havenkwartier tot stand kon komen. Haar verhaal werd onderstreept door de heer Jan Geesink, die vanuit het perspectief van de ondernemers kon aangeven hoe die samenwerking met de gemeente tot dusver is verlopen en wat daarin de belangrijkste succesfactoren zijn geweest. Na een wandeling naar de botterwerf (vandaag toevallig compleet met een werkende smederij!) en het nautisch havenkwartier gingen we terug naar het restaurant “de Haven van Huizen“. Ikzelf kon daar vervolgens vanuit mijn portefeuille toerisme vertellen hoe Huizen nu in nauwe samenspraak met toeristische ondernemers en vrijwilligersorganisaties strategisch omgaat met de toeristiche ontwikkeling van onze gemeente.

We mogen er best trots op zijn dat een andere gemeente te horen krijgt hoe goed het in Huizen gaat op het gebied van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en dat die gemeente vervolgens ook speciaal naar Huizen toekomt om daarvan te leren.

Ik realiseer me echter terdege dat we als gemeentebestuur daarvoor niet teveel onszelf op de borst mogen kloppen. In Huizen hebben we het geluk dat er ondernemers zijn, die het lef hebben getoond om een ontwikkeling als die van het nautisch havenkwartier te starten. We hebben in Huizen ook het geluk dat er tal van ondernemers zijn die zich inzetten voor een goede positionering van Huizen. En we zijn gezegend met vrijwilligersorganisaties, die een museum draaiende houden, rondleidingen door ons oude dorp geven, de botters laten varen en tal van evenementen organiseren. Zonder deze ondernemers en zonder al die vrijwilligers hadden we de ambitieuze doelstellingen uit ons toeristisch beleid nooit kunnen waarmaken.  

Waar we als overheid mijns inziens voortdurend alert op moeten blijven, is dat we de voorwaarden scheppen waaronder al die activiteiten van ondernemers en vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast hebben we als overheid ook een “samenbindende” taak. In het toeristische beleid van Huizen pakken we die beide taken op,  onder meer binnen de toeristische netwerkbijeenkomsten en in het overleg met het “havenplatform”.

Oude dorp van Huizen volop in de belangstelling

Gisteren, zaterdag 27 september dus, was een dag om volop te genieten van wat het oude dorp Huizen te bieden heeft. Het fietsgilde ’t Gooi organiseerde een fietstocht door onder andere het oude dorp en de stichting Behoud het Oude Dorp organiseerde een wandeling door het oude dorp. Ik kon niet bij allebei tegelijk zijn en mijn toezegging om met de fietstocht mee te doen was het oudst, dus combineerde ik de fietstocht (tussen 13 uur en 16 uur) met een gezellig drankje en hapje na afloop (16.30 uur) in de Boerderij in Huizen, waar de stichting Behoud het Oude Dorp haar 20 jarig bestaan vierde.  

Fietsgilde ’t Gooi is een vrijwilligersorganisatie met als doel het organiseren van fietstochten, die door middel van het vertellen van achtergrondverhalen voor deelnemers de interesse voor de omgeving stimuleert. Het Fietsgilde is in 1998 van start gegaan en beschikt over vele dag- en middagtochten met boeiende informatie. Ervaren gidsen zorgen voor de begeleiding en vertellen onderweg historische wetenswaardigheden en anekdotes van de wisselende omgeving.

Toen ik een jaar geleden voor het eerst meefietste met de tocht “Drie Gooise dorpen en een stad” was ik nogal teleurgesteld over de gebrekkige belangstelling voor het eerste Gooise dorp in deze tocht, Huizen dus. Dat heeft het fietsgilde zich aangetrokken en gisteren werd de tocht gestart met een uitgebreide kennismaking met het oude dorp van Huizen, inclusief informatie over de geschiedenis van Huizen, verhalen over de visrokerijen en tal van anekdotes die zelfs ik (geboren en getogen in Huizen) nog niet kende. Na Huizen gingen we naar Blaricum, Eemnes (de enige plaats in de tocht die stadsrechten heeft!) en Laren. Het was prachtig weer en de gids was een heel boeiend verteller, dus het was werkelijk genieten! Een aanrader voor iedereen die deze tocht nog niet heeft gemaakt.

De bijeenkomst met de stichting Behoud het Oude Dorp was niet minder inspirerend. Het bestuur hield de toespraken kort, maar tot hun -en ook mijn- verrassing nam de heer Landre daarna het woord. Hij vertelde een werkelijk prachtig verhaal over de beginjaren van de stichting Behoud het Oude Dorp en de periode die daaraan vooraf was gegaan. Het verzet van enkele Huizers uit die tijd tegen de plannen voor het hoofdwinkelcentrum bracht hij met zijn herinneringen aan die periode weer helemaal tot leven. Ik heb diep respect voor al die mensen die zich, toen en nu, met zoveel betrokkenheid inzetten voor het behoud van het prachtige oude dorp van Huizen. Gelukkig leven we nu in een tijdperk waarin de cultuur-historische waarde van het oude dorp en de toeristische betekenis daarvan ook door de politiek steeds vaker wordt onderkend.

Hieronder treft u een foto-overzicht aan van de fietstocht (foto’s zijn klikbaar):

img_2572.JPG img_2571.JPG img_2570.JPG img_2569.JPG img_2568.JPG img_2563.JPG img_2562.JPG img_2561.JPG img_2560.JPG img_2559.JPG