Tweede waterveld voor Huizer hockeyclub

Als wethouder sport heb ik beslist niet alleen maar ‘gezeur’. De opening van het tweede waterveld van de Huizer hockeyclub (HHC) van afgelopen zaterdag was een mooi feestje om bij te wonen en dan ook nog eens met stralend zomers weer. Het tweede waterveld is er niet alleen voor de top. Ook bijna alle jeugdspelers kunnen vanaf nu wekelijks zelf ervaren hoe het voelt om op een waterveld te hockeyen. Natuurlijk is hier veel werk aan vooraf gegaan, zowel voor de vele vrijwilligers van de HHC die hun schouders onder de sponsoring hebben gezet als voor onze ambtenaren. Heel bijzonder en zeer verdiend vond ik dan ook de openlijke complimenten voor onze ambtenaren Liesbeth Schoppen en Frans Elbers, zowel in de speech van Heleen Kropholler, de voorzitter van de HHC als in de speech van Jan Albers, de voorzitter van de Nederlandse hockeybond. Ik zelf ben ook echt hartstikke trots op deze twee kanjers! Jan Albers deed zelfs bij mij nog een poging om Frans ook op andere hockeyvelden in te mogen schakelen, wat natuurlijk voor Frans heel eervol is. Als wethouder ga ik daar overigens  helemaal niet over, maar het management mag wel heel zuinig op hem zijn!    

Het tweede waterveld ligt er prachtig bij!

Toespraak van de voorzitter van de HHC

Frans Elbers letterlijk en figuurlijk in het zonnetje!

Besluit over sporthal uitgesteld

Voor mij was de raadsvergadering van afgelopen donderdag in veel opzichten belangrijk. Tijdens de behandeling van de zogenaamde ‘voorjaarsnota’ geeft de gemeenteraad het college de kaders mee voor het verder uitwerken van de begroting 2012. Eén van de onderwerpen die ter sprake kwam was de bouw van een nieuwe sporthal. Die sporthal is hard nodig in Huizen, omdat diverse zaalsporten (zoals volleybal, hockey, basketbal en korfbal) met tekort aan zaalruimte kampen. Om de sporthal voor de bouwvak in 2013 opgeleverd te krijgen, moet de aanbesteding voor 1 oktober a.s. gestart zijn, vandaar dat over dit onderwerp apart besluitvorming nodig was. Immers, bij de behandeling van de (definitieve) begroting 2012 in oktober is dat te laat.

Toch hebben we in de afgelopen week geen definitieve ‘go’ gekregen op het voorstel dat we als college hadden gedaan. Ik zal proberen uit te leggen hoe dat komt en hoe het nu verder gaat.

Voor de bouw van een sporthal, in combinatie met de Mulock Houwerschool, zijn drie locaties onderzocht. Een sporthal op het Lucentterrein zou kunnen, maar is wel erg ver van de school vandaan en ook een ‘vreemde eend’ op een bedrijventerrein. Bovendien kost deze variant de gemeente veel geld, omdat we de grond onder de sporthal dan moeten aankopen. Een tweede variant was de bouw van een sporthal op de plaats waar nu de kantine en de kleedkamers van SV Huizen staan. Deze plek is ruimtelijk gezien het beste, maar dan moeten er behalve de bouw van de sporthal dus ook nieuwe kleedkamers en een nieuwe kantine voor SV Huizen bijkomen. Die voorzieningen komen in principe voor rekening van de vereniging zelf. Hierover hebben we uitvoerig overleg gehad met SV Huizen. Het bestuur en de leden van SV Huizen hebben zich op het standpunt gesteld, dat zij het geld daar niet voor over hebben. Als de financiële middelen er al zouden zijn, dan zouden zij die liever investeren in het verbeteren van de velden. Dus zijn we als college met de derde variant verder gegaan: een sporthal op veld 2 van SV Huizen, in ruil voor een kunstgrasveld voor SV Huizen. Bijkomend voordeel van deze variant was dat er ook voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd konden worden en dat de skiclub minder last zou hebben van het zicht op de sporthal. Deze variant kon dus ook op de instemming van alle betrokkenen rekenen.

De gemeenteraad vond het -alles afwegende- echter toch erg jammer als we zouden gaan voor deze plek, terwijl een fraaiere locatie voor de sporthal (dus op de locatie waar nu de kantine en de kleedkamers zijn) nu nog tot de mogelijkheden behoort. Daarom heeft het college de opdracht gekregen om toch nog een keer indringend met SV Huizen te spreken over die mogelijkheid. Hierover moet medio september in de commissie OMD gerapporteerd worden. Kort dag dus, met ook nog eens de zomervakanties er tussendoor, maar we hebben als college de opdracht toch aanvaard en we gaan dus nog een ultieme poging ondernemen om met SV Huizen tot overeenstemming te komen over de bouw van de sporthal op deze locatie. Natuurlijk moeten we ook realistisch zijn waar het gaat om de financiële mogelijkheden van SV Huizen. Daarvoor is dus ook nodig dat we goed inzicht hebben in de complete financiële positie van SV Huizen. Gezien de goede en open relatie met het bestuur van SV Huizen  verwacht ik dat we hierover op korte termijn ook volledige duidelijkheid over zullen hebben.

Het wordt krap, maar het is geenszins de bedoeling van de gemeenteraad dat van uitstel afstel komt. Het streven is nog steeds om voor de zomer 2013 te beschikken over een nieuwe sporthal, bij voorkeur op de daarvoor best mogelijke locatie.  Een hele uitdaging dus, waar we de komende maanden, samen met alle betrokkenen, intensief mee aan de slag zullen gaan.

Beachvolleybal zoals beachvolleybal moet zijn!

Gisteren zat het weer nog wat tegen, maar vandaag schijnt de hele dag de zon en is het beachvolleybal aan de Zomerkade in Huizen zoals het hoort te zijn! De spelers op blote voeten. De toeschouwers in zwembroek, bikini of badpak op een handdoek of (zelf meegenomen) luie stoel op het strand. Wat een sfeer! In één woord: fantastisch!

Ik sprak vandaag enkele organisatoren, waaronder ook vrijwilligers van de volleybalvereniging Huizen, die tijdens dit festival ook weer veel van hun vrije tijd in het volleybal steken. Zij lieten mij met klem weten, dat ik de ambtenaren vooral de complimenten moet overbrengen. Het zand op het strand was keurig op tijd in een goede condititie gebracht. Alles zag er daardoor al bij aanvang van het beachvolleybal netjes en schoon uit. Maar ook tussendoor, dus ook in het weekend (!), kwamen mensen van de gemeente nog controleren of alles goed was, werden prullenbakken geleegd en werd gekeken of nog ergens geholpen kon worden. Niet alleen de volleybalclub Huizen was hiervan onder de indruk, maar ook de landelijke organisatie achter het beachvolleybal liet weten het zelden zo goed mee te maken.

Met enige spot werd mij verteld dat er een journalist rondliep, die aan iedereen vroeg of er klachten zijn: “Ongetwijfeld zal er iemand gevonden worden die iets te klagen heeft. Maar mocht dit de teneur van de berichtgeving in de krant worden, dan kan ik in ieder geval uit eigen observatie zeggen dat het een heel mooi festival is, waar niets op aan te merken valt!”

Als wethouder moet je soms een olifantenhuid hebben waar het gaat om negativisme. Ik deel de observatie van de volleybalclub, dat het vandaag echt feest was op het strand in Huizen en dat alles piekfijn voor elkaar was. Dit is zoals we Huizen graag op de kaart willen zetten. Sportief, ondernemend, gezellig!

Maar vooral voor onze ambtenaren ben ik blij met de welgemeende complimenten en ik zal die dan ook graag aan hen doorgeven. Eveneens uit eigen observatie kan ik in alle oprechtheid zeggen dat de leden van ons evenemententeam zich de afgelopen weken werkelijk uit de naad gewerkt hebben om het kunst- en cultuurfestival (inclusief het beachfestival) te helpen realiseren. Zij stonden de evenementenorganisaties met raad en daad bij. Zij hebben er vele overuren voor gedraaid en sommigen van hen werden zelfs in de avonduren en in de weekenden thuis gebeld om problemen op te lossen.

Ik heb veel bewondering voor de evenementenorganisaties en de ondernemers die dit geweldige evenement neergezet hebben. Maar ik vind dat de ambtenaren van ons evenemententeam én de ambtenaren die het werk op en om het evenement hebben gedaan minstens zoveel recht op bewondering hebben, voor de mega-prestatie die zij -naast hun reguliere werkzaamheden- ten behoeve van dit evenement hebben geleverd.

Dat gemeenteambtenaren hier zo’n belangrijke rol in hebben gespeeld komt ongetwijfeld niet in de krant, vandaar dus in ieder geval ook een beetje aanvullende en eerlijke berichtgeving vanaf mijn weblog.

De komende week hoor ik wel weer wat er allemaal niet goed ging. We zullen alle klachten natuurlijk ook serieus in behandeling nemen, om te kijken of het volgende keer nóg beter kan.

Maar ik heb dit tenminste maar eens gezegd!

Skatepark is weer bruikbaar

Ingebruikname vernieuwd skatepark

Na de opening van de gezellige uitmarkt in het winkelcentrum Oostermeent en de opening van de vernieuwde boodschappen-plus-bus mocht ik vandaag nog een opening doen, namelijk die van het vernieuwde Skatepark Huizen.

 

Het is al weer 1 1/2 jaar geleden dat drie jongens bij mij op bezoek kwamen, begeleid door de jongerenwerker van Versa Welzijn. Ze hadden een skateboard bij zich, helemaal vol met handtekeningen van jongeren die het skatepark Huizen graag in een betere conditie wilden hebben. Ook hadden ze een map met foto’s, van de onderlaag van het skatepark waarin brandgaten zaten, van een bankje in de volle zon, midden op het skatepark en daardoor niet bruikbaar etc. Ze hadden ook goed nagedacht over wat ze graag wilden veranderen. Onder meer vonden ze het zonde dat op de Meentweide een mooie ‘ramp’ stond, die echter vanwege de korte afstand ernaar toe niet goed te gebruiken was.

Dat zaken in de politiek soms lang duren, dat is de jongeren wel duidelijk geworden. Maar ook, dat -als je goede plannen hebt en je ook bereid bent om je daarvoor in te zetten, veel toch haalbaar blijkt te zijn. De politiek stemde in met een budget voor het opknappen van de skatebaan. Niet alle wensen van de jongeren konden worden vervuld, maar de belangrijkste wel, inclusief de verplaatsing van de ramp naar het skatepark Huizen. Vandaar dat er vandaag een feestje was, met skaten voor jong en oud, muziek, demonstraties op de skatebaan én een gezonde boodschap (meer bewegen, gezond eten en vaker water drinken dan zoete drankjes). Voor de gezonde boodschap verzorgde de gemeente de waterflesjes en het fruit. De jongeren zelf hadden toch ook voor (een beetje) frisdrank en chips gezorgd.

Het skateboard met de handtekeningen heb ik vandaag (symbolisch) weer aan de jongens teruggegeven. Hun inzet is beloond. En ik hoef nu niet meer over het skateboard te struikelen.

demonstratie op de vernieuwde skatebaan

Daarna skaten voor jong en oud(er)

Mediasector van groot economisch belang voor hele regio

 

Afgelopen week maakten we kennis met gedeputeerde van Run, die vanuit de provincie Noord Holland verantwoordelijk is geworden voor economische zaken. Tot aan de verkiezingen heeft Jaap Bond deze portefeuille met veel enthousiasme invulling gegeven. Hij stimuleerde dat de regiogemeenten in de Gooi en Vechtstreek hun bijdragen aan economische ontwikkeling verviervoudigden en zette daar als provincie nog eens het dubbele bedrag tegenover. Dit bedrag, samen met een bijdrage vanuit de Kamer van Koophandel, was opgeteld ca. 1 miljoen euro per jaar, waarvan dus ca. 500.000 euro afkomstig was van de provincie Noord Holland. Door die bijdragen zijn we als regio in staat geweest om innovatie in de voor ons meest belangrijke sectoren een enorme impuls te geven. Dat werd ook zichtbaar in de presentaties van de vier innovatieplatforms: media (iMMovator), Zorgeconomie (iZovator), Toerisme en recreatie (iTRovator) en innovatief ruimtegebruik op de bedrijventerreinen (iLocator). 

Het is nu, na de provinciale verkiezingen en de wisseling van gedeputeerde, weer even afwachten hoe de samenwerking met de provincie verder zal verlopen. Van Run was in ieder geval onder de indruk van wat er in onze regio allemaal tot stand is gebracht. Toch wilde hij in dit stadium geen enkele toezegging doen over de voortzetting van de (financiële) steun vanuit de provincie. 

Na de presentaties van de bereikte resultaten tot nu toe, was er tijd voor een heuse bezichtiging van het mediapark. We deden dit in een soort ‘treintje’, de zogenaamde ‘Hillywood express’. Een aanrader om deze rondleiding eens te ondergaan. Voor ons gezelschap (wethouders uit de regiogemeenten, directeuren van innovatieplatforms, gedeputeerde en ambtenaren van Gewest en Provincie) was het een verkorte versie van een half uur, maar normaal duurt deze tour een uur en worden tal van interessante plekken in het mediapark bezocht, waaronder ook studio’s, een enorme ondergrondse ruimte met decorstukken en nog veel meer. 

Directeuren van innovatieplatforms en wethouders uit regiogemeenten in de 'Hillywood-express'

Na dit interessante intermezzo werd door de directeur van het Mediapark een presentatie gegeven over de ontwikkeling van het Mediapark in de afgelopen jaren. Hieruit bleek vooral het belang van een goede samenwerking (én focus!) van overheid (in dit geval de provincie Noord Holland en de gemeente Hilversum) en bedrijfsleven.

Daarna volgde een presentatie over het economisch belang van de mediasector voor onze regio. De cijfers (uit de recente cross-media monitor 2010-2011) liegen er niet om. Van de 106.000 werkzame personen in onze regio vinden 60.000 mensen een baan in de eigen regio. 46.000 mensen pendelen dus naar buiten de regio, vooral naar Amsterdam. Echter, bovenop die 60.000 mensen werken hier ook nog eens 20.000 mensen die direct buiten onze regio wonen (in de zogenaamde Metropoolregio Amsterdam) en aan 46.000 mensen uit de rest van Nederland. Er gaan dus dagelijks meer mensen onze regio in dan uit! De Gooi en Vechtstreek biedt daarmee, in vergelijking tot omliggende steden, aan veel mensen van buiten de regio een baan. De mediasector speelt hierin een heel belangrijke rol!

Uit onze regio werkt één op de acht werkzame personen die woonachtig zijn in overige gemeenten van de Gooi en Vechtstreek in Hilversum. Gemeenten die dichtbij Hilversum liggen scoren wel wat hoger (15 tot 20%) dan bijvoorbeeld Huizen. Vanuit Huizen werkt 11% van de beroepsbevoling in Hilversum. Met deze cijfers is in ieder geval het enorme regionale belang van de mediasector goed weer te geven. Er is ons dus als regiogemeenten alles aan gelegen om een sterke mediasector in onze regio te behouden. Daarnaast willen we de beschikbare kennis binnen de mediasector (in de brede zin des woords) ook beter gaan benutten voor innovatieve toepassingen in andere sectoren, zoals zorg en toerisme.   

V.l.n.r.: Gaston Crolla (KvK); Jan Rensen (wethouder Hilversum) en Jan van Run (gedeputeerde prov. NH)

Avondvierdaagse weer groot feest

Vanavond heb ik weer genoten van de vele kinderen (en volwassenen!) die langs het gemeentehuis kwamen lopen op deze laatste avond van de avondvierdaagse. Geweldig dat dit ieder jaar weer georganiseerd wordt en dat zoveel leerkrachten, ouders en andere vrijwilligers hieraan meedoen. Het is altijd weer vier dagen haasten om alles voor elkaar te krijgen, maar de sportieve prestatie én de goede sfeer tijdens de avondvierdaagse maken veel goed.

Behalve de vele langstrekkende basisscholen en de muzikale omlijsting liep ook Visio dit jaar weer mee. Amaris Voor Anker zag ik dit jaar voor het eerst, met wandelende medewerkers achter de ouderen in rolstoel.

De afsluiting van de avondvierdaagse blijft ieder jaar weer een prachtig feest! Gelukkig viel het mee met de regen en de wind. De burgemeester drukte weer veel kinderen de (kleverige) handjes en trots poseerden ook veel kinderen samen met de burgemeester voor de foto.

Sijsjesberg gaat open: “Beloofd is beloofd”

Bijna dagelijks vragen mensen mij of Sijsjesberg nog op schema ligt. Iedereen lijkt te popelen om te gaan zwemmen. Tot nu toe was steeds mijn antwoord dat we volgens de planning in de derde week van mei open zouden gaan. Gisteren leek even een kink in de kabel te komen. Hoewel de oplevering van het vernieuwde Sijsjesberg volgens planning verloopt en het zwembad dus ook, zoals beloofd, in de derde week van mei de poort kan openen, is er een probleem met het gras. De graszoden die gisteren zijn gelegd moeten twee weken met rust gelaten worden.

Nu heeft Sijsjesberg nog een behoorlijk stuk ligweides waar het oorspronkelijke gras nog ligt, maar toch is ongeveer de helft van het gras nieuw. Als we bedenken dat er bij mooi weer ongeveer 2500 mensen in het zwembad kunnen, dan zouden dit er nu dus nog ongeveer 1250 kunnen zijn. Bij wat minder mooi weer hoeft dit geen probleem op te leveren. Maar hoe houden we het beheersbaar als het prachtig weer wordt en de mensen Sijsjesberg binnenstromen? We kunnen dan immers niet aan de poort zomaar 1250 mensen weer terugsturen? En als dit lastig blijkt, hoe houden we de mensen dan van het nieuwe gras af? Het te vroeg betreden van het nieuwe gras kan namelijk een enorme schadepost opleveren.

Na rijp beraad hebben we de volgende oplossing bedacht.

Het zwembad gaat op 21 mei gewoon open. Beloofd is beloofd. Maar de eerste week is die openstelling er alleen voor de ongeveer 1700 abonnementshouders. Zij hebben immers ook al voor het gebruik van het zwembad in deze periode betaald en kunnen nu haast niet wachten om baantjes te komen trekken!  Het diepe bad en het instructiebad zijn voor hen geopend en van het achterste gedeelte van de ligweiden kan gebruik worden gemaakt. De rest van de ligweiden wordt afgezet. Ook het peuterbad is nog niet te gebruiken. De coatinglaag daarvan moet nog een week uitharden. Abonnementshouders met kinderen kunnen natuurlijk al wel genieten van de nieuwe familieglijbaan!

De mensen die voor een dagje naar Sijsjesberg willen komen en dus een los kaartje willen kopen, zijn 1 week later welkom, dus vanaf 28 mei, als het gras voldoende vast ligt.

Het zal de eerste weken voor het personeel van Sijsjesberg, maar ook voor de bezoekers, best even wennen zijn in het nieuwe zwembad, maar ik reken erop dat mensen er begrip voor zullen hebben dat alles nog een beetje op zijn plek moet vallen. Hoewel er nu nog volop gewerkt wordt, ziet het zwembad er nu al fantastisch uit en dat maakt straks alles meer dan goed!

Het bad wordt gevuld met water (10 mei 2011)

 

In hoog tempo worden de grasmatten gelegd (10 mei 2011)

Drie keer een feestelijke opening

Op een heerlijke zonnige zaterdag mocht ik als wethouder van sport en recreatie drie feestelijke openingshandelingen verrichten.

De eerste was de opening van het vaarseizoen bij de ‘Zeetak’ van Flevo scouting om 13.15 uur.  Een gezellige boel, met heel veel kinderen en minstens zoveel pannekoeken. De boot die ik te water moest laten bleef even hangen, maar één van de scouts had een scherp zakmes bij zich waarmee het touw los kon worden gesneden, dus alles kwam toch nog goed.

Om 14.00 uur moest ik aanwezig zijn bij SV Huizen, voor de officiële opening van de nieuwe tribune en de ‘gedraaide’ velden. Het is heel mooi geworden bij SV Huizen. Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar de accommodatie is nu optimaal ingericht, zodat ook echt ieder stukje grond kan worden benut voor het voetballen. Geheel tot mijn verrassing was voor de officiële opening een hoogwerker besteld, dus voor ik er erg in had zweefde ik hoog boven de velden. Ik kon het niet laten om snel even wat foto’s van het mooie uitzicht te maken.

Gelukkig heb ik geen last van hoogtevrees, dus het was voor mij vooral een mooi avontuur, passend bij een club als SV Huizen, die nog steeds voor de grote hoogten gaat!

De wedstrijd die volgde kon ik helaas niet bijwonen, want om 14.45 uur was de opening van het vernieuwde clubgebouw van de Activiteiten Vereniging Oude Haven (AVOH) gepland. Ook een heel feestelijke gebeurtenis, compeet met champagne en heerlijke hapjes. De gemeente heeft na uitvoerig overleg met de AVOH besloten om de erfpacht weer voor 25 jaar te verlengen, omdat we deze vereniging graag in de oude haven behouden. Commerciële partijen in de haven zijn nuttig en nodig om de Huizer haven meer aanzien te geven, maar verenigingen zijn daarop een welkome aanvulling. Door duidelijkheid over de erfpacht werd de vereniging dan ook in staat gesteld om te investeren in hun clubgebouw en het resultaat (mede dankzij de aannemer/lid AVOH Maurice de Jonge en de vele vrijwilligers die hun handen uit de mouwen hebben gestoken) mag er dan ook zijn.

Kortom: een heel feestelijke dag voor Huizen!

Je moet er even doorheen kijken…

“Je moet er even doorheen kijken” zeiden ambtenaren gisteren tegen mij tijdens het werkbezoek van de gemeenteraad aan het zwembad Sijsjesberg. Nou, dat kost enige fantasie, maar na wat toelichting durf ik daar toch wel in te geloven. De naden bijvoorbeeld, die nu nog in de wanden van het zwembad te zien zijn, zullen straks helemaal verdwenen zijn. De zandhopen verdwijnen en wat nu nog zanderige bouwgrond is, zal straks bedekt zijn met groene graszoden. Alleen al voor het opnieuw bestraten worden ca. 40 mensen ingezet, die in één keer door zullen werken om de boel weer dicht te krijgen. Kortom, het gaat allemaal mooi worden in Sijsjesberg.

Goede opkomst van raadsleden, die interesse tonen voor de voortgang van de renovatie van Sijsjesberg

Natuurlijk ook veel CDA fractieleden aanwezig. Ik had het niet anders verwacht!

Er moet nog heel wat gebeuren voor 1 mei!

Natuurlijk vraagt iedere journalist aan mij of het wel op tijd af is en of het financieel binnen de planning blijft. En dan kan ik steeds een beetje trots zeggen dat dit het geval is. De werkzaamheden liggen op de dag nauwkeurig op schema, want het oponthoud door de paar dagen vorst die we hebben gehad is al weer ingelopen. We hebben hier en daar een kleine tegenvaller gehad (zo bleek bij de uitbreiding van het zwembad met een springkuil dat net op die plek een rioolbuis liep) maar ook af en toe een meevaller (zoals bijvoorbeeld een financiële meevaller in de kosten voor de fietsenstalling, die desondanks erg mooi wordt, passend in de omgeving en van duurzaam materiaal).

Ik mag mij als verantwoordelijk wethouder gelukkig prijzen met een uitstekend gemeentelijk projectteam, dat intensief en ook constructief samenwerkt om de ronovatie van Sijsjesberg tot een goed einde te brengen. Ik zet ze hier dus maar even in het zonnetje:

 

V.l.n.r.: Erik Oldenzeel (beheerder Sijsjesberg); Lizzy Mercx (beleidsambtenaar sport en recreatie); Hans de Bruijn (financieel  projectmanagement) en Bert Bannink (projectleider renovatie Sijsjesberg).
Het nieuwe centrale gebouw, waar behalve toezicht en EHBO ook extra toiletten en een horecavoorziening in komen.

En dit wordt dus het nieuwe peuterbad. Het blauwe gedeelte blijft en wordt ‘spraypark’.
En tenslotte nog een foto van het ‘instructiebad’, dat nu niet meer in het midden het diepste punt heeft, maar aan de kant waar straks de familieglijbaan komt te staan. Ik denk dat die heel veel gebruikt zal gaan worden.

De Oostenrijkers zijn gearriveerd!

De Oostenrijkers zijn gearriveerd! Dat was de mededeling die ik vandaag kreeg, samen met een paar actuele foto’s van de renovatie van Sijsjesberg.

De Oostenrijkers! Ik dacht aan de Weense walsen, de Glühwein, de Wiener Schnitzel en de Sachertorte. Of aan vrouwen in Dirndljurk en mannen in Lederhosen. Maar toen ik de foto opende werd ik gelijk weer afgeremd in mijn fantasie. Hier in Huizen zien de Oostenrijkers er namelijk zo uit: 

Okay, even slikken, maar dan toch ook weer genieten van de voortgang van de renovatie van ons prachtige zwembad Sijsjesberg en het enthousiasme hierover bij alle betrokkenen. De actuele foto’s die ik kreeg zal ik u niet onthouden.