Zaterdag was ik, samen met alle andere collegeleden, te gast op een plechtige bijeenkomst van onze Huizer brandweer.

Na een enthousiaste toespraak van burgemeester van Gils, gevolgd door een minstens zo mooie toespraak van brandweercommandant Weijermans, werden alle in 2006 behaalde diploma’s en certificaten uitgereikt en werden drie vertrekkende leden van de jeugdbrandweer bedankt. Daarna werden vijf jubilarissen in het zonnetje gezet, met voor ieder een eigen kenmerkend verhaal. Tenslotte werd afscheid genomen van vier brandweermensen die het korps in 2006 hebben verlaten. Twee brandweermensen werden nieuw aangesteld. Acht brandweermensen werden bevorderd. In totaal werden 31 diploma’s en certificaten uitgereikt.

Ik moest iets eerder vertrekken, vanwege een CDA bijeenkomst die bij mij thuis zou worden gehouden. Ik probeerde heel stiekum weg te sluipen, maar dat lukte niet. Bij de uitgang werd ik aangesproken door een medewerker van de brandweer. “Komt hierover nog iets op uw weblog?” fluisterde hij mij toe.

Kijk, daar krijg ik nou de inspiratie van om door te gaan met mijn weblog. En brandweermensen: natuurlijk schrijf ik graag nog een keer over mijn bewondering voor jullie prestaties op mijn weblog. Al die certificaten en versierselen die zijn uitgereikt, staan voor vele uren vrijwillige inzet. Het is fantastisch wat jullie helemaal belangeloos voor de gemeenschap doen! En ook voor jullie partners, die zo vaak (ook ’s avonds en ’s nachts) bezorgd wachten op jullie thuiskomst, zijn de bloemen die werden uitgereikt zeer verdiend.

Recommended Posts