Sinds de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) per 1 januari 2007 is er veel gebeurd. Niet alle ontwikkelingen zijn positief. Zo werd ik in de afgelopen weken meerdere malen geconfronteerd met telefoontjes van mensen die al jaren huishoudelijke hulp krijgen, maar nu opeens te horen kregen dat er geen personeel meer is en dat er dus voorlopig ook geen hulp meer komt. Mensen die op de wachtlijst staan voor huishoudelijke hulp kregen te horen dat het tenminste zes weken zou duren voor er hulp kan worden ingezet. 

Het heeft geen zin om zorginstellingen te houden aan een “leveringsplicht” als er geen personeel is om de hulp te bieden. Niemand kan ijzer met handen breken. Maar het is tegelijkertijd ook onaanvaardbaar dat in de afgelopen twee weken al tientallen mensen in Huizen plotseling zonder hulp zijn komen te zitten. Daarom hebben we voor de korte termijn gezocht naar oplossingen, onder meer door het versneld inwerken van mensen met een bijstandsuitkering in de thuiszorg. Dat we het daar op de langere termijn niet mee gaan redden, is nu helaas al te voorzien. Er zal een structurele oplossing moeten komen voor het tekort aan mensen die huishoudelijke hulp kunnen geven bij mensen thuis. Dat is om allerlei juridische redenen geen eenvoudige opgave. Maar toch wordt er momenteel op regionaal niveau, onder voorzitterschap van de Hilversumse wethouder Ben Hammer, hard aan een passende oplossing gewerkt. 

Er is gelukkig ook goed nieuws te melden. In toenemende mate zie ik ontwikkelingen in ons dorp, die zichtbaar maken dat onze Huizer samenleving zich betrokken voelt bij mensen die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben. Zo was ik afgelopen zaterdag op bezoek bij de korfbalvereniging in Huizen, die een open dag organiseerde voor gehandicapten-korfbal. Twee teams van verstandelijk gehandicapten speelden een prachtige korfbal wedstrijd en de goede onderlinge teamgeest en het plezier in het spel spatte er gewoon vanaf. Vanaf nu is deze vorm van korfbal voor verstandelijk gehandicapten dus ook mogelijk in Huizen, geheel op basis van vrijwillige inzet van de leden van de korfbalvereniging. Klasse!

    

Recommended Posts