Vrijdag startte de campagne van het CDA Huizen tijdens de druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst in het Dienstencentrum. De belangrijke thema’s van het CDA Huizen werden nog eens onder de aandacht gebracht, zoals: (1) veiligheid en respect, (2)versterking locale economie en behoud van werkgelegenheid, (3) maatschappelijke ondersteuning en zorg en (4)verbeteren van sportvoorzieningen.

Zaterdagochtend was ik in het provinciehuis van den Bosch aanwezig bij een bijeenkomst voor CDA lijsttrekkers uit het hele land, waar toespraken werden gehouden door o.a. CDA minister Klink, CDA staatssecretaris Van Bijsterveldt en CDA staatssecretaris De Vries. En daar ontdekte ik dat onze locale thema’s nog steeds heel nauw samenhangen met thema’s die ook in den Haag spelen.

De economie bijvoorbeeld! Het kabinet heeft in de afgelopen periode een pakket aan maatregelen genomen, om de economie in ons land op gang te helpen. Zo is de jeugdwerkloosheid aangepakt en is fors geïnvesteerd om jongeren die niet werken in ieder geval langer op school te houden. Door ingrepen in het belastingstelsel heeft het Midden en Klein Bedrijf (MKB) een enorme impuls gekregen. Versterken van de economie is wel hand in hand gegaan met duurzaamheid. “Groen gedrag” van burgers en bedrijven wordt beloond met korting op belastingen. Via de zogenaamde “deeltijd WW” is gezorgd voor stabiliteit. Oke, het toekomstig pakket aan bezuinigingsmaatregelen is nog niet volledig ingevuld. Maar over een te bezuinigen bedrag van 30 miljard euro mag wat mij betreft dan ook wel even goed worden nagedacht. Niet zomaar iets roepen of de gemakkelijke weg kiezen (bijvoorbeeld lastenverhoging voor burgers). Ook dat vind ik de kracht van dit kabinet!

Veiligheid en respect is ook zo’n thema, waar het kabinet fors op in zet. De maatschappelijke stage is nu al een groot succes. Ruim 190.000 jongeren lopen momenteel zo’n stage, waarbij respect, waarden en normen centraal staan. Door het oprichten van de zogenaamde “veiligheidshuizen” is 30-40% minder recidive van lichte criminaliteit gerealiseerd. En dit kabinet kiest gelukkig ook voor een zorgvuldig integratiedebat, waarbij wel scherp wordt opgetreden tegen gedrag dat tegen onze rechtsstaat in gaat, maar waarbij vooral ook wordt gezocht naar de verbinding van andere culturen mét onze rechtsstaat.

Het kabinet is ook bezorgd om de effecten van de vergrijzing. Natuurlijk hebben we veel vitale ouderen, die voor veel problemen juist een oplossing kunnen bieden (vandaar ook de verhoging van de AOW leeftijd). Maar we ontkomen toch niet aan het probleem dat er over 15 jaar 400.000 mensen extra nodig zijn in de zorg, terwijl er maar 20.000 extra op de arbeidsmarkt zullen komen. Nu investeren in preventie (meer mensen aan het sporten bijvoorbeeld!) en in efficiency en innovatie in de zorg is dus hard nodig, om het huidige niveau ook over 15 jaar overeind te kunnen houden.

Moed, beleid en trouw! Dat heeft het CDA in de afgelopen jaren laten zien.  Moed, door moeilijke beslissingen te durven nemen, met het oog op de lange termijn. Beleid, door te sturen op sociale samenhang van alle maatregelen. Trouw, door het eigenbelang ter zijde te stellen als dit in het landsbelang is en dus bijvoorbeeld liever een “knieval” te doen dan Nederland in een kabinetscrisis te storten.

Voor Huizen is het enorm belangrijk dat we goede contacten hebben tussen de plaatselijke politieke partijen en de partijen in den Haag (en natuurlijk ook in de provincie). Voor mij als CDA bestuurder zijn er heel korte lijnen, zowel naar mijn CDA collegae in de provincie als ook de CDA collegae in den Haag. Daardoor kunnen zaken die in Huizen spelen goed worden afgestemd en werken we allemaal aan hetzelfde doel. Dat moet ook, omdat juist in deze economisch moeilijker tijden nauw moet worden samengewerkt om resultaten te bereiken. Op die manier kan met vereende krachten succesvol gebouwd worden aan een stabiele, veilige en respectvolle samenleving, ook in Huizen!

Recommended Posts