In de afgelopen week vond de conferentie over dierenwelzijn in Huizen plaats. Het was een boeiende conferentie, waar zo’n kleine 100 mensen aan deelnamen. Sommigen vertegenwoordigden een organisatie, anderen kwamen als geinteresseerd en betrokken dierenliefhebber. Er werd gediscussieerd over diverse stellingen en het aardige was dat voor alle stellingen wel voor- en tegenstanders aanwezig waren.

“Er zijn al veel gemeenten met een dierenwelzijnsbeleid” zei iemand na afloop tegen mij, “maar nergens is er zo’n debat over gevoerd als hier in Huizen”. Tsja, dan kan ik het niet laten om toch een beetje plagend te verwijzen naar mijn achtergrond als CDA wethouder. Het CDA is nu eenmaal een politieke partij die het debat met burgers en met het maatschappelijk middenveld serieus neemt. Ik vind dat we rond thema’s waar zoveel burgers en organisaties bij betrokken zijn geen beleid moeten maken, zonder hun expertise en opvattingen daar op voorhand bij te betrekken. 

Hoe nu verder? Er zijn tijdens de dierenwelzijnsconferentie relevante opmerkingen gemaakt en suggesties gedaan, die als het aan mij ligt nog verwerkt zullen worden in de definitieve nota dierenwelzijn, zoals die naar de commissie en de Raad gestuurd zal worden. Er waren echter genoeg meningsverschillen, om niet alles in die nota over te nemen. Ik verwacht dus nog een pittige discussie in de commissie en in de Raad over dit onderwerp.   

Recommended Posts