Terugblik op de Dag van de Wethouder 23 november 2011

Afgelopen woensdag 23 november vond de vijfde editie plaats van de Dag van de Wethouder. In Deventer werd de dag hartelijk geopend door voormalig
Minister-president Jan Peter Balkenende, gevolgd door de speech van de voorzitter, Saskia Bolten, waarmee de ledenvergadering werd geopend.  De vereniging kijkt terug op een succesvolle groei waarbij het ledenaantal na de verkiezingen in 2010 van 230 leden tot op heden weer is gestegen tot ruim 600 leden. Ook de ondersteuning van het bureau van de vereniging is vanaf september 2011 gegroeid. Ton Roerig is als directeur in september aangesteld en samen met Iris Kester zullen zij vanaf heden samen de vereniging ondersteunen. In het jaarplan 2012 wordt beschreven dat de vereniging o.a. volgend jaar coaches voor wethouders zal aanstellen, er komt een opleidingengids en er worden discussie bijeenkomsten georganiseerd over bedreigingen jegens wethouders.

In aansluiting op de ledenvergadering werden de leden door John Bijl gevraagd om actief in te gaan op stellingen ge´nspireerd door het rapport ‘De vallende wethouder’. Zo was 44% van de wethouders van mening dat het goed is dat er bij een politieke crisis een time-out (voor de wethouder) van enkele dagen wordt gesteld. De stellingen en de resultaten van de stemming kunt u via deze link terug lezen.

Na de pauze startten om 15.00 uur twee workshoprondes die allen ingingen op het thema van de dag ‘Wethouder zijn, wethouder blijven’. Verdeeld over de acht borden waar de wethouder dagelijks op schaakt; de fractie, de raad, het college, de media, ambtenaren, externe partners, andere overheden en de burger, werd er gewerkt aan de professionalisering van het wethoudersvak. Onder ander het Actieprogramma Lokaal Bestuur verzorgde de workshop ‘Oog in oog met de burger’, over de omgang met burgers. De informatie en presentaties over de workshop kunt u via deze link terug lezen.

In het monumentale stadhuis van Deventer werd de Dag onder het genot van een hapje & een drankje afgesloten met de resultaten van de stemming op de stellingen eerder die middag. In 2012 vindt de Dag van de Wethouder plaats op 21 november.

Meer informatie over de Dag van de Wethouder
-Speech van de voorzitter, Saskia Bolten.
-Stukken van de ledenvergadering
-Stellingen en resultaat van de stemming
-Informatie en presentatie van de workshops

-
De Dag van de Wethouder uitgebeeld in illustraties

Een fotoreportage van de Dag van de Wethouder 2011 >>

De Dag van de Wethouder werd mede mogelijk gemaakt door de VNG Academie, NotuBiz, Public Spirit, Deloitte, Bouwfonds, gemeente Deventer, Actieprogramma Lokaal Bestuur en de Bestuursacademie.

Bakker, Balkenende en Bolten.JPG
Bestuurslid Janny Bakker, voormalig
Minister-president Jan Peter Balkenende en voorzitter Saskia Bolten
23 november 2011 Dag van de Wethouder