Op dinsdag 29 januari heb ik namens de gemeente Huizen het contract mogen tekenen voor de nieuwbouw van de sporthal op de Wolfskamer en de verenigingsaccommodatie voor voetbalvereniging s.v. Huizen. Namens bouwbedrijf Vaessen ondertekende de directeur, de heer Tom Haagmans. Naast mij op de foto zit Liesbeth Schoppen, projectleider van de gemeente Huizen. Naast Tom Haagmans zit Hans de Bruijn, teamleider afdeling financiën.

  

Niet te zien op de foto, maar wel aanwezig, waren de andere leden van het projectteam (behalve Bram Veerman, die vanwege vakantie afwezig was), die dit mooie project helemaal hebben voorbereid. 

Het complete projectteam bestond uit: Bram Veerman (coördinatie bouwteam), Harry Loman (civiele ondersteuning, aanleg parkeerplaatsen),  Frans Elbers (aanleg velden en coördinatie van tal van uitvoerende zaken met de verenigingen), Hans de Bruijn (financiën), Theo Vijfhuize (namens het sportplatform) en Koos Drooger (namens SV Huizen).

Het projectteam werd tijdens de bijeenkomst door mij geprezen voor de bijzonder goede en enthousiaste wijze waarop tot nu toe is samengewerkt. Ieder lid van het projectteam heeft zijn eigen expertise maximaal ingezet in het projectteam. Dit is vooral de verdienste van Liesbeth Schoppen, die als projectleider voortdurend heeft gezorgd voor een goede communicatie tussen alle betrokkenen. Liesbeth werd met raad en daad terzijde gestaan door Piet de Koning, die als extern adviseur alle noodzakelijke specialistische kennis kon inbrengen.  

Ook de rol van Piet de Groot, directeur RO, verdient een groot compliment. In de politieke keuzes die gemaakt moesten worden rond de situering van de nieuwe sporthal op de plaats van de accommodatie van SV Huizen heeft hij een cruciale rol gespeeld tussen bestuur en ambtelijke organisatie en hij heeft vervolgens ook regelmatig de onderhandelingen met betrokken partijen vlot getrokken. Daarmee heeft hij de vaart in het proces weten te houden.

SV Huizen was vertegenwoordigd door Koos Drooger en Wim Boor, die de technische ondersteuning doet. Hoewel de periode tot aan de nieuwbouw van de leden van SV Huizen behoorlijk wat creativiteit zal vergen, is de stemming bij de vereniging over de nieuwbouw over het algemeen erg positief. Men ziet uit naar de realisatie van een mooie nieuwe accommodatie.  

Theo Vijfhuize was aangeschoven namens de sportverenigingen. De sporthal zal vooral gebruikt worden door de basketbalvereniging en de hockeyclub (hoofdgebruikers) en overdag door de Mulock Houwerschool, maar door de komst van de sporthal ontstaat ook heel veel ruimte voor verenigingen die nu in de knel zitten, zoals de volleybalvereniging (zij krijgen door het vertrek van de basketballers meer ruimte in de Huizermaat) en de korfbalvereniging (zij krijgen door de ruimte van de volleybalvereniging in de Huizermaat weer wat meer ruimte in de Meent). Al die verenigingen, inclusief de beide betrokken voetbalverenigingen en de skiclub Wolfskamer, hebben allemaal verschillende belangen bij de bouw van de sporthal. En hoewel natuurlijk nooit iedereen alles kan krijgen, heeft Theo vanuit het sportplatform al die belangen uitstekend gediend.

Naast directeur Tom Haagmans waren namens Vaassen ook de projectdirecteur John van Meel en de projectleider Ronald de Bruijn aanwezig. Tom Haagmans merkte op dat dit het derde project voor Vaassen wordt in Huizen, na de bouw van de sporthal de Meent en de renovatie van zwembad Sijsjesberg. Dit project vond hij extra leuk, omdat het bedrijf ook het ontwerp heeft mogen maken. Het bedrijf is nu helemaal klaar voor de start van de bouw.

Na de ondertekening werd een toast uitgebracht op de bouw van de sporthal en de verenigingsaccommodatie. Een feestelijk moment, met blije gezichten. Nu gaat het échte werk beginnen. De sporthal wordt gebouwd op de plek van de huidige kantine en kleedkamers van voetbalclub s.v. Huizen. De huidige accommodatie van SV Huizen wordt dus gesloopt, maar daarvoor zal natuurlijk wel een tijdelijke accommodatie in de plaats komen. In mei start de nieuwbouw. Het is de bedoeling dat de sporthal uiterlijk augustus 2014 wordt opgeleverd.

 

Recommended Posts