Sportcafe

Gisteren was ik te gast op het zogenaamde “sportcafe”, dit keer gehouden in de sfeervolle kantine van de tennisvereniging Huizen. Het thema van de avond was “bestuursaansprakelijkheid” en daarvoor waren heel veel bestuurders van de diverse sportverenigingen en sportinstituten naar het sportcafe gekomen.

Zelf vond ik deze avond vooral ook een kans om met bestuurders van de vele sportverenigingen in Huizen op een informele en ontspannen manier kennis te maken. Want -helaas is dat de praktijk- als er geen problemen zijn, kom je die bestuurders op een andere manier niet tegen. Het was leuk en ook zinvol om in gesprek te zijn met mensen van zoveel verschillende clubs. Met bestuurders van ‘grotere’ clubs, zoals de hockeyclub, tennisverenigingen, volleybalvereniging, korfbalvereniging, skiclub etc. had ik al eerder kennis gemaakt, maar het waren juist ook de bestuurders van de vele kleinere verenigingen in Huizen die deze avond zo geanimeerd maakten. 

Er zijn met diverse verenigingen gelijk ook afspraken gemaakt. Zo ga ik binnenkort op een donderdagavond eens kennis maken met het sjoelen en op zaterdag kijken naar het skien voor gehandicapten.

Voor wat betreft het sporten voor gehandicapten was er tijdens het sportcafe ook actueel nieuws te melden. In de commissievergadering, die een dag voor het sportcafe plaats vond, is namelijk unaniem door de politieke partijen geadviseerd om in Huizen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning behalve de sportrolstoelen nu ook andere soorten voorzieningen voor gehandicaptensporters te gaan verstrekken aan mensen met een handicap, die graag in verenigingsverband willen sporten. We hebben daarvoor gekeken naar de gemeente Hoorn, die dit beleid al langer kent en zullen dit (voorlopig voor een proefperiode van een jaar) ook in onze WMO uitvoeringsregels aanpassen. Deskundigen van Sportservice Noord Holland zullen hierin een belangrijke adviserende rol spelen.

Ondernemen in de gezondheidszorg

Ik ben zelf eigenlijk nooit ziek, maar donderdag ben ik toch opeens letterlijk omgevallen door de griep. Zaterdag kon ik voor het eerst -zij het wat bibberig op de benen- weer naar buiten. Dat was ook prettig, want daardoor was ik in de gelegenheid om de nieuwe praktijklocatie van ondernemende Huizer fysiotherapeuten aan de Hugo de Grootsingel 1 officieel te openen. Dat ik daarbij de proef van 1 minuut op een eclipse trainer heb doorstaan zonder opnieuw om te vallen, bewees dat ik de griep weer de baas was.

De nieuwe praktijk bestaat uit een maatschap van enthousiaste fysiotherapeuten: Mans de Kogel, Han Raadsheer, Carla Vreeman en Frida Barmentlo. Daarnaast zijn er nog drie collega’s in loondienst. Naast locaties op de Schaepmanlaan 5 (bekend als MTC) en de Haardstedelaan 1 (solopraktijk van Frida Barmentlo) hebben deze fysiotherapeuten ook behandelruimten in de woon-zorgcentra “de Bolder” en “Voor Anker”. Nu hebben dus ook de bewoners van de laatste nieuwbouwwijk van Huizen de fysiotherapeutische zorg om de hoek. En dat ging, compleet met springkussen voor de kinderen en champagne voor de grote mensen, zaterdag niet onopgemerkt voorbij.

In mijn korte toespraakje heb ik twee ontwikkelingen genoemd, die de komende jaren van belang zullen worden.

In de eerste plaats is het nodig om de komende jaren, willen we de economische groei in ons land alleen al bijhouden (en dan hoeven we dus niet eens voorop te lopen!), in onze regio 15.000 nieuwe banen te creëren. Kansrijke sectoren voor nieuwe werkgelegenheid in onze regio zijn media, toerisme en zorg (en in het verlengde hiervan het midden- en kleinbedrijf, dat van nieuwe werkgelegenheid in deze sectoren zal profiteren). Gezien het ruimteprobleem in onze regio zal het daarbij vaak gaan om kleinschalige, innovatieve ontwikkelingen, passend in ons (groene) gebied. Dit initiatief van deze Huizer fysiotherapeuten is daarvan, voor de sector zorg, een uitstekend voorbeeld.

In de tweede plaats zien we, met een moeilijk woord, de extramuralisering toenemen. Dat wil zeggen, dat steeds meer mensen die tot nu toe in zorginstellingen woonden (verpleeghuizen, verzorgingshuizen, psychiatrische instellingen, huizen voor verstandelijk gehandicapten etc.) in reguliere woonwijken zullen blijven wonen, in kleinschalige voorzieningen, of gewoon thuis, met zorg op maat. Een vestiging van locaties voor fysiotherapie in woonwijken sluit natuurlijk prachtig aan op deze ontwikkeling.

Deze fysiotherapeuten hebben natuurlijk al lang vooruit gekeken en tonen zich daarmee echte ondernemers. Maar hoe kan het ook anders. Huizers zijn altijd al een ondernemend en innovatief volkje geweest. Dat nu ook fysiotherapeuten slim inspelen op een groeiende zorgmarkt in onze regio, getuigt hier maar weer van.

Wandelen en fietsen

De afgelopen week was er veel te doen op toeristisch recreatief gebied. Op donderdag plaatsten Gedeputeerde Hans Schipper en ik de laatste paal van het Noord Holland pad, een wandelpad van den Oever (in de kop van Noord Holland) naar Huizen. In oktober was ik in den Oever bij de start van het Noord Holland pad. En nu dus, enkele maanden later, bij het eind van het pad in Huizen. Een prachtig initiatief van de provincie Noord Holland, waar CDA gedeputeerde Hans Schipper hard aan heeft getrokken. Goed ook om Huizen daarmee zo positief op de kaart te kunnen zetten.

noord-holland-pad.JPG

En dan op vrijdag, weer samen met gedeputeerde Hans Schipper, de opening van het fietsknooppuntennetwerk. Vanaf nu kan dus (in navolging van veel andere delen van Nederland) ook in onze regio gefietst worden van knooppunt naar knooppunt. Geen vaste rondjes meer, maar veel ruimte voor mensen om zelf te bepalen hoe zij hun route willen samenstellen. Dit sluit aan op een vraag die de fietser anno 2007 heeft. Het fietsknooppuntennetwerk is een initiatief van de negen gewestgemeenten (Hilversum, Huizen, Bussum, Naarden, Laren, Blaricum, Wijdemeren, Muiden en Weesp) en de provincie Noord Holland.

Deze feestelijke gebeurtenis werd opgeluisterd door een verhalenverteller op de Gooise heide. Daarna mocht ik samen met Hans Schipper per tandem een stukje van de route afleggen.

fietsroutenetwerk.JPG

Goed om te zien hoe dit soort initiatieven vanuit de overheid direct ook worden benut door ondernemers. Zo is er vanaf donderdag een speciaal menu voor wandelaars van het Noord Hollandpad in de Kalkovens, waarna de wandelaars weer netjes per taxi worden vervoerd naar het Huizer busstation. Ondernemers in Loosdrecht ontwikkelden een speciale fietsroute langs de knooppunten. Meer mogelijkheden voor wandelen en fietsen is niet alleen fijn voor onze eigen inwoners, maar met wandel- en fietsroutes kan nadrukkelijk ook vanuit economisch opzicht een impuls worden gegeven.

De economische ontwikkeling van onze regio was bij Hans Schipper in goede handen. Hij heeft zich daar in de afgelopen jaren erg sterk voor gemaakt, soms tegen alle regionale strubbelingen in. Het is daarom ook leuk dat deze beide projecten, waar hij zich zo voor heeft ingezet, nog keurig voor de verkiezing van de provinciale staten zijn afgerond.

Persoonlijk vind ik het erg jammer dat Hans Schipper heeft besloten om na de verkiezing van de provinciale staten niet meer als Gedeputeerde terug te willen komen. De samenwerking met hem was de afgelopen maanden heel plezierig.

Een paar voor onze regio en ook voor Huizen belangrijke kwesties komen zeker nog wel in zijn overdrachtsdossier. Een subsidieaanvraag vanuit het Gewest voor een economische impuls, de herontwikkeling van het Lucentterrein in Huizen en de voortzetting van de Regionaal Economische Samenwerking (RES) zijn daar voorbeelden van. Ik heb er mede daardoor alle vertrouwen in dat het beleid dat Hans Schipper heeft ingezet ook door zijn opvolgers zal worden voortgezet.