In de afgelopen weken is door veel ambtenaren weer hard gewerkt aan de jaarrekening van 2009 en de (concept) begroting voor 2011. De jaarrekening laat een gunstig resultaat zien. We hadden een kleine 1 miljoen euro in de plus begroot, maar dat is 3,3 miljoen euro in de plus geworden. Daarvan is een bedrag van 1,5 miljoen euro geoormerkt voor het hoofdwinkelcentrum. Al met al is dit natuurlijk een heel mooi resultaat.

Toch is er geen sprake van optimisme. We weten allemaal dat er vanaf 2012 zwaar weer op komst is. We weten alleen nog niet hoe hard de rijksmaatregelen onze gemeente zullen treffen, maar de schattingen lopen uiteen tussen de 2 en 6 miljoen euro per jaar. Dat is op een begroting van zo’n 80 miljoen euro een fors bedrag, dat niet zomaar even ergens wegbezuinigd kan worden.

Intussen lopen de verzoeken voor allerlei nieuwe zaken ook gewoon binnen. Vrijdag was ik bijvoorbeeld te gast bij het dierenasiel Crailo, waar plannen liggen voor de noodzakelijke nieuwbouw. Maar liefst 5 miljoen euro moet dat gaan kosten en waar het geld vandaan moet komen, dat is nog zeer onduidelijk. Er wordt natuurlijk gekeken in de richting van de 16 gemeenten die gebruik maken van het dierenasiel Crailo voor de wettelijk verplichte opvang van zwerfdieren voor een periode van 2 weken.

Daarnaast zijn er nog tal van wensen vanuit het collegeprogramma, die gerealiseerd moeten worden. En dan zijn er nog de wensen vanuit de samenleving voor “nieuw beleid”, zoals o.a. een extra kunstgrasveld voor HSV de Zuidvogels of een extra subsidie voor diverse culturele organisaties. Het is beslist geen sinecure, maar daar staat tegenover dat besturen onder deze omstandigheden wel een enorme uitdaging is. Morgen bespreken we de eerste conceptbegroting voor 2011 in het college van B&W.

Recommended Posts