Huizen moet dé haven van het Gooi worden, zo kopte in de afgelopen week de Gooi en Eemlander. En met het tekenen van het contract voor het nautisch havenkwartier zijn we een eind op weg om die titel ook waar te maken. Een hotel, restaurants, een bruin cafe, een kaasmuseum, nautische bedrijfjes, de botterwerf…. Verbindt dit nog eens met wat we al op de haven hebben (de sfeervolle restaurants als “de Kalkovens” en “de haven van Huizen”, de beide Huizer botters en  het mooie aanzicht van de oude haven met de statig aandoende appartementen, dan wordt dit gebied niet alleen aantrekkelijk voor botenbezitters, maar ook voor onze eigen inwoners en voor tal van bezoekers uit onze regio.

Met de start van de realisatie van het nautisch havenkwartier hebben we in de afgelopen week mijns inziens een belangrijke stap gezet in de richting van het vergroten van de toeristische potenties van Huizen. En toerisme is -zo weten we al langer- in onze regio van toenemende betekenis voor economische groei. De kunst is straks, om in Huizen het woord “haven” ook daadwerkelijk te verbinden met “het Gooi”. Want alleen op die manier zullen we bezoekers van Huizen ook langere tijd in Huizen kunnen vasthouden. Dat begint natuurlijk bij het verbinden van de haven met het directe achterland (ons oude dorp), maar daarachter liggen ook fantastische Gooise natuurgebieden, diverse attractieve plaatsen van cultuur-historische waarde en tal van bijzondere musea, zoals ons eigen Huizer museum, het Singer en Beeld en Geluid.

Als gemeente kunnen we dit niet zelf. Dat betekent dat we open zullen moeten staan voor creativiteit van ondernemers, als het gaat om het ontwikkelen van toeristische arrangementen in onze regio (denk bijvoorbeeld aan een combi-arrangement van Huizer haven, Pampus en Muiderslot) of het (logistiek) verbinden van de oude haven met bijvoorbeeld het oude dorp van Huizen. 

Van boerendorp en dorp van vissers, kaashandelaren en bouwers, komt nu een nieuwe bedrijfstak in Huizen in beeld: het toerisme. Ik zie de nieuwe bedrijvigheid die dit met zich meebrengt als een enorme impuls voor ons Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en ik vind het een grote uitdaging om aan de wieg te mogen staan van deze belangrijke fase voor de verdere economische ontwikkeling van ons dorp.     

Recommended Posts

2 Comments

 1. Dag Janny,

  Ik heb dit stukje gelezen en ben het ( bijna ) helemaal met je eens.
  Waar je refereert aan tal van bijzondere musea zoals etc. mis ik toch ons eigen Huizer Museum.
  Tenslotte wordt dáár de cultuur van Huizen in beeld gebracht en bewaard. Als vrijwilliger van dit museum vind ik het toch thuis horen in de rij, ja zelfs als eerste genoemd zou moeten worden.

  Met vriendelijke groet,
  Ulbe de Jong

 2. Ulbe,

  Je hebt helemaal gelijk. Ik heb het gelijk in de tekst aangepast.
  Ik verwacht overigens dat het Huizer museum de komende jaren een belangrijke rol gaat spelen bij het verlengen van de verblijfsduur van toeristen in Huizen. De huidige plaats van het Huizer museum biedt vooral kansen voor het beleven van het oude dorp. Het zou mooi zijn als het museum, samen met toeristische ondernemers in het Nautisch havenkwartier, erin slaagt om ook op museaal gebied een “verbinding” te leggen tussen haven en oude dorp.

  Janny Bakker


Comments are closed for this article!