Afgelopen zaterdag was er een inspirerende bijeenkomst van alle CDA afdelingen in onze regio Gooi en Vechtstreek. Wim Zwanenburg, onze voorzitter in Huizen, is nu ook regiovoorzitter geworden. Hij was tijdens deze bijeenkomst een prikkelende middagvoorzitter. Als sprekers waren uitgenodigd onze eigen Hans Hillen (minister van defensie, maar nog net zo ‘gewoon’ en eigenzinnig als altijd) en natuurlijk ook onze provinciale lijsttrekker Jaap Bond.

Hoewel Hans Hillen een inspirerend betoog hield, wil ik me hier toch beperken tot Jaap Bond. De verkiezingen voor de provinciale staten staan immers bijna voor de deur! 

Ik ben in de afgelopen 4 jaar als gewestgedeleerde verantwoordelijk geweest voor economie en werk. Dat was ook de portefeuile van Jaap Bond in de provincie, dus we kwamen elkaar zeer geregeld tegen. Jaap Bond heeft op economisch gebied heel veel voor onze regio betekend. Ik ben dan ook oprecht van mening dat hij het verdient om na de provinciale statenverkiezingen in maart door te gaan als geledeputeerde economie en werk! En dat is niet alleen omdat hij een CDA-er is. Hij is een doordouwer pur sang, ook als het lastig is. Het bedrijfsleven in de regio Gooi en Vechtstreek heeft veel aan hem te danken en heeft hem ook echt nog een poosje nodig!

Ik noem een paar voorbeelden uit mijn eigen praktijk als gewestgedelegeerde:

Herstructurering van bedrijventerreinen

De provincie Noord-Holland is koploper in herstructurering van bedrijventerreinen. 1776 hectare is inmiddels aangepakt, met een ruimtewinst van 224 hectare op bestaande bedrijventerreinen. Het doel is meer gebruik te maken van bestaande bedrijventerreinen door ruimtewinst en duurzaamheidwinst te boeken. Dankzij de inzet en de constructieve houding van Jaap Bond konden we in Huizen het Lucentterrein ontwikkelen zoals dat nu in gang is gezet.

‘Innovatieve Verbindingen’

Het programma ‘Innovatieve Verbindingen’ leverde in de regio Gooi- en Vechtstreek een belangrijke bijdrage aan versterking van de regionale samenwerking en economie. Naast extra aandacht én geld (ruim 500.0oo euro per jaar co-financiering door de provincie Noord Holland!) voor zorgeconomie, toerisme en innovatieve media mag hier ook het project ‘Dutch Media Hub’ niet ontbreken. Bij verdere uitwerking van dit project zal een omzetstijging tussen 100 en 500 miljoen euro behaald worden; de provincie Noord-Holland zal dankzij de gezamenlijke inzet van Jaap Bond en wethouder Rensen uit Hilversum de digitale toegangspoort naar Europa worden. Dit gaat onze regio enorm veel banen opleveren!

 Fietsinfrastructuur

De provincie Noord-Holland heeft een dekkend fietsknooppunten- en wandelpadennetwerk. In onze regio kregen we een fietsknooppuntennetwerk en Huizen kreeg een centrale plek aan het eind (of aan het begin?) van het Noord Holland pad.

‘Water als Economische drager’

Het programma ‘Water als Economische drager’ heeft de koppositie van de provincie Noord-Holland als grootste watersportprovincie versterkt. Meer ligplaatsen, nieuwe jachthavens, aanlegsteigers voor riviercruisevaart, elektrisch varen in natuurgebieden en bevordering van het goederenvervoer over water horen bij Noord-Holland. De verhoging van de geboden kwaliteit rondom het water en de duurzaamheidwinst maken dit een succesvol programma. Huizen kan hier volop van profiteren.

Breednet

Het project ‘Breednet’ heeft als doel de hele provincie Noord-Holland te voorzien van een glasvezelnetwerk. In de Randstad en regio Gooi- en Vechtstreek is dit al  in een ver stadium. Ook Huizen profiteert straks volop mee van de infrastructuur die hier is gerealiseerd.

Zomaar een paar voorbeelden, maar ze laten wel zien dat Jaap Bond gaat voor onze regionale economie. Voor de regio Gooi en Vechtstreek is hij dan ook van grote betekenis geweest in de afgelopen periode. En ook voor Huizen maakte hij zich zeer verdienstelijk. Recent nog heeft hij zich sterk gemaakt voor het behoud van een provinciale subsidie voor een oeververbinding (pontje) over de oude haven van Huizen, zodat fietsers een mooie route kunnen fietsen langs de Gooiemeerkust, door het nautisch havenkwartier. Jaap is ook zeer betrokken bij de ontwikkeling van het nautisch kwartier. Hij zorgde voor diverse subsidies, o.a. voor de bouw van de botterwerf. En natuurlijk is hij ook (als enige Volendammer!) vriend van de Huizer botters geworden.

Peptalk? Natuurlijk niet. Ik zou dit niet op mijn weblog vermelden als ik niet gewoon eerlijk zou mogen vertellen hoe het in werkelijkheid is gegaan. Soms vergeten we wel eens om iemand de eer te geven die hem toekomt. Maar ik vind dat ik dit Jaap Bond echt verplicht ben voor al zijn steun aan onze regio in de afgelopen jaren! 

Misschien heeft u niet zoveel met het CDA. Maar als de economische en de toeristische ontwikkeling van Huizen (en de werkgelegenheid in onze hele regio) u aan het hart gaat, stem dan in maart gewoon op Jaap Bond! U zult er geen spijt van krijgen!

 

Recommended Posts