Het is echt jammer voor de mensen die niet aanwezig waren bij het politiek debat dat afgelopen woensdag door het Marokkaans platform werd georganiseerd in wijkcentrum “Holleblok”. Oud burgemeester Jos Verdier had de leiding. Vertegenwoordigers van politieke partijen waren Jessica Prins (VVD), Liesbet Tijhaar (PvdA), Gerrit Pas (Groen Links), Ron Schaap (D66) en ikzelf natuurlijk namens het CDA. Na een korte inleiding van alle aanwezige vertegenwoordigers van de politieke partijen startte na de pauze het echte debat. En ik kan u verzekeren, dat het er heel wat inhoudelijker aan toeging dan de debatten die u op TV volgt. De mensen in de zaal stelden ook pittige thema’s aan de orde en er werd stevig gediscussieerd, o.a. over de hypotheekrenteaftrek en de studiefinanciering. Ook dilemma’s als vrijheid van meningsuiting en het verbod tot discriminatie kwam aan de orde en natuurlijk ging het ook over het (gebrek aan) vertrouwen van burgers in de politiek.  De sfeer was goed en er werd ook naar elkaar geluisterd. Zo hoort het.

Hartstikke leuk dat dit enige lokale debat in Huizen zo fantastisch door het Marokkaans platform is georganiseerd!