Nog meer kunstgras?

In de afgelopen week kreeg ik bezoek van het bestuur van de voetbalvereniging HSV de Zuidvogels. De bestuursleden lieten mij weten dat ze een derde kunstgrasveld nodig hebben, om alle trainingen en wedstrijden goed te kunnen laten verlopen en geen ledenstop af te hoeven kondigen. Cijfers die door de vereniging konden worden overlegd wezen uit, dat er een forse groei van het aantal spelende teams heeft plaatsgevonden bij de Zuidvogels. Volgens het bestuur kwam dat door de toename van het aantal jeugdleden, maar ook door het aantal ouderen dat (weer) gaat voetballen (NB: met ouderen bedoelde men 45+, ahum…) en door een toename van het vrouwenvoetbal.

“Ik dacht dat ik de komende jaren met jullie klaar was” grapte ik.

“Vind u het erg vervelend?” vroeg de voorzitter mij daarop.

Natuurlijk vind ik dit niet vervelend, integendeel. Ik vind het als wethouder sport fantastisch als sportverenigingen groeien en als steeds meer inwoners van Huizen gaan sporten. Ik vind het ook fantastisch dat dit niet alleen jongeren betreft, maar ook ouderen. Vanuit mijn portefeuille gezondheidszorg wordt meer bewegen door ouderen aangemoedigd en vanuit de optiek van de zo vaak bepleite versterking van de sociale cohesie en het aanleren van waarden en normen ben ik ook heel blij met een toename van sportdeelname in verenigingsverband door de Huizer jeugd. En juist omdat dit allemaal zo belangrijk is, moeten de sportvoorzieningen in Huizen mijns inziens goed op orde zijn.

Voor het in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage aan kunstgras hanteren wij in onze sportnota objectieve normen en daar voldoet de voetbalvereniging HSV de Zuidvogels door de groei van het aantal spelende teams in ieder geval aan. Maar een gemeentelijke bijdrage moet -gezien de meerjarenbegroting- ook wel mogelijk zijn.

Het wordt dus weer puzzelen in de begroting. Dat is niet vervelend, maar wel moeilijk. We staan nu eenmaal aan de vooravond van een forse bezuiniging vanuit het Rijk die op ons als gemeente afkomt. Ik verwacht hierover dus tijdens de behandeling van de voorjaarsnota (in juni) wel een forse discussie in de gemeenteraad.