Een negatieve kijk op Europa lijkt veelal de overhand te hebben, terwijl er genoeg redenen vóór Europa zijn. “Europa kost ons teveel geld” is wat eurosceptici ons wijs proberen te maken. Maar wat zijn de feiten?

1.      We betalen 1 miljard per jaar aan de EU. Maar we verdienen 34 miljard per jaar aan Europa.

2.      De Europese Unie kent 500 miljoen mensen. Het besturen daarvan is goedkoper dan het besturen van de provincie Noord-Holland.

3.      Er zijn veel te veel ambtenaren in Brussel. Bij het dagelijks bestuur van de Europese Unie zijn 24.000 ambtenaren in dienst, inclusief de tolken en vertalers die het mogelijk maken dat er in de 24 talen van de Unie gewerkt wordt. Bij de Nederlandse ministeries werken in totaal 115.000 ambtenaren.

 Veel van het geld dat wij betalen aan Europa vloeit weer terug naar ons land, in de vorm van landbouwsubsidies bijvoorbeeld. Of als bijdrage voor de aanleg van de hogesnelheidstrein. Nederland profiteert als handelspartner vooral economisch. Door onze export is de transportsector explosief gegroeid. In het zuiden van Europa rijden onze vrachtwagens over wegen die met Europees geld zijn aangelegd. Dankzij het afschaffen van invoerrechten en andere handelsbelemmeringen kunnen wij onze producten onbeperkt in de hele Unie verkopen. 80% van onze export gaat immers naar EU-landen. Dat levert voordelen op die zo groot zijn dat ze niet meer uit onze economie zijn weg te denken.

De recente kredietcrisis en het belang van de Euro heeft dit wederom aangetoond. Kijk maar hoe de IJslandse Kruna compleet is weggezakt en hoe de IJslanders zelf worstelen om hun economische crisis te boven te komen. Veel IJslanders willen nu graag toetreden tot de Europese Unie. Voor iedereen is duidelijk dat deze crisis alleen transnationaal, dus in door samen te werken binnen Europa, kan worden opgelost.

Rena Netjes doorkruist Noord-Holland om deze boodschap uit te leggen.

Rena Netjes is één van ons, een echte nuchtere Hollandse meid. Een cosmopolitische dorpeling. Iemand die de dorpse en traditionele waarden belangrijk vindt en deze verbindt met modern globalisme.

Wij hebben nu de kans om te stemmen op een echte Noord-Hollandse CDA vrouw, die onze belangen in Europa uitstekend kan behartigen. Ik weet niet of u uw mind al heeft opgemaakt, maar ik ga voor Rena Netjes!

 

Recommended Posts