In de afgelopen weken is er veel publiciteit geweest rondom de twee kunstwerken die in ons gemeentehuis op een andere plaats in de expositie zijn gehangen. Intussen gebeurden er in Huizen ook veel dingen die de pers niet halen, maar die naar mijn idee van grotere importantie zijn. Zo hebben we in de afgelopen week een besloten conferentie gehouden met de WMO aanbieders in Huizen (d.w.z. zorginstellingen, welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, kerken etc.) over de vraag hoe in Huizen onze mantelzorgers het beste kunnen worden ondersteund. “Mantelzorgers” zijn mensen die meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden zorgen voor een hulpbehoevende oudere, gehandicapte of chronisch zieke naaste. Als we afgaan op landelijke cijfers, zouden er in Huizen ca. 1922 mantelzorgers zijn. Er is een groot risico dat deze mantelzorgers overbelast raken. De gemeente heeft met de komst van de Wet op de Maatschappelijke ondersteuning (WMO) ook de taak gekregen om deze mantelzorgers te ondersteunen.

Uit het frictieonderzoek dat we bij het maken van het WMO beleidsplan hebben gehouden is door de mantelzorgers duidelijk aangegeven welke ondersteuningsbehoefte zij zelf hebben. We hadden echter als gemeente geen goed beeld van wat er allemaal in Huizen al aan mantelzorgondersteuning beschikbaar is. Voorafgaand aan de conferentie is daarom eerst een schriftelijke enquete gehouden onder alle WMO aanbieders, zodat we als gemeente een goed beeld konden krijgen van alle mantelzorgondersteuning die (naast het ons reeds bekende aanbod van het regionale steunpunt mantelzorg) op dit moment al in Huizen gegeven wordt. Er blijkt verrassend veel op dit gebied te gebeuren in Huizen, maar de algemene conclusie van de conferentie is dat de samenhang tussen alle mogelijke vormen van hulp aan mantelzorgers ontbreekt en dat de gemeente hierop meer regie zou moeten gaan voeren.

In de komende maanden zal door de gemeente aan de WMO aanbieders een voorstel worden gedaan, voor een “netwerkorganisatie” voor mantelzorgondersteuning in Huizen, waarbij die noodzakelijke samenhang tot stand kan komen. Onze mantelzorgmakelaar zal vervolgens de spil moeten gaan vormen tussen de behoefte van mantelzorgers en de diensten en producten van de diverse WMO aanbieders.

Een wat mij betreft zeer geslaagde conferentie, die ambtelijk uitstekend was voorbereid, waarmee we voor de mantelzorgers in Huizen een hele belangrijke stap hebben gezet.

Recommended Posts