Deze week stond in het teken van de sport.

Om te beginnen was er natuurlijk de sportroute, die door diverse sportverenigingen georganiseerd is en die hopelijk weer veel nieuwe leden zal gaan opleveren. Maandagavond werd door de raadscommissie unaniem ingestemd met onze “visie op breedtesport”, waardoor we de komende jaren duidelijk richting kunnen geven aan het sportbeleid in Huizen.

image_164.jpgMaar er was ook weer het prachtige sportieve evenement van de “Taeje Bokkesrace”, waar we als team van College, Management Team en bestuurssecretariaat, samen met een prima schipper en zijn maten, aan hebben meegedaan. De Stichting Huizer Botterdagen had alles tot in de puntjes georganiseerd. Er was ook nog eens een flinke wind en we gingen heel wat keren overstag. Ik had al veel bewondering voor de image_162.jpgdenkkracht van onze MT leden, maar nu kwam daar ook hun spierkracht nog eens bij. Wauw…! We kwamen weliswaar als laatste aan, maar dat betekent ook dat we het langst hebben genoten!

Ook bij de behandeling van de begroting voor 2008 in het college was sport een belangrijk aandachtspunt. Alleen al de aanleg van kunstgrasvelden voor de beide voetbalverenigingen vormden een belangrijk onderwerp vanimage_161.jpg bespreking. Conclusie is dat we voor de voetbalvereniging Zuidvogels twee kunstgrasvelden kunnen realiseren en voor SV Huizen voorlopig een. Voor Zuidvogels is het capaciteitsprobleem daarmee opgelost. Voor SV Huizen wordt het natuurlijk wel beter, maar blijft er nog steeds een tekort aan trainingscapaciteit over. Voor de begroting van 2009 zullen we dus nog moeten onderzoeken hoe we voor SV Huizen tot de meest optimale oplossing voor het ruimtetekort kunnen komen. Dat kan door de aanleg image_160.jpgvan nog een kunstgrasveld, maar het zou ook kunnen door een beter gebruik van de beschikbare ruimte. Om dat goed op een rijtje te krijgen en om het bestuur van SV Huizen ook de gelegenheid te geven om dit met de leden te bespreken is meer tijd nodig, maar die tijd kunnen we er nu ook voor nemen. Beide besturen van de voetbalverenigingen hebben zich in het vooroverleg zeer constructief opgesteld en ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we op deze basis met elkaar verder zullen komen.

Vandaag was ik bij de start van het evenement “Sport kent geen grenzen” van de atletiekvereniging Zuidwal. Meer dan 100 kinderen (met en zonder handicaps) en ruim 60 vrijwilligers deden aan dit evenement mee. De sfeer was er fantastisch en het weer had niet beter kunnen zijn!

Halverwege kon ik nog even een kijkje nemen bij het eerste volleybaltoernooi van de “mini’s” dat in de Meent werd gehouden, onder begeleiding van aanstekelijk enthousiaste vrijwilligers. En natuurlijk gingen we met gasten nog even een kijkje nemen op de haven, waar de Huizer botterdagen in volle gang waren. Onderweg zagen we links en rechts de vele actieve voetballers, hockeyers en skiĆ«rs.

Huizen bruist weer van de sportieve activiteiten. En dat alles draait bijna helemaal op vrijwillige inzet van mensen. Het is een eer om in ons dorp wethouder sport en recreatie te mogen zijn!

Recommended Posts