Het gewest Gooi- en Vechtstreek is één van de winnaars van de eerste tender van Mooi Nederland. De negen gemeenten in ons Gewest hebben samen een ‘serious game’ laten ontwikkelen, die ingezet wordt om de herstructurering van bedrijventerreinen in onze regio tastbaar te maken. Het spel laat zien welke consequenties sommige besluiten tot gevolg hebben.

In de afgelopen week kwam de Directeur Generaal van het ministerie van VROM naar onze regio, om samen met mij, als gewestgedelegeerde economie en werk, de “game” te starten. Het voelde een beetje als Monopoly spelen, maar niet voor niets staat het woord “serious” voor het woord “gaming”.

Er is namelijk een serieus probleem in onze regio als het gaat om bedrijventerreinen. We willen als gemeenten de transformatie van bedrijventerreinen naar wonen stoppen, om voldoende ruimte voor ondernemen in onze regio te behouden. Tegelijkertijd willen we de aanpak en herstructurering van oude bedrijventerreinen aanpakken”. Ruim 200 hectare bedrijventerrein is sterk verouderd, soms zelfs verpauperd. Dat vraagt om een krachtige, gezamenlijke aanpak van de herstructurering van bedrijventerreinen. En daarover hebben de negen gemeenten inmiddels bindende afspraken gemaakt, die mede vanuit de recent opgerichte stichting iLocator zullen worden uitgevoerd.

De game is een manier om alle partijen te betrekken bij dit doel. Er zijn behalve de overheid ook marktpartijen nodig die willen investeren in de herontwikkeling van bedrijventerreinen. Of, zoals wethouder Zijlstra van Weesp opmerkte: ““wij realiseren ons dat we te maken hebben met zeer complexe opgaven. Bij iedere herstructurering zijn zeer veel spelers betrokken. Daardoor is het lastig om goed overzicht te krijgen van de verschillende belangen”. De opgave van 200 hectare herstructurering van bedrijventerreinen is te groot om die 100% door de overheid te laten uitvoeren. Om die samenwerking op gang te brengen helpt een laagdrempelig middel als een game ook. Het is per slot van rekening ook gewoon leuk om aan de hand van een fictieve situatie al je creativiteit en kennis in te zetten”. Het was dan ook bijzonder inspirerend om bij de lancering van de game te ervaren hoe enthousiast met name ook de aanwezigen vanuit het bedrijfsleven op deze ontwikkeling reageren. Nu aan de slag dus. Het is hard nodig! 

Recommended Posts