In de afgelopen week kunnen mensen mij “gespot” hebben op de voetbalvelden van SV Huizen en Zuidvogels. Ik heb mij ter plaatse door deskundige ambtenaren laten informeren over de problemen die de voetbalverenigingen hebben met de kwaliteit van de velden. Er ging een wereld voor me open. Wat is er veel te vertellen over een grasplantje. Ik heb zelfs de lengtes van de wortels moeten vergelijken. En er werden ook prachtige wijsheden over mij uitgestrooid, zoals bijvoorbeeld:  “gras moet je martelen”. 

Beide voetbalverenigingen hebben last gehad van de extreme weersomstandigheden van de afgelopen periode. Eerst een hittegolf, met langdurig extreem hoge temperaturen en dan enorme hoeveelheden regenval. Ik kan zelfs als leek ook begrijpen dat gras hier niet groener van wordt.

Toch is er -op het oog- wel een groot verschil in kwaliteit van de velden van de beide verenigingen. De velden van SV Huizen liggen er beduidend slechter bij. Dat is ook de reden geweest dat de gemeente in overleg met SV Huizen een onderzoek naar de bodemkwaliteit heeft ingesteld. Inmiddels weten we ook de uitkomst van dit onderzoek. Er is -naast de slechte weersomstandigheden- door SV Huizen o.a. ook te weinig gesproeid en bemest.

De velden zijn eigendom van de gemeente en de gemeente doet zelf het groot onderhoud van de velden. Dat is ook dit jaar bij een veld weer gebeurd. Maar het reguliere onderhoud van de velden is een taak van de verenigingen zelf. Daarvoor krijgen ze van de gemeente een subsidie.

Omdat er nu over en weer vragen zijn gerezen over het onderhoud, hebben we met SV Huizen afgesproken dat we hierover vaker met elkaar zullen spreken en dat we de gemaakte afspraken steeds ook zullen vastleggen, zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan. Ik hoop dat we -door intensieve samenwerking- de problemen met elkaar kunnen oplossen.   

Kunnen we de onderhoudsproblemen oplossen door de aanleg van kunstgrasvelden? Die vraag is me de afgelopen weken een paar keer gesteld, mede ingegeven door het door beide voetbalverenigingen ingediende subsidieverzoek.

Natuurlijk is kunstgras minder gevoelig voor weersomstandigheden. Maar ook kunstgras vergt intensief (en minstens zo kostbaar) wekelijks onderhoud. Kunstgras is dus zeker niet goedkoper in onderhoud, maar kan wel een oplossing bieden voor een gewenste intensievere bespeelbaarheid van velden. Op natuurgras kan je niet permanent spelen (want zelfs al moet gras gemarteld worden, er zijn grenzen). Kunstgras kent die begrenzing niet.

Om de noodzaak van kunstgrasvelden voor voetbalverenigingen goed te kunnen beoordelen, hebben we  de verenigingen dan ook om aanvullende informatie gevraagd voor wat betreft hun huidige ledenaantallen en de prognoses voor de groei van het aantal (jeugd)leden in de komende jaren. Na ontvangst van deze- en andere gevraagde informatie gaan we de aanvragen goed bekijken, zodat we tot een verantwoorde afweging kunnen komen voor de begroting 2008.

Recommended Posts