Enige tijd geleden hebben de meeste gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek ingestemd met het zogenaamde “transformatiefonds”. Het doel van dit fonds is dat bedrijventerreinen behouden blijven voor onze regio en dus niet verder verkleuren naar woningbouw. Als er dan toch verkleurd moet worden, dan moet daarvoor een bedrag gestort worden in het transformatiefonds. Vanuit dit fonds kan een intensivering van bedrijven op een ander bedrijventerrein dan weer worden bekostigd, zodat de werkgelegenheid in onze regio behouden blijft. Dit is dus een probaat middel om de transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw te remmen. Het fonds stimuleert herstructurering van bedrijventerreinen. En het is een praktisch instrument om regionale samenwerking en cofinanciering van Rijk en provincie te bewerkstelligen.

Met dit project zijn we landelijk al meerdere keren goed in beeld gekomen, onder andere bij het ministerie van economische zaken en het ministerie van VROM. Maar nu zitten we zelfs heel dicht tegen een hoofdprijs aan!

Er is namelijk een serieus computerspel ontwikkeld, rond regionale bedrijventerreinen in de Gooi en Vechtstreek. Dit spel geeft de betrokkenen virtueel inzicht in de gevolgen van beslissingen. Gemeenten, bedrijven, provincies en maatschappelijke organisaties leren wat regionale samenwerking betekent. Ze spelen om de inzet van een ’transformatiefonds’, een regionaal fonds met transformatierechten.

Voor ieder bedrijventerrein dat een gemeente omvormt tot woonlocatie moet deze gemeente een bedrag storten. Gemeenten die verouderde bedrijventerreinen willen vernieuwen kunnen juist een beroep doen op het fonds.

Het project is uit heel veel andere projecten geselecteerd voor de prijs van 10.000 euro, maar we staan nog op de een na laatste plaats. Dat komt omdat nog weinig mensen op dit project hebben gestemd en ik hoop dat we daar als Gooi en Vechtstreek iets aan gaan doen! U kunt nu nog stemmen! Zet hem op! http://www.vrom.nl/mooinederlandprijs

Recommended Posts