Sinds drie weken ben ik aan het werk als wethouder en ik heb nog nauwelijks tijd gehad om alle indrukken te verwerken.
Als compleet nieuw college hebben we de afgelopen weken korte presentaties gehad van de diverse diensten. Dat is een heel plezierige en snelle manier om een indruk te krijgen van alles wat op het gemeentehuis gebeurt. Ik moet eerlijk bekennen dat ik daar als raadslid eigenlijk geen notie van had. Het is indrukwekkend hoeveel producten en diensten er vanuit het gemeenthuis worden geleverd. Daarvan zijn de dossiers die de politiek bereiken echt maar een topje van de ijsberg.
Ik word dagelijks nog verrast door de behulpzaamheid van ambtenaren. Ik hoef maar om iets te vragen of het ligt er. En veel ambtenaren stellen zich ook pro-actief adviserend op. Het is werkelijk een genot om met deze gemotiveerde mensen samen te werken.
Ik ben de eerste weken onder andere bezig geweest met het inwerken op het dossier WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De komende tijd komt dit dossier in een stroomversnelling en als we als gemeente Huizen nog invloed willen uitoefenen op diverse (regionale) ontwikkelingen, dan moet ik daar nu veel prioriteit aan geven. Ik vind het erg belangrijk dat rond dit dossier de participatie van belanghebbenden in ons eigen dorp op een goede manier wordt vormgegeven. Tot nu toe is hiervoor nog niets concreets georganiseerd, dus dat moet op korte termijn gebeuren.
Maar ik ben niet alleen bezig met mijn eigen “portefeuille”, hoewel ik als wethouder financiën bij bijna ieder dossier wel zijdelings betrokken ben. Samen met Petra van Hartskamp (VVD), Liesbet Tijhaar (PvdA) en burgemeester Frans Willem van Gils proberen we vorm te geven aan een collegiaal bestuur, waarbij we vragen rond diverse lastige dossiers met elkaar delen. Een voorbeeld daarvan is het dossier “Lucent terrein”, waar we ons inmiddels allemaal in verdiept hebben. Het is de bedoeling om hier op korte termijn met de commissie over te spreken.
Het collegeprogramma is ambitieus en er is geen extra geld om alle ambities waar te kunnen maken. Dat betekent dat we de komende jaren heel creatief moeten zijn.

In de afgelopen week zijn we als college, samen met het Management Team, in “retraite” gegaan, om vanuit het collegeprogramma een aantal lijnen voor de toekomst uit te zetten. De onderlinge samenwerking binnen het college ervaar ik tot dusver als heel plezierig. We zijn allemaal ambitieus en we houden ook allemaal van een zakelijke en planmatige aanpak van de vraagstukken waar we voor staan.
Kortom: Ik heb er zin in!

Recommended Posts

2 Comments

  1. Proficiat, uitmuntend.

    Beste Janny, Ik hoop dat ik het zo zeggen mag,maar voor iemand die vanaf september de poltiek volgt, is jouw website een verademing ,na veel bezoeken (en commentaren) waarop geen antwoord mogelijk was is het fijn dat wij door jou zo goed vertegenwoordigd zijn in het college en dat er gewoon communicatie mogelijk is via de mail.Ik hoop echter ook je stem vaak te horen en beloof je dat ik daarvoor de raadsvergaderingen trouw zal blijven volgen.
    Mijn grote probleem daarbij is echter dat ik niet kan beschikken over de raadsstukken om mij ook voor te bereiden,ik heb het reeds aan Wim gevraagd maar die bleef wat vaag. Misschien kun jij mij helpen.
    Groeten,
    Bert De Boer

  2. […] om te onderhouden is er begonnen met het vernieuwen van het weblog van Janny Bakker. Janny begon in mei 2006 met bloggen, na het stokje van Jaap Kos te hebben overgenomen. Inmiddels zijn we 4 jaar en 192 […]


Comments are closed for this article!