Afgelopen donderdag werd in de gemeenteraad van Huizen de WMO verordening unaniem vastgesteld. Dat ging niet zonder discussie. Diverse partijen lieten van zich horen, zeker waar het gaat om gevoelige onderwerpen, zoals de verhuisplicht en het primaat (dus de eerste keuze) voor een collectieve voorziening. 

Ik ben zelf wel gelukkig met de heftigheid waarmee de discussies over dit onderwerp worden gevoerd. Immers, het gaat om hele fundamentele zaken voor burgers die straks de zorg of ondersteuning van de gemeente nodig zullen hebben. Maar ik ben ook blij met het vertrouwen dat in het beleid van de gemeente Huizen werd uitgesproken door uiteindelijk de fracties van alle politieke partijen in de gemeenteraad. De verordening is nu vastgesteld, maar we zijn er nog lang niet. Nu moeten beleidsregels gemaakt worden en daarover gaan we eerst nog met alle belangenorganisaties in gesprek. 

Recommended Posts