Afgelopen zaterdag was ik met een delegatie van bestuur en fractie van het CDA Huizen in Akersloot, bij een bijeenkomst van het CDA Noord-Holland. Daar werd Jaap Bond opnieuw tot lijsttrekker gekozen voor de verkiezingen van de provinciale staten. Ik heb veel met Jaap samengewerkt voor de versterking van onze regionale economie en hij heeft er onder meer ook voor gezorgd dat er vanuit de provincie Noord Holland fors in deze regio wordt geïnvesteerd. Ik hoop dan ook van harte dat we in onze regio nog een aantal jaren met hem verder kunnen. We zullen hem nog hard nodig hebben! Hij had een enthousiasmerend betoog en zijn kandidatuur werd dan ook terecht met luid applaus overgenomen.

Daarna kwam Jan Peter Balkenende. Dat was zorgvuldig buiten de media gehouden en  daardoor konden we wel rustig en “onder ons” praten over de ontwikkelingen in den Haag. Opvallend dat niet alleen de gemeenteraadsverkiezingen, maar ook de provinciale statenverkiezingen steeds worden overschaduwd door de Haagse perikelen, maar ja, er is dan ook wel het een en ander aan de hand!

Ook Jan Peter Balkenende had een enthousiasmerend betoog, dat hem een staande ovatie van de Noord-Hollandse CDA-ers opleverde. In de inhoud toont hij zich toch altijd weer de meester en dat werd in de afgelopen week ook in het financieel dagblad weer eens bevestigd. Daarin werd Jan Peter Balkenende als één van de beste premiers van dit land gekenschetst. Onder zijn leiding (ook al voor de economische crisis) kreeg de Nederlandse economie forse impulsen. Niet voor niets is de (jeugd)werkloosheid in Nederland het laagst van alle Europese landen.

Hij schroomde overigens niet om uitleg te geven over de gebeurtenissen in den Haag die geleid hebben tot de val van het kabinet en stelde zich bijzonder open op over zijn persoonlijke rol daarin. Het is natuurlijk heel boeiend om te horen hoe deze hele affaire is verlopen. Mijn persoonlijke conclusie is, dat de PvdA bewust uit is geweest op een breuk met dit kabinet en dat er aan de kant van de PvdA niet de wil is geweest om “eruit” te komen. En in zo’n situatie van een zorgvuldig vooropgezet spel is het herstel van vertrouwen binnen een kabinet voor een minister president natuurlijk onbegonnen werk. Dat deze situatie al snel leidde tot de beeldvorming dat dit de schuld van Jan Peter Balkenende zou zijn geweest, hebben we tijdens de gemeenteraadsverkiezingen helaas wel gemerkt.

Toch ben ik niet pessimistisch over de verkiezingen in juni. Wij hebben in Jan Peter Balkenende een zeer kundig en ervaren bestuurder, die wars is van politieke spelletjes en die zich oprecht inzet voor de sociaal-economische belangen van ons land, vanuit christen democratische idealen. In deze tijd vertaalt hij die in het herstel van respect in onze samenleving, het behoud van onze welvaart en het bieden van zekerheid aan mensen in tijden waarin niets meer zeker lijkt. Geen botte bezuinigingen in de zorg, maar inzetten op efficiencyverbetering. Geen onverantwoorde verhoging van lasten voor burgers in een tijd waarin we juist de koopkracht overeind moeten houden. Geen aantasting van zekerheden waar onze economie afhankelijk van is, zoals de pensioenen en de hypotheekrenteaftrek.

Als ik die idealen afzet tegen bijvoorbeeld het “pappen en nathouden” van Job Cohen en tegen de respectloosheid van Wilders, die bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet en door zijn uitlatingen nu zelfs ook internationale belangen van Nederland op het spel zet, dan wil ik nog wel eens zien waar Nederlanders uiteindelijk voor kiezen.

Recommended Posts

1 Comment

  1. Janny, ik ken je als een weldenkend politica die voor de inhoud gaat. Het lijkt of je de laatste twee blogs door een ghostwriter hebt laten schrijven.


Comments are closed for this article!