Ik ben zelf eigenlijk nooit ziek, maar donderdag ben ik toch opeens letterlijk omgevallen door de griep. Zaterdag kon ik voor het eerst -zij het wat bibberig op de benen- weer naar buiten. Dat was ook prettig, want daardoor was ik in de gelegenheid om de nieuwe praktijklocatie van ondernemende Huizer fysiotherapeuten aan de Hugo de Grootsingel 1 officieel te openen. Dat ik daarbij de proef van 1 minuut op een eclipse trainer heb doorstaan zonder opnieuw om te vallen, bewees dat ik de griep weer de baas was.

De nieuwe praktijk bestaat uit een maatschap van enthousiaste fysiotherapeuten: Mans de Kogel, Han Raadsheer, Carla Vreeman en Frida Barmentlo. Daarnaast zijn er nog drie collega’s in loondienst. Naast locaties op de Schaepmanlaan 5 (bekend als MTC) en de Haardstedelaan 1 (solopraktijk van Frida Barmentlo) hebben deze fysiotherapeuten ook behandelruimten in de woon-zorgcentra “de Bolder” en “Voor Anker”. Nu hebben dus ook de bewoners van de laatste nieuwbouwwijk van Huizen de fysiotherapeutische zorg om de hoek. En dat ging, compleet met springkussen voor de kinderen en champagne voor de grote mensen, zaterdag niet onopgemerkt voorbij.

In mijn korte toespraakje heb ik twee ontwikkelingen genoemd, die de komende jaren van belang zullen worden.

In de eerste plaats is het nodig om de komende jaren, willen we de economische groei in ons land alleen al bijhouden (en dan hoeven we dus niet eens voorop te lopen!), in onze regio 15.000 nieuwe banen te creƫren. Kansrijke sectoren voor nieuwe werkgelegenheid in onze regio zijn media, toerisme en zorg (en in het verlengde hiervan het midden- en kleinbedrijf, dat van nieuwe werkgelegenheid in deze sectoren zal profiteren). Gezien het ruimteprobleem in onze regio zal het daarbij vaak gaan om kleinschalige, innovatieve ontwikkelingen, passend in ons (groene) gebied. Dit initiatief van deze Huizer fysiotherapeuten is daarvan, voor de sector zorg, een uitstekend voorbeeld.

In de tweede plaats zien we, met een moeilijk woord, de extramuralisering toenemen. Dat wil zeggen, dat steeds meer mensen die tot nu toe in zorginstellingen woonden (verpleeghuizen, verzorgingshuizen, psychiatrische instellingen, huizen voor verstandelijk gehandicapten etc.) in reguliere woonwijken zullen blijven wonen, in kleinschalige voorzieningen, of gewoon thuis, met zorg op maat. Een vestiging van locaties voor fysiotherapie in woonwijken sluit natuurlijk prachtig aan op deze ontwikkeling.

Deze fysiotherapeuten hebben natuurlijk al lang vooruit gekeken en tonen zich daarmee echte ondernemers. Maar hoe kan het ook anders. Huizers zijn altijd al een ondernemend en innovatief volkje geweest. Dat nu ook fysiotherapeuten slim inspelen op een groeiende zorgmarkt in onze regio, getuigt hier maar weer van.

Recommended Posts