Of en in hoeverre de kredietcrisis ook gevolgen heeft voor bedrijven in onze regio is niet duidelijk. Bedrijven maken eventuele problemen natuurlijk liever niet openbaar, omdat dit het imago van het bedrijf kan schaden. Toch is het van belang om deze informatie (anoniem) te kunnen melden. Enerzijds omdat daarmee de lobby vanuit onze regio en vanuit de provincie Noord Holland bij de rijksoverheid met concrete voorbeelden uit de praktijk kan worden ondersteund. Anderzijds omdat bedrijven die het gewoon goed doen, maar tengevolge van de kredietcrisis toch (tijdelijk) in de problemen komen, optimale ondersteuning verdienen.

De provincie Noord Holland heeft bij monde van gedeputeerde Jaap Bond in de afgelopen week het initiatief genomen om hierover een gesprek aan te gaan met de regio Gooi en Vechtstreek (Gewest) en het in onze regio georganiseerde bedrijfsleven (Kamer van Koophandel en VNO/NCWV). Ook vertegenwoordigers vanuit de banken en vanuit organisaties op het gebied van werk en inkomen (UWV) waren aanwezig. Met elkaar hebben we onderzocht of we met het oog op de ondersteuning van onze regionale economie de krachten effectief kunnen bundelen.  

De bereidheid daartoe bij alle partijen bleek bijzonder groot. Onder meer wordt gedacht aan een centrale loketfunctie (bij voorkeur onder te brengen bij de Kamer van Koophandel) waar ondernemers met vragen of problemen terecht kunnen. Maar ook aan het bieden van mogelijkheden van scholing tijdens werktijdverkorting, aan een banenpool, waarin personeel (tijdelijk) kan worden uitgewisseld en aan een gedegen en persoonlijke advisering vanuit banken over mogelijkheden van kredietverlening bij investeringen door gezonde bedrijven. Ook gemeenten kunnen bijdragen aan de versterking van de regionale economie, bijvoorbeeld door daar waar mogelijk projecten te versnellen.

Soms gaan zaken op provinciaal of regionaal niveau stroperig. Hier blijkt toch dat het mogelijk is om op heel korte termijn met elkaar de krachten te bundelen, door reeds bestaande initiatieven slim met elkaar te verknopen. De komende weken wordt e.e.a. onder regie van de provincie Noord Holland in samenwerking met alle betrokkenen verder uitgewerkt.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.