In de afgelopen week bezocht ik een voorlichtingsbijeenkomst over de veranderingen m.b.t. het PGB. Deze bijeenkomsten worden in de hele regio (zo ook in Huizen) georganiseerd en zijn bedoeld om mensen met een PGB te informeren over de veranderingen m.b.t. het zogenaamde ’trekkingsrecht’ die hen te wachten staan vanaf 1 januari 2015. Zie hierover o.a. http://www.svb.nl/int/nl/ssp/index.jsp

Omdat het de laatste keer was dat we in Huizen zo’n bijeenkomst hadden, had ik mij voorgenomen om eens te komen luisteren. De opkomst was goed. Er waren ca. 40 personen aanwezig in de Raadszaal. Saloua Chaara begon met een korte toelichting op het gemeentelijke beleid. Tot mijn verrassing leidde die toelichting direct al tot veel discussie, waaruit ook veel wantrouwen in de richting van de gemeente naar voren kwam. Saloua wist alle vragen te beantwoorden. Goede suggesties nam zij gelijk over. Want natuurlijk kunnen zaken in de uitvoering altijd beter en helpt het als mensen verbeterpunten aangeven. Ondanks de emotie en soms zelfs de boosheid uit het publiek bleef zij rustig en vriendelijk. 

PGB3

Na Saloua nam Tessy van Elk, medewerkster van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) het woord. Zij legde heel helder uit wat de SVB vanaf 1 januari 2015 voor PGB houders gaat doen. Maar ook dit verhaal leidde tot veel emotionele reacties uit het publiek.

PGB1

Ik heb na afloop nog wel een tijdje over deze bijeenkomst nagedacht. Huizen schafte als tweede gemeente in Nederland de controle op het PGB af. We voerden als eersten de persoonsvolgende financiering in (een soort PGB met trekkingsrecht bij de gemeente). We werken al jaren vraaggestuurd als het gaat om maatschappelijke ondersteuning en we hanteren daarbij open einde financiering. We interviewden vooruitlopend op de decentralisaties bijna alle ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen met een PGB om ons goed voor te bereiden op de nieuwe taken die op ons afkomen. Maar dit alles is dus voor mensen met een PGB op dit moment nog niet genoeg om vertrouwen in het beleid van de gemeente te hebben.

Op de belofte van Saloua (door mijzelf ook bevestigd) dat de gemeente er is voor de PGB houders en dat wij de zorg zullen blijven garanderen die noodzakelijk is, werd eigenlijk vooral met wantrouwen gereageerd. Eén aanwezige vroeg bijvoorbeeld om meer regels op schrift. Toen Saloua uitlegde dat we juist minder regels wilden zei deze aanwezige: “Nou, dan gaan we straks allemaal zelf bepalen wat nodig is”. Daarop zei Saloua: “Dat willen wij nu juist ook zo graag. Dat niet wij als gemeente, maar juist uzelf aangeeft wat u nodig heeft”. Hoeveel duidelijker kunnen we dit nog zeggen?

Ik vond het opvallend dat er veel vragen waren over bestaande ‘rechten’ zoals hulp bij het huishouden en een vast bedrag voor onkosten. Van dit laatste zei Saloua: “Dat is straks niet meer standaard. Als u bepaalde kosten zelf kunt betalen, dan heeft u die vaste bijdrage niet nodig. Maar als u die kosten niet kunt dragen, dan zorgen wij in uw individuele situatie wel voor een passende vergoeding”. Die uitspraak leidde tot grote verontwaardiging.

Terugkijkend op deze bijeenkomst denk ik, dat niet alleen de gemeente de cultuuromslag heeft moeten maken naar vraaggestuurd werken, maar dat ook betrokkenen zelf daar nog erg aan moeten wennen. Niet langer gaan we straks allerlei ‘rechten’ verzilveren. We gaan samen met mensen kijken naar wat zij nodig hebben, voor zichzelf, of voor hun partner of kind dat zorg nodig heeft. En ja, inderdaad, wat nodig is garanderen we, maar wat niet nodig is regelen we dus ook niet. En vooral dat laatste zal de komende tijd nog wel verontwaardiging blijven opleveren. Daar moeten we ons dan ook maar op voorbereiden. Het is mijn ambitie (en Saloua verwoordde die ambitie ook heel goed voor alle medewerkers van de gemeente) dat al onze inwoners de zorg krijgen die zij nodig hebben om zo volwaardig mogelijk aan de samenleving te kunnen blijven meedoen. En daar staan wij in Huizen dan ook voor. Niet meer en niet minder.

Recommended Posts

2 Comments

 1. Beste Janny,
  Ik was ook bij de voorlichting van vorige week. Ik was niet verbaasd over de reacties. De gemeente is al lang bezig met de omslag naar vraaggestuurd werken maar de inwoners die zorg nodig hebben zijn daarin niet of niet voldoende meegenomen.
  Jij/jullie zijn al een stap verder en verwachten te veel. Niet iedereen is blij met al die keuzes en zelf vragen formuleren. Soms is een menukaart wel zo makkelijk..
  Er is dus best nog een weg te gaan. Veel voorlichting en communicatie zoals vorige week gaat daar zeker bij helpen.
  Vergeet daarbij ook niet te luisteren naar mensen.
  Groet Margot

 2. Beste Janny,
  Er wordt door jullie gezegd dat alles zo goed geregeld is in de huishoudelijke zorg maar veel cliënten weten nog helemaal niet waar hun aan toe zijn. Ik werk in de thuiszorg, huishoudelijke zorg. Een aantal cliënten waar ik kom hebben een gesprek van de gemeente gehad, daarbij wordt helemaal niet gekeken wat er in hun huis aan huishoudelijk werk moet worden gedaan, er wordt gelijk gepraat over bezuinigingen en gekort op de uren. Ook krijgen de cliënten de korting niet meer dus per uur moeten hun meer gaan betalen in 2015, niet iedereen kan dit opbrengen. Ik kom bij een cliënt die van 3 uur in de week naar 2 uur is gegaan, zij kan niets zelf in het huishouden doen. 3 uur in de week is al te weinig. Ik moet nu werk laten liggen want in 2 uur kan ik niet alles doen wat ik in 3 uur doe. Ik ben niet iemand die werk laat liggen en de cliënten zijn gewend aan 3 uur en wat er nu gedaan wordt, dan ga ik mij over de kop werken om alles toch af te krijgen.
  Er wordt ook helemaal niet gesproken over dat de huishoudelijke hulpen hierdoor in hun werkuren achteruit gaan en dus minder gaan verdienen. We moeten vanaf 2015 maar zien rond te komen van een nog lager loon terwijl alles duurder wordt.
  Daar horen we niets over.

  Met vriendelijke groet,
  Ellen Teeuwissen


Comments are closed for this article!