Naast mijn werk als wethouder ben ik ook nog inwoner van de gemeente Huizen, in de normaal gesproken rustige wijk Sijsjesberg. Vorige week zijn echter in de wijk Sijsjesberg (naar ik heb begrepen bij meer dan 70 auto’s!) banden lekgeprikt. Kort daarvoor was in onze woonwijk ook al een groot aantal auto’s bekrast, zodat in totaal voor vele tonnen schade is aangericht. Voor de bewoners van onze wijk is dat een beangstigende ervaring en dat bleek vandaag ook tijdens de “platte banden borrel”, die door buurtbewoners i.sm. het bestuur van het kerkje “de Engel” (waarvan ik voorzitter ben) was georganiseerd.

Vele tientallen buurtbewoners gaven gehoor aan de huis aan huis verspreide uitnodiging voor de “platte bandenborrel”. Voor velen van hen was het belangrijkste argument, dat zij hun nare ervaringen met anderen wilden delen. Anderen vonden dat de buurt zelf ook initiatieven moest ontplooien, om de veiligheid in de wijk te vergroten. Om hierover met elkaar verder te praten, hebben enkele buurtbewoners zich aangemeld voor een “veiligheidsberaad”, waarbij zij ook de wijkagent en de veiligheidscoordinator van de gemeente Huizen willen uitnodigen.

Tijdens mijn “nieuwjaarstoespraak” in de Engel heb ik verwezen naar een uitspraak van prof. vd Donk, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, die waarschuwt voor toenemende individualisering, waardoor onze samenleving kan gaan lijken op een “dorre woestijn van dolende individuen”. In de wijk Sijsjesberg is -ook al is de aanleiding negatief- vandaag een nieuw elan ontstaan, waarbij mensen weer de bereidheid hebben getoond om verantwoordelijkheid te nemen voor een breder belang dan alleen het eigen belang. Uit alle narigheid in onze wijk komt dus ook nog iets goeds voort, dat mijns inziens een goed begin van 2009 voor onze wijk inluidt, met een beetje meer sociale cohesie en betrokkenheid bij elkaar.  Ik ben diep onder de indruk van (en ook best een beetje trots op) dit buurtinitiatief!

 

Recommended Posts