Huizen heeft voor de totstandkoming van het WMO beleidsplan onderzoek gedaan naar “fricties” tussen vraag en aanbod in de zorg voor mensen die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben. Daarbij bleken de problemen met het vervoer met stip op 1 te staan. Huizen staat daarin niet alleen. Klachten over het vervoer -en dan met name over het functioneren van de OV taxi (een samenwerking tussen provincie en gemeenten)- kwamen overal in de regio Gooi en Vechtstreek naar voren. Dat is de reden dat niet alleen de provincie Noord Holland, maar ook de negen Gewestgemeenten onafhankelijk onderzoek hebben laten doen naar het functioneren van de OV taxi. Het concept rapport van het onderzoek dat in opdracht van gemeenten door Mobycon is uitgevoerd is inmiddels beschikbaar en deze rapportage werd afgelopen donderdag besproken in de klankbordgroep (rechtstreeks belanghebbenden) die zich namens clienten met deze problematiek bezig houdt. Omdat ik zowel in Huizen als in regionaal verband intensief met dit onderwerp bezig ben, ben ik persoonlijk ook bij het overleg van de klankbordgroep aanwezig geweest.

De resultaten van het onderzoek liegen er niet om en zijn zelfs nog erger dan ik had verwacht. Slechts twee op de drie ritten met de OV taxi gaan goed en dan zijn de toegestane marges (15 minuten wachten mag) al meegerekend. Voor “niet WMO vervoer” gaat het iets beter, maar daar is nog steeds slechts 73% van de ritten op tijd, terwijl de afspraak is gemaakt dat 90% op tijd moet zijn. Het meest schrijnend is de situatie voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn. Voor deze mensen geldt dat 33% van de ritten niet op tijd is.

Op 2 april a.s. zullen we de onderzoeksresultaten bespreken met alle collega wethouders in het wethoudersoverleg WWZ (Wonen, Welzijn en Zorg). De leden van de klankbordgroep hebben inmiddels aan het onderzoeksrapport ook een indringende oproep aan de wethouders toegevoegd, om verandering in deze situatie te brengen. Zij doen daarvoor ook hele concrete voorstellen. Of die voorstellen haalbaar zijn, zal afhangen van wat gemeenten en provincie hierover met elkaar kunnen afspreken.

Persoonlijk ben ik van mening dat er ingrijpende veranderingen nodig zijn om de kwaliteit van de OV taxi op een acceptabel niveau te brengen. Zelfs de afspraak dat 90% van de ritten op tijd moet zijn vind ik aan de magere kant. U moet zich voorstellen dat er met die afspraak nog 10% van de 200.000 ritten in onze regio niet op tijd hoeft te zijn. Dat gaat echt om heel veel wachtenden… Juist in het WMO vervoer levert dit voor mensen grote problemen op. Zij komen bijvoorbeeld niet op tijd op hun sportvereniging, op hun cursus, bij een trouwerij of bij een concert. In veel regio’s in ons land wordt met 98% op tijd gerekend, uiteraard met de marge van 15 minuten. Dat lijkt mij voor onze regio ook een heel reeel wensbeeld. Om de daarvoor noodzakelijke veranderingen door te voeren hebben we als gemeenten en provincie wel even tijd nodig. Maar ik verwacht dat het mogelijk moet zijn om uiterlijk eind 2010 een beter OV taxi systeem gerealiseerd te hebben. We zullen de daarvoor benodigde maatregelen uiteraard dan wel zo snel mogelijk in gang moeten zetten.

Zo lang wil ik echter niet wachten met aanpassingen in het OV taxi vervoer voor mensen die  rolstoelafhankelijk zijn. Voor deze mensen vind ik de huidige situatie echt onacceptabel. In het WWZ overleg wil ik dan ook voorstellen om direct maatregelen te nemen om voor deze specifieke doelgroep al uiterlijk 1 januari 2010 een structurele verbetering te realiseren.

Na het WWZ overleg van 2 april a.s. zullen we hierover bestuurlijk in gesprek gaan met de provincie Noord Holland. Ook bij de provincie is de onvrede over het huidige systeem bekend en is de bereidheid groot om met gemeenten mee te denken over passende oplossingen. Ik heb er dan ook veel vertrouwen in dat we dit probleem samen met de provincie krachtig zullen oppakken.    

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.