Zaterdag ga ik voor drie weken met vakantie naar Vietnam, dus dat betekent even geen nieuwe informatie op het weblog.

Ik had me voorgenomen om voor de zomervakantie op al mijn dossiers ingewerkt te zijn en dat is aardig gelukt. In deze laatste week voor de vakantie heb ik me in het laatste onderwerp (grondbeleid) verdiept en nu  heb ik dan ook alle onderdelen uit mijn portefeuille goed in beeld. 

Het verrast me hoe snel het allemaal is gegaan. We zijn als College eigenlijk nog maar net gestart en we hebben ons niet alleen op alle dossiers ingewerkt, maar we hebben ook op belangrijke dossiers besluiten kunnen nemen. Deze week bijvoorbeeld, hebben we een knoop doorgehakt over de renovatie van het Holleblokcomplex. De week daarvoor over de BOA’s (extra toezichthouders in de wijken). En de week daarvoor werd de verordening voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vrijgegeven voor inspraak en werd de Europese aanbesteding voor huishoudelijke verzorging gestart. Ook zijn nu al veel zaken in gang gezet, waarover in het najaar besluitvorming kan plaatsvinden. Zelf zal ik na mijn vakantie een groot aantal werkbezoeken gaan brengen aan maatschappelijke organisaties die een rol spelen (of kunnen spelen) bij schuldhulpverlening.

Het is hard werken geweest en het is een goed vooruitzicht om drie weken in een totaal andere omgeving te zijn. Ik wens een ieder die nog met vakantie gaat een fijne tijd toe en vooral ook een veilige thuiskomst.

Janny Bakker

Recommended Posts