In Nederland krijgt 1 op de 1000 mensen per jaar te maken met een hartstilstand. Voor Huizen gaat het dus om 42 mensen per jaar. Niet iedereen wordt op tijd gevonden. Landelijk wordt gemiddeld 40%  niet gereanimeerd. In Huizen zijn er volgens RAV cijfers jaarlijks zo’n 25 reanimaties.
Nadat bekend werd dat de kans dat deze mensen de hartstilstand overleven enorm toeneemt als een de reanimatie (liefst mét AED) binnen 6 minuten gestart is, werd door de Hartstichting, maar ook door onze eigen Regionale Ambulancevoorziening (RAV)  aan de bel getrokken bij gemeenten om zogenaamde 6-minutenzones te organiseren. In de zomer van 2010 bracht de RAV dit ter sprake in het overleg met alle wethouders gezondheidszorg in onze regio. Huizen ging direct aan de slag en de gevraagde inventarisatie werd in Huizen afgerond in november 2010. Conclusie was: er zijn voldoende AED’s aanwezig in Huizen voor een dekkend netwerk. De gemeente zal wel moeten zorgen dat minimaal 18 AED’s dag en nacht bereikbaar zijn. Daarvoor zijn dus 18 buitenkasten nodig, inclusief bijbehorende pincode, verwarming, ventilatie en elektriciteit.  Kosten ca. € 700,– per buitenkast. Naast die eenmalige investering van zo’n € 20.000,– vergoedt de gemeente de kosten voor verzekering van de AED’s in de buitenkasten tegen diefstal en vandalisme en worden de kosten voor vervanging van elektrodes en batterijen na een inzet van de AED aan de eigenaar vergoed. Dit vergt dus ook jaarlijks nog een beperkt bedrag. In Huizen waren zo’n 180 mensen nodig met een reanimatiediploma. Uit de inventarisatie bleek dat die er ook zijn. De kosten voor opleiding van vrijwilligers en het onderhoud daarvan vergoedt de gemeente dan ook niet. Overigens worden die kosten (ca. 30 euro per opleiding) vaak wel door de zorgverzekeraars vergoedt.
Huizen was er klaar voor en wilde snel van start.

Na de eerste inventarisatie en de besluitvorming in het college van B&W moest Huizen helaas op de rem trappen, omdat de RAV minimaal de helft van het aantal inwoners in de regio nodig had om de kosten van de aanschaf van een regionaal systeem door de RAV te kunnen dekken.
Sindsdien was het dus lobbyen om ook andere gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek een inventarisatie te laten doen. Dat heeft lang geduurd, maar inmiddels zijn nu ook Hilversum, Bussum en Weesp daarmee gestart.

Goed nieuws kwam in de zomer van 2012, toen bleek dat de RAV tóch in staat was om het benodigde systeem aan te schaffen en al vast in Huizen te beginnen. Toen bleek echter dat er nog enorm veel werk verzet moest worden om van de fase van inventarisatie de slag te maken naar de daadwerkelijke uitvoering van het project. We hadden in Huizen het geluk dat we Linda Broeze als beleidsmedewerker konden aantrekken, die zich als een terriër op dit project stortte. Samen met Angeli Blankers van de RAV zijn tal van zaken geregeld, zoals de registratie van vrijwilligers en  de contracten die gesloten moesten worden met eigenaren van AED’s om die in de buitenkasten te mogen ophangen en tal van zaken die daarbij komen kijken.
AED2

Er werd een werkgroep gevormd, met daarin o.a. ook de afdeling Huizen van de Koninklijke EHBO vereniging, de Reanimatiestichting Huizen en het Rode Kruis en ook politie en brandweer dachten actief mee, met name over de vraag hoe we vrijwilligers met een reanimatiediploma zover zouden kunnen krijgen om zich als burgerhulpverlener voor het AED project aan te melden.
Maar deze week was het dan eindelijk zover en kon het project AED burgerhulpverlening in Huizen van start gaan.
Het netwerk van AED’s is bijna dekkend voor Huizen. Nog slechts een paar buitenkasten moeten worden geregeld. Er hebben zich al 90 vrijwilligers gemeld, maar dat moeten er dus nog wel minimaal 180 worden.
Aanmelden kan via www.hartslagnu.nl.

In de gemeente Hoorn wordt al 2 jaar met AED burgerhulpverleners gewerkt. Bij de start van ons Huizer project werd een aangrijpende film vertoond, van jonge mensen uit Hoorn, die hun leven aan de AED burgerhulpverlening te danken hebben. Daar word je warm van, want daarvoor doen we dit met ons allen!
Ik ben daarom heel blij dat we in Huizen nu eindelijk zijn gestart en ik ben ervan overtuigd dat we, net als destijds in Hoorn, de komende maanden nog wel 90 vrijwilligers zullen vinden.

 

 

Recommended Posts

1 Comment

  1. Een AED buitenkast is al jaren aanwezig voor de ingang van MTC op de Hugo de Grootsingel 1 te Huizen (4e Kwadrant).
    De wijk Blaricummermeent heeft naast de rijweg verwijzijngsborden opgehangen aan lantaarnpalen die de richting aangeven waar een AED in hun wijk aanwezig is.
    Is het mogelijk om verwijzingsborden op te hangen op de Aristoteleslaan te Huizen?


Comments are closed for this article!