In de afgelopen week stond een artikel in de Gooi en Eemlander, dat bij veel mensen uit mijn omgeving de aandacht heeft getrokken. “Hilversum is klaar met het Gewest” was de kop van het artikel. En daarop volgde: “De Hilversumse politiek is helemaal klaar met het Gewest Gooi en Vechtstreek. De gemeenten in het Gooi zijn volgens Hilversum prima in staat zelf gemeenschappelijke activiteiten aan te sturen. Zeker nu er na fusie van Bussum, Naarden, Weesp en Muiden maar vijf gemeenten overblijven. ,,Het gewest is niet van deze tijd.”

Nu ben ik toevallig zelf aanwezig geweest bij de discussie met de Hilversumse gemeenteraadsleden over de toekomst van het Gewest en ik kon dan ook in de afgelopen week veel ongerustheid wegnemen. De kop van het artikel suggereert namelijk iets anders dan werkelijk wordt bedoeld. De kern van het standpunt van de Hilversumse raadsleden (en dat was overigens ook de hoofdlijn van het standpunt van de raadsleden in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen in Huizen), is dat het Gewest een uitstekende uitvoeringsorganisatie is, maar dat het ontbreekt aan betrokkenheid van de plaatselijke politici en aan voldoende democratische controle door de negen gemeenteraden.

Unaniem -en dat gold zowel voor Hilversum als voor Huizen- vinden de betreffende raadsleden dat het Gewest haar taken goed uitvoert. Genoemd zijn o.a. de GGD (Gewestelijke gezondheidsdienst), de GAD (Gewestelijke afvalstoffendienst) en de regionale bereikbaarheid en de regionaal economische samenwerking. Ook het feit dat het Gewest een platform biedt, waar bestuurders van de negen gemeenten elkaar ontmoeten en belangrijke zaken die de regio betreffen met elkaar afstemmen, ziet men als een nuttige functie van het Gewest.

“Klaar met het Gewest” betekent dus echt iets anders dan “Weg met het Gewest”. In beide bijeenkomsten waar ik aanwezig ben geweest als lid van het Dagelijks Bestuur van het Gewest, (dus in Hilversum en in Huizen) is opgemerkt dat het eigenlijk niet meer van deze tijd is, dat het Gewest nog steeds een Dagelijks Bestuur heeft, dat verantwoording moet afleggen aan een Algemeen Bestuur. Dat Algemeen bestuur is niet democratisch gekozen en het is eigenlijk nog een ouderwets, monistisch systeem. De betrokken raadsleden van Huizen en Hilversum vinden dat het Gewest gewoon een goed functionerende uitvoeringsorganisatie moet zijn en dat de bestuurders die daarin een rol hebben hierover direct verantwoording moeten afleggen aan de eigen gemeenteraden. 

Ik ben als Dagelijks Bestuurslid eigenlijk heel blij met deze heldere standpunten en ik deel die persoonlijk ook. Want laten we eerlijk zijn: we hebben elkaar in onze kleine regio heel hard nodig. Taken als GAD, GGD, regionale bereikbaarheid, regionale economische ontwikkeling en diverse milieutaken zijn gemeentegrens overstijgend. Ook als we straks een G4 zouden hebben, blijft het Gewest als uitvoeringsorganisatie voor de gezamenlijke gemeenten keihard nodig. Maar het Gewest hoeft wat mij betreft zeker geen extra “bestuurslaag” te zijn.  Laat de bestuurders vooral in hun eigen raden verantwoording afleggen over de uitvoeringstaken van  het Gewest. Dat scheelt veel onnodige vergaderingen. Als straks ook gemeenteraadsleden van de overige gewestgemeenten hierbij aansluiten (want we gaanals Dagelijks Bestuur bij iedere gemeente in het Gewest langs!), is dit een mooie aftrap voor een zinvolle gezamenlijke bijeenkomst die in februari gepland staat, over de taken en de structuur van het Gewest.    

Recommended Posts