Vandaag kreeg ik een e-mail van de familie Visser uit Musselkanaal. Ik ken deze familie al langer vanwege hun enorme betrokkenheid bij vluchtelingen en vaker word ik per mail door deze familie over het lot van individuele vluchtelingen op de hoogte gesteld. Dit keer was er echter een andere boodschap. Een handtekeningenactie onder het motto: Keer Wilders de linkerwang toe (zie ook www.keerwildersdelinkerwangtoe.nl). En omdat ik die actie van harte wil ondersteunen, wil ik u kennis laten nemen van de bijbehorende boodschap:

Geert Wilders wil in Nederland de Koran verbieden. De Koran is voor moslims even belangrijk en heilig als de Bijbel voor christenen of de Thora en Talmud voor joden. Hij wil dus moslims in Nederland de basis van hun geloof ontnemen.

Geert Wilders beweert dat hij wil opkomen voor de waarden van de joods-christelijke traditie. Maar met zijn grove uitlatingen naar moslims vertrapt hij een van de centrale waarden uit deze traditie. Dat is namelijk gastvrijheid voor vreemdelingen in ons midden. Dat staat recht tegenover angst en uitsluiting. Nederland heeft een traditie en cultuur van vrijzinnigheid en tolerantie en dat willen graag zo houden.

Als religieus geïnspireerde ‘buren’ kunnen wij daarom Wilders niet ongestoord laten aanvallen. Wij willen hem ook niet buitensluiten. Gesprek, dialoog en discussie gaat hij uit de weg, hebben we gemerkt. We respecteren zijn keuze maar schamen ons voor zijn voorstellen.

Wij kiezen daarom voor de traditie van geweldloze kracht: als hij gelovigen wil vernederen of uitdagen, laat hij zijn pijlen op ons richten. Want wie aan de religieuze inspiratiebronnen van anderen komt, komt aan de onze. Wij kiezen voor het bestaansrecht van ieder mens, met welk geloof of welke overtuiging dan ook. Dus keer Wilders de linker wang toe!