Sportcomplex Wolfskamer in gebruik genomen

Vandaag was het eindelijk zover: de officiële opening van het Sportcomplex Wolfskamer: een prachtige moderne sporthal en een al net zo mooie verenigingsaccommodatie voor de voetbalclub SV Huizen. Ooit begon dit met een onderzoek vanuit het sportplatform naar de beschikbaarheid van accommodatie voor zaalsporters in Huizen. De resultaten van dit onderzoek waren schrikbarend: eigenlijk had vrijwel iedere vereniging te kampen met een tekort aan zaalruimte voor trainingen en wedstrijden. Vooral de volleybalvereniging en de Hockeyclub hadden een groot probleem. Zij moesten uitwijken naar sportaccommodaties  buiten Huizen. Er werd besloten tot de bouw van een nieuwe sporthal. Dat had -politiek gezien- de nodige voeten in de aarde, maar uiteindelijk is het er dan toch van gekomen. Vandaag mochten we even allemaal genieten van het resultaat: alle politieke partijen, het vorige én het huidige college van B&W, de sportverenigingen met hun besturen en alle betrokken vrijwilligers, het sportplatform, het bouwbedrijf Vaassen én het hele gemeentelijke projectteam.

De hoofdgebruikers van de sporthal zijn de basketbalvereniging Quick Runners en de Huizer hockeyclub. Door het vertrek van de Quick Runners uit de Huizermaat is lucht ontstaan voor de Huizer volleybalvereniging, die nu deze ruimte volledig voor de eigen vereniging kan gebruiken. Daarnaast wordt op woensdag nog gevolleybald in de Meent, maar ook daar is ruimte ontstaan, waar de Korfbalvereniging weer van profiteert. Inmiddels heeft de skiclub en de volleybalvereniging ook al ruimte gehuurd in de nieuwe sporthal ‘de Wolfskamer’ en zal ook de atletiekvereniging hiervan in het weekend gebruik maken. Het is heel mooi hoe dit allemaal op elkaar afgepast is en uiteindelijk hebben we daarmee ons doel ook bereikt: Alle Huizer sportverenigingen moeten gewoon in Huizen kunnen trainen en spelen.  

Met mijn collega Marianne Verhage, nu de nieuwe sportwethouder in Huizen, had ik afgesproken dat ik zou terugblikken op het hele project tot nu toe en dat zij vooral vooruit zou kijken. Dat lukte ons samen wel goed en daarmee heb ik de officiële opening ook voor mijzelf als een mooi moment ervaren om de sportportefeuille publiekelijk aan Marianne over te dragen. Met een beetje pijn, dat wel, want ik ben inmiddels zeer gehecht geraakt aan alle ‘spelers’ binnen de Huizer sportverenigingen. Maar ook met een gerust gevoel, want Marianne heeft een warm hart voor de sport en dat werd vandaag ook weer heel duidelijk.  

sporthal 2

Overdracht sportportefeuille

Met Marianne Verhage 'aan de wind'
Met Marianne Verhage ‘aan de wind’

Het is al weer een tijdje geleden dat ik geblogd heb. Rond de verkiezingen was daarvoor weinig gelegenheid en bovendien vond ik het in de afgelopen periode ook best lastig om in een blog mijn rollen van wethouder en politiek leider van het CDA te scheiden. In de afgelopen weken is het nieuwe college van start gegaan en inmiddels is het ‘gewone werk’ ook weer gestart. Voor mij zijn veel dingen hetzelfde gebleven, maar er zijn ook wel nieuwe onderdelen in mijn portefeuille bijgekomen waar ik me best even in heb moeten inlezen. De participatiewet bijvoorbeeld, met alles wat daarbij komt kijken. Het Tomin dossier. Het dossier personeelszaken, etc. De samenwerking met het nieuwe team is inspirerend. Op veel dossiers komen door de komst van nieuwe wethouders ook weer nieuwe invalshoeken naar voren en we leren veel van elkaar. Het VNG congres van de afgelopen week was voor ons als nieuw college vooral ook ’teambuilding’. We hebben het superleuk gehad met elkaar.

Portefeuille wethouder

Ik heb inmiddels ook mijn portefeuille toerisme en evenementen overgedragen aan Marlous Verbeek en mijn portefeuille sport overgedragen aan Marianne Verhage. Het voelt wel vreemd, om van de vertrouwde dossiers afscheid te moeten nemen. Maar ik ben ervan overtuigd dat er door beide collega’s voortvarend aan gewerkt zal blijven worden.

Liesbeth Schoppen en Marianne Verhage
Liesbeth Schoppen en Marianne Verhage

In het kader van de overdracht van de portefeuille sport ben ik in de afgelopen week samen met Marianne Verhage en met de ambtenaren Liesbeth Schoppen en Frans Elbers een kijkje gaan nemen bij de sporthal en de verenigingsaccommodatie van SV Huizen. We staan er een beetje verwaaid op, maar wat is het uitzicht vanaf de kantine van SV Huizen mooi! En wat wordt ook de sporthal prachtig!

Ik ben er trots op dat we dit in Huizen hebben kunnen realiseren, tegen de stroom in. Het dossier was niet altijd gemakkelijk, maar er staat nu wel wat!

Marianne pakt de zaken voortvarend aan, zo ook dit dossier. Zij mag de afronding ervan gaan doen. Ik draag het met een goed gevoel aan haar over. Sportief Huizen is bij haar in goede handen.

Speelplekken zijn niet altijd ‘leuk’

Ik schrijf er niet vaak over op mijn weblog, maar ook speelruimtebeleid is onderdeel van mijn portefeuille. Het is een taak die mij regelmatig bezig houdt. Soms willen mensen er graag een speelplaatsje bij in de eigen buurt, vooral als ze kleine kinderen hebben. Maar vaker willen mensen een speelplaatsje (weer) weg hebben, omdat de kleine kinderen er plaats maken voor de zogenaamde ‘hangjongeren’ en omwonenden daarvan overlast ervaren.

Een jaar geleden hebben we in de gemeenteraad het speelruimtebeleid voor onze gemeente vastgesteld. Ja, ja, overal is beleid voor, dus ook voor speelplaatsjes. En dat is niet overbodig. Immers, het is niet gemakkelijk om voortdurend afwegingen te moeten maken tussen belangen van omwonenden die een speelplaats willen behouden, belangen van omwonenden die een speelplaats weg willen hebben en belangen van kinderen uit de buurt die een plek nodig hebben om te kunnen spelen. Iedereen heeft namelijk, vanuit het eigen perspectief gezien, gelijk.

In het speelruimtebeleid is rekening gehouden met het aantal kinderen dat in een buurt of een wijk woont en dat wordt regelmatig opnieuw bekeken. Daarbij is grofweg onderscheid gemaakt in drie doelgroepen: hele kleine kinderen, kinderen in de basisschoolleeftijd en jongeren van 12 tot 18 jaar. Op de kaart van Huizen zijn in drie kleuren cirkels getekend rond de speelplekken die we hebben voor iedere doelgroep. Voor de kleintjes zijn dat veel cirkels, want zij hebben speelplekjes dicht bij huis nodig. De grotere kinderen kunnen al wat verder fietsen en de jongeren kunnen met de fiets eigenlijk overal in het dorp terecht. Voor alle groepen geldt echter, dat er een goede spreiding van de voorzieningen moet zijn. De cirkels moeten elkaar dus raken.

Dankzij de kaart van Huizen met al die gekleurde cirkels daarop, wordt het eenvoudiger om objectief te kijken naar het belang dat kinderen in een bepaalde leeftijdsfase hebben bij een speelplek. In de meeste wijken in ons dorp lukt het goed om voor alle leeftijdsgroepen een goede spreiding van speelplekken te hebben, waarbij de cirkels elkaar raken en soms zelfs elkaar overlappen. Soms zijn er knelpunten. Zo zijn er bijvoorbeeld te weinig speelplekken in het oude dorp, simpelweg omdat daar geen plaats voor is.

Als omwonenden hinder ondervinden van een speelplek, zien we dankzij deze kaart in één oogopslag of het om een speelplek gaat die vanuit het oogpunt van de gewenste spreiding ‘gemist’ kan worden of niet. Meestal is het laatste het geval en is het behoud van de  speelplek dus van belang voor de kinderen uit de buurt. Dat wil niet zeggen dat we de overlast dan maar voor lief nemen. Het woonplezier van mensen kan behoorlijk vergald worden door overlast en signalen daarover nemen we dan ook heel serieus. Daarom gaan we in die situaties altijd de gesprekken met omwonenden aan, waarbij we gezamenlijk  bezien welke maatregelen we als gemeente kunnen nemen om de overlast te verminderen, maar ook, wat omwonenden daar zelf aan kunnen doen. Soms is ook de wijkagent of de jongerenwerker bij die gesprekken aanwezig. Tot nu toe is mijn ervaring dat het zelden lukt om alle belanghebbenden voor 100% tevreden te stellen, maar dat het wel altijd lukt om samen weer tot een leefbare situatie te komen.

Sportiviteit en respect in Goois jeugdhockey

Vandaag vond in het Gooi een uniek evenement plaats. Bijna 4500 jeugdige hockeyspelers (A t/mD) van maar liefst 6 Gooise hockeyclubs (Hilversum, Huizen, Laren, Naarden, ’t Spandersbosch en Gooische) namen het tegen elkaar op tijdens het eerste Goois Jeugdhockey clubkampioenschap. Niet alleen is het uniek dat op een dergelijke schaal in onze regio het hockeyseizoen werd geopend, maar ook is uniek dat daarbij op een goed doordachte manier aandacht werd gevraagd voor sportiviteit en respect tijdens het hockey. En daarmee zijn de Gooise hockeyclubs nu ook landelijk gezien toonaangevend.

Zes bestuurders uit onze regio deden vanochtend een openingshandeling en maakten daarmee duidelijk dat gemeentebesturen veel belang hechten aan sportief en respectvol gedrag. Ik was daarvoor uitgenodigd bij de Huizer hockeyclub, waar de meisjes C speelden. Namens de zes verenigingen kreeg ik als briefing de volgende tekst toegestuurd:

“De verruwing die de laatste jaren steeds vaker optreedt in de sport gaat ook niet geheel aan het hockey voorbij. Met dit gezamenlijke initiatief hopen de zes Gooise hockeyclubs hun jeugd en iedereen die het wil weten duidelijk te maken dat een gezonde burenstrijd op sportief gebied natuurlijk prima is, maar dat er geen ruimte is voor onsportief gedrag, noch bij de spelers, noch bij de coaches en begeleiders, noch bij het publiek.”

Vanochtend in Huizen scheen de zon uitbundig. De sfeer op het hockeyveld was uitstekend. Vanavond bij de prijsuitreiking werd duidelijk dat dit ook de hele dag zo was gebleven en dat ook bij de andere clubs nauwelijks strafpunten voor wangedrag zijn gegeven, maar vooral veel extra punten werden verdiend voor sportiviteit.

 hockeytoernooi

De enorme beker én de sportiviteit & respect schaal werden door burgemeester Henk Heijman en mijzelf allebei uitgereikt aan de Gooische Hockeyclub. Tijdens de feestelijke bijeenkomst werd mij verteld dat de Gooise hockeyclubs door dit evenement elkaar ook weer beter hebben leren kennen en dat men volgend jaar beslist weer opnieuw een soortgelijk evenement wil organiseren.

Ik heb grote bewondering voor de inzet van alle vrijwilligers die vandaag actief geweest zijn op en om de hockeyvelden. Een prestatie van formaat en een staaltje regionale samenwerking, waar we als bestuurders van de betreffende gemeenten ook best een beetje jaloers op mogen zijn.

 

Burgerinitiatieven

foto jeu de boules 2foto jeu de boules 1

In het Florapark in Huizen hebben buurtbewoners een jeu de boulesbaan gerealiseerd. Ze vonden een sponsor (de Alliantie) en ze organiseerden zelf het onderhoud. Nu kunnen buurtbewoners samen op een leuke manier met elkaar in contact zijn in het park en daarmee wordt de sociale cohesie in de wijk vergroot.

foto happen en trappen

Een week later vonden commerciële (horeca) partijen in onze regio elkaar en ontwikkelden ze een mooi sportief evenement: happen en trappen. Het is een fietstocht van ca. 50 km. door onze regio. Aanmelden en betalen (via iDeal) kan op www.happenentrappen.nl. De start is in Huizen, waar je koffie met gebak krijgt bij restaurant ‘de Haven van Huizen’ en waar ook de kaart en de vouchters worden uitgereikt. Na ca. 18 km. fietsen kom je aan in Muiden, waar je een voorgerecht eet. Daarna weer 6 km. fietsen naar Weesp voor de soep. Het hoofdgerecht is weer 12 km. verder, in Kortenhoef en daarna fiets je weer 12 km. naar Laren voor het desert. De tocht eindigt weer in Huizen, bij de Haven van Huizen, waar de geplastificeerde kaarten weer worden ingeleverd.

Als wethouder kan ik enorm genieten van burgerinitiatieven. Eén ding is namelijk zeker: ze zijn altijd succesvol, omdat ze niet door de overheid zijn bedacht of opgelegd, maar voortkomen uit particulier initiatief, waarbij er op voorhand meestal al veel draagvlak voor is. 

De komende jaren zullen we de tendens van de terugtrekkende overheid vaker gaan zien. Niet alleen om financiële redenen trekt de overheid zich terug, maar óók omdat de overheid zich steeds meer realiseert dat het elan voor een goede samenleving uit die samenleving zelf moet komen.

In Huizen mogen we ons gelukkig prijzen met burgers en ondernemers, die hun schouders nog ergens onder willen zetten. En als overheid hoef je daar dan vervolgens alleen nog maar de voorwaarden voor te scheppen.

 

 

Fietsboot Eemlijn vaart weer!

Vandaag heb ik het informatiebord bij de opstapplaats van de fietsboot Eemlijn in gebruik genomen. Ik ben heel erg enthousiast over deze mooie voorziening voor Huizen. Na het verdwijnen van de Aqualiner naar Almere is dit nog de enige lijndienst die onze Huizer haven aandoet. Het vaarseizoen is van 15 april tot 15 oktober en in deze periode vaart de fietsboot Eemlijn iedere dinsdag, donderdag en zondag om 14.00 uur vanaf Huizen helemaal over de Eem naar Amersfoort.

 fietsboot eemlijn

Gezien het tijdstip van vertrek gaan de meeste mensen vanuit Huizen naar Eemdijk om daar met het pontje over te steken (niet op zondag!) naar de Theetuin in Eemnes en van daaruit weer verder terug te fietsen naar Huizen. Een leuke en sportieve middag, voor het hele gezin. Als de wind tegen zit, is een tour andersom natuurlijk ook mogelijk. Met de wind in de rug richting Eemdijk, om van daaruit met de boot weer terug naar Huizen te varen.

Andersom komen veel toeristen met de fietsboot naar Huizen, mooi op tijd voor een lunch in één van de restaurants van het Nautisch kwartier of in de Haven van Huizen, of (men is immers toch op de fiets!) voor een lunch in ons mooie oude dorp. Van daaruit kan men terugfietsen naar de eigen woonplaats.

Ook zonder fiets kan men op de fietsboot meevaren. Van Huizen naar Amersfoort over de Eem is een prachtige tocht. Terug zijn er voldoende mogelijkheden met het openbaar vervoer.

De fietsboot gaat vanuit Huizen (of op andere dagen vanuit Spakenburg) naar Eemdijk, Baarn, Soest en Amersfoort en al deze gemeenten hebben hun medewerking verleend aan een goede bewegwijzering en aan de plaatsing van dit mooie informatiebord bij de opstapplaats. Het Waterschap zorgt voor het onderhoud van het bord. Vanwege al die betrokkenen heeft het even geduurd voordat alles rond was, maar vandaag was dit het geval. De eerste fietsers vanuit Huizen mochten gratis mee vandaag en ondanks de wind waren er toch al een paar sportievelingen die deze uitdaging aangingen.

De fietsboot vervoert per jaar ca. 10.000 passagiers. Wat opvalt is dat tevredenheidsonderzoek een 8,9 opleverde en dat is echt bijzonder, omdat gemiddeld uit tevredenheidsonderzoeken het cijfer 7 komt. De boot wordt dus erg gewaardeerd. Des te belangrijker dat de fietsboot ook goed gevonden kan worden. Aan de vele actieve vrijwilligers die de fietsboot Eemlijn mogelijk maken zal dat niet liggen. Maar met de nieuwe bewegwijzering krijgen zij daarbij wel een steuntje in de rug.

Informatie over de fietsboot Eemlijn is te vinden op www.eemlijn.nl

Bellen kan ook, tijdens vaardagen: 06-51 94 22 79

Ik ga de fietsboot Eemlijn deze zomer zeker een keer proberen!

Bouw sporthal kan van start

Op dinsdag 29 januari heb ik namens de gemeente Huizen het contract mogen tekenen voor de nieuwbouw van de sporthal op de Wolfskamer en de verenigingsaccommodatie voor voetbalvereniging s.v. Huizen. Namens bouwbedrijf Vaessen ondertekende de directeur, de heer Tom Haagmans. Naast mij op de foto zit Liesbeth Schoppen, projectleider van de gemeente Huizen. Naast Tom Haagmans zit Hans de Bruijn, teamleider afdeling financiën.

  

Niet te zien op de foto, maar wel aanwezig, waren de andere leden van het projectteam (behalve Bram Veerman, die vanwege vakantie afwezig was), die dit mooie project helemaal hebben voorbereid. 

Het complete projectteam bestond uit: Bram Veerman (coördinatie bouwteam), Harry Loman (civiele ondersteuning, aanleg parkeerplaatsen),  Frans Elbers (aanleg velden en coördinatie van tal van uitvoerende zaken met de verenigingen), Hans de Bruijn (financiën), Theo Vijfhuize (namens het sportplatform) en Koos Drooger (namens SV Huizen).

Het projectteam werd tijdens de bijeenkomst door mij geprezen voor de bijzonder goede en enthousiaste wijze waarop tot nu toe is samengewerkt. Ieder lid van het projectteam heeft zijn eigen expertise maximaal ingezet in het projectteam. Dit is vooral de verdienste van Liesbeth Schoppen, die als projectleider voortdurend heeft gezorgd voor een goede communicatie tussen alle betrokkenen. Liesbeth werd met raad en daad terzijde gestaan door Piet de Koning, die als extern adviseur alle noodzakelijke specialistische kennis kon inbrengen.  

Ook de rol van Piet de Groot, directeur RO, verdient een groot compliment. In de politieke keuzes die gemaakt moesten worden rond de situering van de nieuwe sporthal op de plaats van de accommodatie van SV Huizen heeft hij een cruciale rol gespeeld tussen bestuur en ambtelijke organisatie en hij heeft vervolgens ook regelmatig de onderhandelingen met betrokken partijen vlot getrokken. Daarmee heeft hij de vaart in het proces weten te houden.

SV Huizen was vertegenwoordigd door Koos Drooger en Wim Boor, die de technische ondersteuning doet. Hoewel de periode tot aan de nieuwbouw van de leden van SV Huizen behoorlijk wat creativiteit zal vergen, is de stemming bij de vereniging over de nieuwbouw over het algemeen erg positief. Men ziet uit naar de realisatie van een mooie nieuwe accommodatie.  

Theo Vijfhuize was aangeschoven namens de sportverenigingen. De sporthal zal vooral gebruikt worden door de basketbalvereniging en de hockeyclub (hoofdgebruikers) en overdag door de Mulock Houwerschool, maar door de komst van de sporthal ontstaat ook heel veel ruimte voor verenigingen die nu in de knel zitten, zoals de volleybalvereniging (zij krijgen door het vertrek van de basketballers meer ruimte in de Huizermaat) en de korfbalvereniging (zij krijgen door de ruimte van de volleybalvereniging in de Huizermaat weer wat meer ruimte in de Meent). Al die verenigingen, inclusief de beide betrokken voetbalverenigingen en de skiclub Wolfskamer, hebben allemaal verschillende belangen bij de bouw van de sporthal. En hoewel natuurlijk nooit iedereen alles kan krijgen, heeft Theo vanuit het sportplatform al die belangen uitstekend gediend.

Naast directeur Tom Haagmans waren namens Vaassen ook de projectdirecteur John van Meel en de projectleider Ronald de Bruijn aanwezig. Tom Haagmans merkte op dat dit het derde project voor Vaassen wordt in Huizen, na de bouw van de sporthal de Meent en de renovatie van zwembad Sijsjesberg. Dit project vond hij extra leuk, omdat het bedrijf ook het ontwerp heeft mogen maken. Het bedrijf is nu helemaal klaar voor de start van de bouw.

Na de ondertekening werd een toast uitgebracht op de bouw van de sporthal en de verenigingsaccommodatie. Een feestelijk moment, met blije gezichten. Nu gaat het échte werk beginnen. De sporthal wordt gebouwd op de plek van de huidige kantine en kleedkamers van voetbalclub s.v. Huizen. De huidige accommodatie van SV Huizen wordt dus gesloopt, maar daarvoor zal natuurlijk wel een tijdelijke accommodatie in de plaats komen. In mei start de nieuwbouw. Het is de bedoeling dat de sporthal uiterlijk augustus 2014 wordt opgeleverd.

 

Eigen plekje voor gehandicapte wintersporters

Afgelopen zaterdag was het op sportief gebied feest in Huizen. In het bijzijn van veel leden, sponsoren, de betrokken ambtenaren en diverse gemeenteraadsleden mocht ik op het mooie nieuwe hoofdveld van HSV de Zuidvogels de aftrap doen voor het nieuwe seizoen. Het hoofdveld is nu van kunstgras, compeet met nieuwe dug-outs, een beregeningssysteem en wedstrijdverlichting. Er zijn ook nog twee nieuwe miniveldjes in kunstgras aangelegd. Kortom, een prachtige accommodatie, waar we allemaal trots op mogen zijn. Bij dit feest was ook de nodige pers aanwezig, dus hierover gaat vast nog wel het een en ander gepubliceerd worden.

Daarna mocht ik de opening verrichten van een ‘keet’ voor materialenopslag voor de vereniging van gehandicapte wintersporters. Ik was dubbel verbaasd: de ‘keet’ zoals die genoemd werd, bleek een heel mooi gebouwtje te zijn, geheel in stijl van een skihut. Maar hoewel hier behoorlijk wat mensen aanwezig waren om ‘hun’ nieuwe gebouw in gebruik te nemen, zag ik niemand van de pers bij dit evenement. Het zal toch niet zo zijn dat gehandicaptensport door de media minder interessant wordt gevonden dan sport door gezonde mensen?

Wat mij betreft dus zeker even de aandacht in mijn weblog voor deze bijzondere vereniging. De leden komen uit het hele land, maar de vereniging heeft haar vaste plekje in Huizen en daar mogen we als gemeente Huizen gepast trots op zijn. De vereniging van gehandicapte wintersporters bestaat dit jaar al weer 30 jaar. Zij organiseert reizen naar wintersportgebieden, maar geeft ook al 14 jaar les op de skibaan in Huizen. Met de bouw van een ruimte waar hun materiaal kan worden opgeslagen is deze vereniging enorm geholpen. Dankzij vele sponsoren kon dit project tot stand komen. De gemeente Huizen zorgde voor een toegangsweg, waardoor mensen in een rolstoel niet meer het hele terrein van de skiclub over hoeven. Ook werd via de WMO bijgedragen aan een aangepast toilet, zodat men niet meer afhankelijk is van het voor rolstoelers toch wel veraf gelegen gebouw van de skiclub Wolfskamer.

Zaterdag was het groot feest, inclusief een balonnenwedstrijd en een officiële opening door mij als wethouder, samen met de 16 jarige Eva, zelf ook een enthousiast wintersportster.

 

Projectleiders Diek Scholten en Rob Thijssen werden in het zonnetje gezet, maar ook voorzitter Jeep ter Heide werd voor zijn inzet geprezen. Met de realisatie van deze ‘keet’ zijn namelijk vele honderden uren vrijwillige inzet gemoeid geweest.

Ik heb zelf vaak met eigen ogen gezien hoeveel plezier mensen met uiteenlopende beperkingen beleven in de sneeuw. Zij kunnen hier gewoon ‘meedoen’ met andere wintersporters. Of het nu gaat om kinderen of volwassenen: de vereniging van gehandicapte wintersporters maakt dit voor heel veel mensen mogelijk.

Het was voor mij echt een belevenis om eens binnen te kijken in het nieuwe gebouw. Ongelofelijk wat daar allemaal aan materiaal beschikbaar is! Samen met revalidatieartsen en in overleg met de skileraren van de vereniging wordt dit materiaal heel nauwkeurig afgestemd op de behoeften van de gehandicapte wintersporters. Die extra ondersteuning is dan ook de kracht van deze vereniging!

Voor meer informatie over deze vereniging verwijs ik graag naar hun website: www.vgw-online.nl

College stemt in met plannen voor sporthal en kunstgras

Vandaag hebben we als college van B&W ingestemd met de nieuwbouw van een sporthal in combinatie met een nieuwe verenigingsaccommodatie voor voetbalvereniging s.v. Huizen. Een belangrijke stap vooruit in een complex dossier, waar heel hard aan is gewerkt door de besturen van alle belanghebbende sportverenigingen en door het gemeentelijke projectteam, waar ook de voorzitter van het sportplatform aan toegevoegd is. Juist die samenwerking tussen gemeente, sportverenigingen en sportplatform is mijns inziens de basis voor het succes. In betrekkelijk korte tijd zijn we er met elkaar in geslaagd om een compleet en goed onderbouwd voorstel te doen.

De sporthal wordt gebouwd op de plek van de huidige kantine en kleedkamers van voetbalclub s.v. Huizen. De hoofdgebruikers van de nieuwe sporthal zijn Basketballvereniging Quick Runners, de Huizer Hockey Club en de Mulock Houwerschool. Uiterlijk augustus 2014 wordt de nieuwe sporthal opgeleverd.

Het college heeft ook ingestemd met de plaatsing van een tijdelijke demontabele sporthal en de aanleg van parkeerplaatsen op het huidige veld 2 van s.v. Huizen. De tijdelijke sporthal wordt twee zaalseizoenen (2012-2013 en 2013-2014) gebruikt door de Mulock Houwerschool en de Huizer Hockey Club. Met name voor de Huizer Hockeyclub vind ik dit van belang, omdat het voor hen steeds moeilijker wordt om zaalruimte buiten Huizen te huren.

Dit najaar wordt op veld 2 van s.v. Huizen alvast een extra parkeerterrein aangelegd. Hierdoor is er voldoende parkeergelegenheid op de Wolfskamer. Als de bouw van de sporthal en de verenigingsaccommodatie is gerealiseerd wordt het bestaande parkeerterrein bij s.v. Huizen, de Skiclub en The Pride aangepast. Dit terrein krijgt een groenere uitstraling en vormt hierdoor een geheel met het extra parkeerterrein dat dit jaar wordt aangelegd.

In verband met de bouw van de sporthal vervalt veld 2 van s.v. Huizen. Als compensatie worden twee kunstgrasvelden aangelegd, een voor s.v. Huizen en een voor HSV De Zuidvogels. Beide verenigingen hebben ervoor gekozen om de hoofdvelden om te bouwen tot kunstgrasveld. Tijdens de zomerstop van 2012 worden de velden aangelegd.

Op 26 april besluit de gemeenteraad over de voorstellen.

Wordt 2012 het jaar van de verbinding?

Ik kwam in de afgelopen weken even niet toe aan mijn weblog, maar hier ben ik weer. Wat is er intussen veel gebeurd! Terugkijkend op de afgelopen weken kan ik nog nagenieten van alle activiteiten die in Huizen georganiseerd zijn. Het voorproefje op het Oude Raadhuisplein, waar heel veel mensen elkaar ontmoetten, de Huizerdag in de stralende zon en de Huizer botterdagen, waar de goede contacten tussen gemeenten in onze regio werden verstevigd.  

Samenwerking bij de Taeje Bokkesrace
Maar wat te denken van de activiteiten van de vele sportverenigingen die in de afgelopen weken weer van start zijn gegaan? De talloze activiteiten die voor jongeren én ouderen werden georganiseerd. De spontane nieuwe initiatieven, zoals het opzetten van een systeem van ‘schuldhulpmaatjes’ vanuit de kerken. De serviceclubs, die zich inzetten voor de locale samenleving door het organiseren van het South Sea Jazzfestival of door het realiseren van een monument voor de Huizer vissers. En dan alle activiteiten vanuit zorginstellingen en welzijnsorganisaties, die hun stinkende best doen om de eigen kracht van kwetsbare burgers te versterken. Zomaar wat voorbeelden uit mijn dagelijkse ervaringen in de afgelopen weken!
Maar niet alleen organisaties komen iedere keer weer verrassend uit de hoek. Ook individuele burgers blijven me inspireren. In ons WMO beleid hebben we de regie (weer) teruggelegd bij de burger en wat blijkt uit de gesprekken die onze consulenten met burgers hebben? Die burgers pakken die regie uitstekend op, ze nemen hun verantwoordelijkheid, voor zichzelf, maar ook voor hun omgeving.
Het is allemaal eigenlijk overweldigend wat er in ons dorp gebeurt. Ik onderga dit alles bijna als ‘vanzelfsprekend’. En misschien is dit ook wel zo. Er zit zo enorm veel kracht in de samenleving, dat het bijna belachelijk is om als bestuurder te denken dat  je daar zelf een dominante rol in zouden moeten hebben. 
Vandaag las ik de trendrede 2012. Het is de tweede keer, dat een aantal trendwatchers bij elkaar zijn gaan zitten om te zien wat er in ons land aan de hand is. Een goed leesbaar stuk, waarin toch ook wel een flink aantal stevige uitspraken worden gedaan, die mij als bestuurder aan het denken zetten.
Wat dacht u bijvoorbeeld van deze trend:
“Er is woede en onbegrip. We lopen vast in allerlei systemen. We zijn verkloofd. We zien mensen langzaam afstand nemen van het systeem van onbeperkte, maar vooral van betekenisloze groei – enkrimp. Men ziet deze periode als een stap terug, maar het is eerder een stap opzij. Woede creëert nieuwe wegen. Veel individuen zetten zwijgend een kleine stap. En straks zal blijken, dat we collectief een nieuwe richting zijn ingeslagen. Het wachten is op een charismatische nieuwe semantiek, op nieuwe autoriteiten met een fris vocabulaire, in een andere toonsoort dan we gewend zijn geweest de afgelopen jaren”.
Of deze: 
“De burger zoekt geen macht, voert geen actie en zit niet lijdzaam bij de pakken neer. Hij zet een zwijgende revolutie in gang, waarbij oude patronen langzamerhand opzij worden geschoven. Zelfsturing is een kernwoord voor 2012”.
 
Eén van de vragen die aan het eind open blijven is: “Blijven we bij de pakken neerzitten? Of herpakken we de kracht die in onze cultuur schuilt?”
De trendwatchers pleiten er aan het eind van hun betoog voor om 2012 te bestempelen als het jaar van de ‘verbinding’. Dat spreekt mij wel aan. Voor mij is dan de kernvraag, of het gaat lukken om de verbinding te leggen tussen de kracht die in onze cultuur schuilt en de richting die  we als overheid én burgers steeds weer gezamenlijk zullen moeten kiezen.
Wauw, wat een uitdaging. Want wat schuilt er een kracht in ons eigen dorp Huizen, in onze regio, in ons land!
Ik krijg er weer helemaal energie van!