Nog meer Haags bezoek

In februari komt Staatssecretaris Bussemaker naar Huizen. Onze gemeente is als enige Noord-Hollandse gemeente uitgekozen voor dit Haagse bezoek, omdat in Huizen een vernieuwende aanpak van de maatschappelijke ondersteuning van onze inwoners is gerealiseerd. De vernieuwing zit er vooral in, dat mensen die ondersteuning nodig hebben in Huizen zelf mogen beslissen welke hulp het beste bij hun past en ook zelf mogen beslissen bij welke instantie zij daarvoor willen aankloppen. Dat klinkt misschien heel logisch, maar in heel veel gemeenten is dat nog steeds anders geregeld en maken anderen uit wat het beste voor iemand is. Ik ben natuurlijk supertrots op dit hoge bezoek en dat geldt ook voor onze ambtenaren, die deze enorme klus in Huizen in de afgelopen drie jaar met elkaar hebben geklaard!

Maar ook voor een heel ander thema komt hoog bezoek uit den Haag. Dat gaat over de vernieuwende aanpak die we als regio Gooi en Vechtstreek hebben gevonden voor het behoud van bedrijventerreinen en de herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen in deze regio. We noemen dit met een duur woord “transformatiefonds”. Ik heb daar als Gewestgedelegeerde economie en werk hard aan getrokken, maar zonder de visie en de inzet van de andere wethouders die zich in de Gooi en Vechtstreek (Hilversum, Huizen, Bussum, Naarden, Laren, Blaricum, Muiden, Weesp, Wijdemeren) met regionale economische zaken bezig houden was dit natuurlijk nooit gelukt.

Nu het zover is, komt op woensdag 24 maart a.s. minister Cramer naar de regio Gooi en Vechtstreek in verband met de ‘Gaming Transformatiefonds Gooi en Vechtstreek’, dat als project genomineerd was voor de Mooi Nederland prijs en in het kader van de Innovatieregeling Mooi Nederland een financiële bijdrage heeft ontvangen. Minister Cramer zal de game lanceren/onthullen. Op deze manier kunnen we dus ook in den Haag duidelijk maken dat de regio Gooi en Vechtstreek uitstekend in staat is om op cruciale thema’s, zoals regionaal economische samenwerking, de handen ineen te slaan en tot zichtbare resultaten te komen. En daar mogen we als bestuurders ook best eens trots op zijn.