De stembiljetten voor de waterschapsverkiezingen zijn deze week op de deurmat gevallen. Tot 25 november kunt u schriftelijk stemmen. U hoeft alleen maar uw geboortejaar in te vullen, de lijst te kiezen, de kandidaat van uw keuze aan te geven en het envelopje in de brievenbus te doen.

Tijdens onze ledenvergadering afgelopen donderdagavond heeft onze voorzitter Wim Zwanenburg, tevens zeer gedreven en enthousiast lijsttrekker voor het CDA bij de waterschapsverkiezingen voor het bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), nog eens benadrukt hoe belangrijk democratische verkiezingen zijn voor het Waterschap. De essentie van zijn verhaal wil ik u niet onthouden: 

“Waterschap en waterbeheer zijn synoniem. De zorg voor de veiligheid is het allerbelangrijkste. Waterbeheer is bescherming tegen overlast van teveel water, maar ook zorg voor de kwaliteit, voor schoon water. Het waterschap gaat dus over de dijken, maar ook over de zuivering. Voor permanent en verantwoord waterbeheer is een aparte instantie nodig, het Waterschap. Veel van de maatregelen moeten in de regio worden genomen. Door hun gebiedskennis en decentrale betrokkenheid zijn de waterschappen bij uitstek in staat om deze maatregelen aan te pakken. Het belang van het waterbeheer zoals de veiligheid moet bovendien niet steeds worden afgewogen tegen andere belangen, daar is waterbeheer te belangrijk voor. Omdat we met de aanslag waterschapsbelasting allemaal met het waterschap te maken hebben, is het ook goed dat er een democratisch bestuur is dat verantwoording kan en moet afleggen.
Het CDA wil de komende jaren zorgen voor een programma dat de ingezetenen van AGV optimale veiligheid biedt, ook met het oog op de klimaatverandering. Het CDA wil dat AGV zich inzet voor een goed waterbeheer dat zich richt op een steeds hogere kwaliteit van het water. Het CDA wil zich ook  inzetten voor een duurzaam waterbeheer en dat in een goede relatie met de natuurlijke omgeving in AGV. Daarin komt het CDA kernbegrip “rentmeesterschap” goed tot zijn recht. Agrariërs kunnen een belangrijke rol spelen bij het landschapsbeheer. Daarnaast moet het waterbeheer wel betaalbaar blijven en de lastenstijging beperkt”.

Het CDA gaat dus voor veiligheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. Droge voeten en geen lastenstijgingen is het parool. Met deze visie en met de voor het CDA kenmerkende aanpak, ervaring en bestuurskracht kan het CDA het verschil maken. 

Ik hoop dat u in ieder geval uw stem zult uitbrengen en natuurlijk bij voorkeur een stem op het CDA!

 

 

Recommended Posts