Hartstilstand in Huizen

In de afgelopen week heb ik mij vanuit mijn portefeuille gezondheidszorg o.a. bezig gehouden met de vraag, of we als gemeente een taak hebben bij de aanschaf van de zogenaamde AED’s (Automatische Externe Defibrillator). Dat is een apparaat waarmee het hart van mensen kort na een hartstilstand weer aan de gang kan worden geholpen. Reanimeren is een ander woord voor dat weer op gang helpen van het hart. En defibrilleren is eigenlijk een moeilijk woord voor het geven van een stroomstoot, waardoor het hart weer gewoon gaat pompen.
Het landelijke beleid inzake het gebruik van de AED is gebaseerd op de wetenschap dat bij hartstilstand de beste kansen op overleven worden geboden als direct met reanimatie kan worden begonnen en ook binnen 6 minuten een elektrische defibrillatie kan worden toegepast. (zie ook informatie van de Hartstichting op www.zesminuten.nl). De verplichte aanrij tijd van de ambulance is 13 minuten. Dat betekent dus, dat de ambulancediensten erbij gebaat zijn als vast met reanimatie is begonnen en bij voorkeur dus ook vast gedefibrilleerd is binnen die 6 minuten.
 
Aangezien het voor ons als gemeente zeer kostbaar is om overal AED’s aan te laten brengen en het dan bovendien ook nog maar afwachten is of die ook adequaat bediend kunnen worden, heeft uitsluitend een actie tot het aanschaffen van AED’s weinig zin.
Wel zouden we -samen met de Ambulancedienst- kunnen meedoen aan het project “AED alert”. Dit project is al op diverse plaatsen in Nederland succesvol tot uitvoering gebracht, maar nog niet in onze regio. De ambulancedienst wil dan ook graag in Huizen met een pilot starten.
 
Het project houdt in, dat vanuit de gemeente wordt geinventariseerd waar we in Huizen allemaal AED’s hebben en of bedrijven/verenigingen die die apparaten hebben ook bereid zijn om die in geval van een calamiteit uit te lenen. De inschatting is dat veel bedrijven en veel verenigingen in Huizen al over een AED beschikken.
Daarnaast moet worden geinventariseerd welke “burgerhulpverleners” beschikbaar zijn, die een AED kunnen bedienen. Zo weten we bijvoorbeeld dat sommige bedrijven mensen in dienst hebben die dit kunnen, maar ook de brandweer, de jachthaven, de reddingsbrigade en diverse andere clubs hebben deze mensen opgeleid.
 
De ambulancedienst heeft alle “hardware” voor het project beschikbaar, dus de hardware voor de inventarisatie, een oproepsysteem dat door de meldkamer van de ambulancedienst kan worden gebruikt en voorlichtingsmateriaal, zoals website, powerpoint presentatie etc. Voor het alertsysteem is ook subsidie verleend door de zorgverzekeraar en er zijn eventueel ook nog provinciale subsidiemogelijkheden.
 
Wat van onze gemeente wordt verwacht is dat we iemand inzetten om de inventarisatie te doen (vooral menskracht dus) en de afstemming met “het veld” daarbij ook te bewaken (projectcoordinatie).
 
Het zou kunnen, dat we -n.a.v. deze inventarisatie- het advies van de ambulancedienst krijgen om op bepaalde plaatsen voor een AED te zorgen. De kosten daarvan zijn (inclusief onderhoud) ca. 1800 euro per AED. Maar de verwachting is dat dit zeer beperkt zal zijn, omdat bij een calamiteit zowel mensen worden opgeroepen die de hartmassage kunnen starten, als mensen die de dichtsbijzijnste AED gaan ophalen.
 
Ik vind, vanuit mijn verantwoordelijkheid voor het gezondheidsbeleid in Huizen, dat we deze inspanning vanuit de gemeente zouden moeten verrichten, omdat we hiermee regie nemen om bestaande mogelijkheden van AED’s en vrijwilligers beter te benutten en daarmee de kansen van ons ambulancepersoneel om levensreddend te werken aanzienlijk vergroten.  
Zaterdag werd dat door een “kenner” die aanwezig was bij de huldiging van onze brandweermensen ook bevestigd. We kunnen met het tijdig gebruik van een AED in 75% van de gevallen levensreddend werken. Ieder mensenleven is er een en dat lijkt mij de investering dan ook meer dan waard.