Vandaag was het voor mijn doen rustig op het gemeentehuis. Het is de stilte na de storm denk ik. De begroting is vorige week donderdag door de gemeenteraad goedgekeurd en dat betekent dat we als college ‘weer een jaar vooruit’ kunnen. Hoewel in het voorjaar de richting voor de begroting wordt aangegeven, is die pas echt definitief na de begrotingsraad. Ik zie de begrotingsraad dan ook als één van de belangrijkste raadsvergaderingen van het jaar.
 
Een goedgekeurde begroting betekent echter niet dat het nu met de armen over elkaar zitten is. Tal van zaken moeten nu door het college opgepakt worden, om alle voornemens uit te werken en alle plannen te realiseren. Vanuit mijn portefeuille zijn dit een paar hoofdpunten. Zo zullen we vaart moeten maken met een voorstel voor marketing en promotie van Huizen, dat al in december in de gemeenteraad voor moet liggen. Voor het voorjaar moeten we met een gedetailleerde uitwerking komen van de sporthal, waarbij ook de problematiek van het tekort aan trainingsruimte van voetbalvereniging de Zuidvogels integraal moet worden meegenomen. De voorgenomen bezuiniging op het maatschappelijk werk moet nader worden uitgewerkt. Vooral zal duidelijk moeten worden dat in Huizen op voldoende plaatsen bij de huisartsen praktijkondersteuners van Symfora worden ingezet om deze bezuiniging te kunnen rechtvaardigen. En dan zijn er nog diverse zaken die gewoon aangepakt moeten worden, zoals de renovatie van het skatepark en de uitwerking van de motie m.b.t. bestuurders van maatschappelijke organisaties die in onze regio meer dan de Balkenende norm verdienen.
 
Kortom, vandaag even uitrusten, maar daarna de mouwen weer opstropen en aan de slag!   

Recommended Posts