In de afgelopen week was ik aanwezig bij een hoorzitting in de Tweede Kamer over de nota Dierenwelzijn. Diverse maatschappelijke organisaties hielden daar pleidooien voor aanpassingen van de nota Dierenwelzijn, die in januari in de Tweede Kamer zal worden behandeld. Om diezelfde reden had ik kort voor de hoorzitting een gesprek met onze CDA woordvoerder op dit dossier, dhr. H.J. Ormel.

Wat hebben we in Huizen nu te maken met rijksbeleid op het gebied van dierenwelzijn, zou u denken. Inderdaad, wij hebben in Huizen nauwelijks nog veehouders, in ieder geval geen bio-industrie en eigenlijk in het algemeen ook geen echt grote problemen op het gebied van dierenwelzijn. Toch waren er wel een paar zaken die ik bij onze CDA woordvoerder onder de aandacht wilde brengen, waaronder het ontbreken van financiering van landelijk werkende organisaties die zich bezig houden met opvang van niet-gedomesticeerde (dus in het wild levende) dieren, zoals de eekhoornopvang in Naarden. Ook vind ik dat er onduidelijkheid bestaat over de bevoegdheid van de gemeenten om op grond van dierenwelzijnsargumenten al dan niet circussen met wilde dieren binnen hun gemeentegrenzen toe te staan. Om die onduidelijkheid weg te nemen zouden gemeenten dit mijns inziens gewoon zelf moeten kunnen regelen.

Het was ook interessant om als CDA-ers onder elkaar eens af te tasten hoe wij het begrip “rentmeesterschap” interpreteren in het licht van de grotere thema’s rond dierenwelzijn. Zijn er situaties waarin dierenwelzijn moet prevaleren boven economische belangen? En wanneer is dat aan de orde? In de korte tijd die we hadden konden we de discussie hierover niet echt voeren. Maar als daar belangstelling voor is, dan komt onze eigen CDA woordvoerder dierenwelzijn vanuit den Haag graag een keer naar onze regio, om hier meer uitvoerig bij stil te staan. Ik ben benieuwd naar uw reactie.

  

Recommended Posts

1 Comment

  1. Janny,
    Wat mij betreft is dat zeker een belangrijk thema. Een regionale partijdiscussie over de verhouding tussen rentmeesterschap en dierenwelzijn vind ik heel nuttig.


Comments are closed for this article!