In ons land staan 1300 mensen op de wachtlijst voor orgaandonatie en voor velen van hen komt een donororgaan te laat. Het tekort aan donoren wordt mede veroorzaakt doordat mensen tijdens hun leven niet kenbaar maken of ze na hun dood orgaandonor willen zijn of niet. En als nabestaanden dit niet weten, dan wordt er meestal “nee” gezegd tegen de vraag of organen van de overledene gebruikt mogen worden om andere mensenlevens te redden. Allerlei maatregelen op het gebied van voorlichting zijn een druppel op de gloeiende plaat gebleken. Daarom lijkt het voor de hand liggend, dat de wetgeving op dit punt wordt aangepast. Dit kan gerealiseerd worden door een zogenaamd “Geen Bezwaar systeem”. Dat wil zeggen: als niet bij leven bekend is gemaakt of iemand al dan niet donor had willen zijn, dan is iemand in principe donor. Zo’n systeem is in andere landen heel effectief gebleken, dus wie kan daar nu op tegen zijn? Het gaat immers om mensenlevens?

De politiek in den Haag worstelt al jaren met dit vraagstuk en tot mijn grote ergernis neemt het CDA hier tot nu toe een zeer terughoudend standpunt over in. Onbegrijpelijk, juist ook als we het onmenselijk lijden van al die wachtenden vanuit de christelijke wortels van onze partij bezien. Dan mogen we niet slechts een theoretische of ethische discussie voeren over de integriteit van het menselijke (dode) lichaam, maar dan moeten we juist als overheid het leven willen beschermen. Niet voor niets is solidariteit een kernbegrip bij het CDA toch?

Reden dus voor de afdeling Huizen om een amendement op het programma van het CDA in te dienen, waarin we voorstellen dat bij het CDA in de komende periode toch op zijn minst de bereidheid zou moeten ontstaan om actieve donorregistratiesystemen (zoals onder andere het geen bezwaar systeem) te (her)overwegen. Wij hebben het amendement bewust zo genuanceerd mogelijk vormgegeven, in de hoop dat het CDA toch een klein beetje wil gaan bewegen in deze kwestie. Ook de afdeling Purmerend steunt op voorhand -bij monde van wethouder Mona Keijzer- het Huizer amendement en de eerste reacties vanuit de Tweede Kamerfractie zijn hoopgevend. Op het partijcongres van 23 en 24 april gaat over ons amendement gestemd worden. Samen met al die mensen op de wachtlijst wachten we dit met grote spanning af.

Recommended Posts

1 Comment

  1. Goede zet!!

    Hartelijke groet,

    Roel Schimmel
    Donatiecoördinator


Comments are closed for this article!