In de afgelopen weken hadden we nauwelijks iets te melden in ons wekelijkse gesprek met de pers, maar deze week was er in Huizen opeens van alles aan de hand. 

De week begon met het bericht over de vernielingen die waren aangericht in het clubhuis van onze surfclub. Ik las daar maandagochtend over in de Gooi en Eemlander en ben gelijk gaan kijken. Ik trof niemand meer aan, maar kon wel zien hoe grof de beschadigingen waren. Ik weet door contacten met de surfclub over eerdere vernielingen hoe diep dit het bestuur en de leden van de surfclub raakt. Juist vanwege alle inspanningen die de surfclub heeft gedaan om dit soort zinloos geweld te voorkomen is het enorm frustrerend dat dit nu toch weer is gebeurd. Het is mijns inziens heel goed dat de politie, de burgemeester en de surfclub zelf nu in gezamenlijkheid dit probleem oppakken en dat dit -na alle vernielingen die er geweest zijn- nu niet meer alleen als een probleem van de surfclub wordt gezien.

Maandag werden we als college ook geinformeerd over het feit dat in een van de te renoveren scholen in het Holleblokcomplex asbest is aangetroffen en dat de werkzaamheden daardoor tijdelijk zijn stopgezet. De school staat leeg, omdat de renovatie al aan de gang was, maar deze vondst -en al het vervolgonderzoek dat daardoor vanuit de noodzakelijke zorgvuldigheid moet worden gedaan- levert natuurlijk wel vertraging op.  

Tenslotte was er de brief van het bestuur van de kinderboerderij, die niet helemaal een juiste beschrijving van de werkelijkheid geeft, maar die de gemoederen in de afgelopen week toch aardig bezig heeft gehouden. Met deze brief liet het bestuur van de kinderboerderij o.a. weten het niet eens te zijn met de opzegging van het beheerscontract tussen gemeente en kinderboerderij, per 1-7 2009. Ik vind het persoonlijk erg jammer dat de kinderboerderij op deze wijze reageert. De formele opzegging is namelijk nodig, om per die datum met een nieuw bestuur en met nieuwe beheersafspraken verder te kunnen gaan. De kinderboerderij zou vanaf die datum ook de educatieve activiteiten in het gebouw “de Ruif” kunnen uitvoeren, iets wat momenteel niet mogelijk is vanwege een conflict tussen de stichting Energiebesparing Huizen (die een beheerder voor de Ruif heeft aangesteld) en de Kinderboerderij (die zelf ook een beheerster in dienst heeft). In de afgelopen maanden is door beide besturen veel tijd en energie gestoken in het vinden van een mogelijkheid om dit conflict te doorbreken. En we zijn er nu echt bijna! Er is overeenstemming over  de keuze voor de stichting Kinderboerderij als stichting die straks de activiteiten gaat uitvoeren, over de aangepaste doelstelling van deze stichting en over samenstelling van het nieuwe bestuur. Er is alleen nog geen overeenstemming over de uitvoering en over de positie van beide beheerders daarin. Ik hoop van harte dat de brief het inmiddels voorzichtig opgebouwde onderlinge vertrouwen niet al te negatief zal beinvloeden en dat beide besturen in staat zullen zijn om in de komende maanden met elkaar oplossingen te vinden. Ik zal me daarvoor in ieder geval blijven inzetten.

 

Recommended Posts

1 Comment

  1. janny, ik heb met verbazing alle artikelen in de HC gelezen over de toestanden met de kinderboerderij en de stichting energiebesparing. ik weet niet wat er is gebeurd, heb dus geen oordeel, maar vind het van de gekke dat ik na al die artikelen nog steeds niet weet wat de gemeente wil. misschien toch tijd voor een duidelijk persbericht/verhaal op de website.


Comments are closed for this article!